Moren til Christoffer slipper fengsel

RETTSSAK: Aktor Kjetil Baustad Egelie mener moren til Christoffer Gjerstad Kihle bør straffes for passiv medvirkning til sønnens død i 2005. (Foto: NTB scanpix)
RETTSSAK: Aktor Kjetil Baustad Egelie mener moren til Christoffer Gjerstad Kihle bør straffes for passiv medvirkning til sønnens død i 2005. (Foto: NTB scanpix)

Moren til Christoffer Gjerstad Kihle er dømt til betinget fengsel i ett og et halvt år for passiv medvirkning til volden som tok livet av sønnen i 2005.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om Christoffer-rettssakene:

* 2005: Onsdag 2. februar døde åtte år gamle Christoffer Gjerstad Kihle i sitt hjem i Kodal i Vestfold. Han hadde store hodeskader, et 17 cm langt kraniebrudd og flere skader på kroppen. I munnen og nesen fant obdusenten papir.

*Etter at politiet hadde henlagt saken to ganger, beordret Riksadvokaten at stefaren skulle tiltales for mishandling og legemsbeskadigelse med døden til følge og under særdeles skjerpende omstendigheter. Stefaren nektet straffskyld.

* 2008: Tønsberg tingrett fant stefaren skyldig og dømte ham til ubetinget fengsel i seks år.

* 2009: Stefaren anket til Agder lagmannsrett, men også juryen der fant ham skyldig. Den 30. april ble mannen dømt til åtte års fengsel for å ha mishandlet Christoffer til døde.

* Stefaren anket dommen, men anken ble avvist av Høyesterett.

* Etter dette krevde Christoffers biologiske far at Christoffers mor skulle etterforskes for medvirkning til vold med døden til følge. Etterforskningen ble henlagt én gang, men gjenåpnet av Riksadvokaten.

*Etter Christoffers død fikk hans mor og stefar to barn sammen. Disse er plassert i fosterhjem av barnevernet.

* 2011: Christoffers mor ble 23. juni tiltalt for passiv medvirkning til volden mot Christoffer.

* 2012: Tønsberg tingrett dømte 24. april moren til fengsel i to år og seks måneder, hvorav 120 dager ubetinget. Resten av straffen var betinget med en prøvetid på to år.

* 2013: 4. februar 2013 startet ankesaken mot moren til Christoffer i Agder lagmannsrett. Forsvareren hevder moren ikke forsto at stefaren mishandlet sønnen hennes.

* 2013: 18. februar legger aktor ned påstand om fengsel i to og et halvt år, hvorav 120 dager ubetinget fengsel for moren. Bistandsadvokat Knut Gunnar Brindem legger ned krav om erstatning opptil 350.000 kroner og oppreisning på 75.000 solidarisk ansvarlig sammen med den dømte ektemannen.

* 2013: 4. mars falt dommen i Agder lagmannsrett: Moren ble dømt til betinget fengsel i ett og et halvt år for passiv medvirkning til volden som tok livet av sønnen i 2005.

Straffen er lavere enn aktors påstand, men retten er utvetydig i sin dom om at moren hadde en plikt til å gripe inn og beskytte Christoffer mot stefarens vold.

Et døgn før åtteåringen døde må moren, etter rettens oppfatning, ha innsett at gutten hennes var utsatt for vold fra den 24 år eldre stefaren.

– I stedet gjorde hun som nevnt ingenting, hun snakket ikke med Christoffer, hun dro på arbeid, lot Christoffer dra hjem til stefaren etter SFO, står det i dommen.

Reaksjon: – Christoffer-dommen er en hån

Unnlot å beskytte sønnen

Lagmann Reidun Wallevik i Agder lagmannsrett brukte to timer på å lese opp den 35 sider lange dommen mandag ettermiddag.

Den tiltalte kvinnen (38) var til stede i salen, det samme var et stort antall tilhørere og hennes egen familie som hun i dag ikke har noen kontakt med.

Dommerne i lagmannsretten kom fram til at kvinnen skal straffes for å ha unnlatt å beskytte sønnen mot stefaren, men frifant henne for at hun kunne ha innsett muligheten for at gutten kunne dø som følge av skadene han ble påført.

– Lagmannsretten finner bevist ut over en hver rimelig og forstandig tvil at tiltalte kunne ha innsett det mulige i at Christoffer ville bli utsatt for ny skade av lignende karakter som den han hadde om morgenen den 1. februar. Denne skaden var i alle tilfelle av en slik karakter at den innebar betydelig smerte, skriver lagmannen i dommen.

Les også: Politivitne: – Jeg føler vi sviktet Christoffer

Kortere straff

Straffen er ett år kortere enn hva Tønsberg tingrett konkluderte med i fjor. Den gang valgte domstolen å dømme kvinnen strengere enn aktors påstand og gjorde fire måneder av straffen på to og et halvt års fengsel ubetinget.

Fordi det er hele åtte år siden Christoffer døde og på grunn av den uvanlige store mediedekningen i saken, kuttet lagmannsretten i dommen.

– Lagmannsretten er enig med forsvarer og aktor i at den uvanlig langvarige og noe ensidige omtalen saken har fått, har medført en ekstrabelastning for tiltalte som det blir tatt hensyn til ved straffeutmålingen, står det i dommen.

Riksadvokaten tok ut tiltale mot Christoffer Gjerstad Kihles mor om passiv medvirkning til volden den åtte år gamle gutten ble utsatt for fra stefaren. 2. februar 2005 døde gutten av skadene. Stefaren ble i 2009 dømt til åtte års fengsel for mishandling med døden til følge, men det ble ikke tatt ut tiltale mot moren før i 2011.

Les også: Stefaren til Christoffer banket opp i fengsel

Upløyd mark

Bestemmelsen om passiv medvirkning er på mange områder upløyd mark i norsk rettspraksis. Det er få dommer, og ingen dommer som regulerer foreldres plikt til å forhindre overgrep mot egne barn, er gått til topps i rettsvesenet.

Under prosedyren i Agder lagmannsrett måtte aktor Kjetil Baustad Egelie trekke inn rettsavgjørelser fra Danmark for å underbygge sin påstand om deldom på to og et halvt års fengsel, hvorav fire måneder bør gjøres ubetinget.

– Både en domfellelse og en frifinnelse på dette punktet er godt egnet for en anke til Høyesterett. Spørsmålet om passiv medvirkning har vært prøvet tidligere, men ikke foreldrenes ansvar, sa Egelie til NTB før dommen mandag.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden