– Vegtilsynet må stenge farlige veier

Hyvingstunnelen hadde to lignende ulykker med en måneds mellomrom i 2011. En person omkom. Manglende vedlikehold gjorde at veibanen var svært glatt. Vegtilsynet som har opprettet tilsynssak, bør selv ut i felten og stenge farlige veier, mener Frp. Foto: Politiet
Hyvingstunnelen hadde to lignende ulykker med en måneds mellomrom i 2011. En person omkom. Manglende vedlikehold gjorde at veibanen var svært glatt. Vegtilsynet som har opprettet tilsynssak, bør selv ut i felten og stenge farlige veier, mener Frp. Foto: Politiet

Vegtilsynet må ut i felten og kontrollere sikkerheten på norske veier. Der det er store feil, bør de stenge veien, mener Frp. Det har ikke Vegtilsynet myndighet til.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arne Sortevik (Frp) som sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, vil ha Vegtilsynet, som ble opprettet i fjor, ut i felten for å undersøke sikkerheten på norske veier.

I et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Marit Arnstad spør han om nettopp dette.

«Vil Vegtilsynet også prioritere fysisk befaring og kontroll med spesielt ulykkesutsatte veistrekninger?»

I sitt svar åpner Arnstad for at tilsynet kan gjøre egne undersøkelser.

«Det er Statens vegvesen som har ansvar for å inspisere riksvegnettet. Vegtilsynets oppgave er å føre tilsyn med om Statens vegvesen har gode nok rutiner, og om disse blir fulgt i praksis. Dersom det etter tilsyn er mistanke om at inspeksjonene ikke blir utført med god nok kvalitet, vil Vegtilsynet kunne ta stikkprøver for å få bekreftet eller avkreftet det», svarer samferdselsministeren.

Arne Sortevik (Frp) mener Vegtilsynet bør ut og undersøke sikkerheten på norske veier. Er veien trafikkfarlig bør den stenges. Foto: NTB scanpixArne Sortevik (Frp) mener Vegtilsynet bør ut og undersøke sikkerheten på norske veier. Er veien trafikkfarlig bør den stenges. Foto: NTB scanpix

– Jeg hadde ønsket meg et tydeligere svar fra Arnstad. Dette må være en prioritert oppgave for Vegtilsynet. De må være spesielt opptatt av veiene med mye ulykker. Det er er helt nødvendig for å bedre sikkerheten på norske veier, sier Arne Sortevik til ABC Nyheter.

Men direktøren i Vegtilsynet ser ikke for seg at de kommer til å ha egne sikkerhetskontroller som en viktig oppgave.

– Vi tror problemet ligger i at Statens vegvesen ikke gjør nok inspeksjoner. Hvis det viser seg at inspeksjoner som er gjennomført ikke er gode nok, må vi se nærmere på det. Men hvis problemet er at de ikke blir gjennomført, må vi ta tak i det. Vi kan altså gå ut i felten, men bare dersom det er det som er hensiktsmessig, sier direktør i Vegtilsynet Trude Tronerud Andersen til ABC Nyheter.

Les også: – Dødsulykken kunne vært hindret

– Må stenge dårlige veier

Sortevik i Frp mener også at Vegtilsynet må bruke stengning av veier som er utrygge, som virkemiddel for å få bedret veistandarden.

– Utførte tilsyn bør og skal føre til pålegg og eventuelt, hvis tilstanden er ille nok, faktisk stenging av veien til feilene er utbedret. Så dårlig som veistandarden i Norge nå er i ferd med å bli, kan det være nødvendig at tilsynsmyndighetene truer med å stenge veien for å få fart på utviklingen, sier han.

Sortevik får støtte fra Transportarbeiderforbundet som organiserer 20.000 transportarbeidere.

– Hvis det er påvist alvorlige mangler ved veien når det gjelder trafikksikkerhet, da bør veien stenges, sier forbundssekretær Geir Kvam til ABC Nyheter.

– Halvparten av veiene ville vært stengt

Forbundssekretæren sier videre at han savner Arbeidstilsynets rolle i trafikkulykker. Hvis Arbeidstilsynet kommer på en arbeidsplass og finner en alvorlig sikkerhetsrisiko så stenger de arbeidsplassen til feilen er utbedret.

Han mener for mye av ansvaret i dag legges over på sjåførene:

Det er rart at veien skal kunne være direkte trafikkfarlig, men så må man bare tilpasse farten etter forholdene, sier forbundssekretæren.

– Jeg pleier å sette det på spissen og si at hvis veien hadde vært underlagt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om et sikkert og forsvarlig arbeidsmiljø, så hadde halvparten av veinettet i Norge vært stengt, fortsetter Kvam.

Les også: Far og datter omkom i vogntogulykke

– Vi kan ikke stenge veier

Men Vegtilsynet som er underlagt Statens vegvesen, har ikke myndighet til å stenge utrygge veier, forklarer direktør Trude Tronerud Andersen.

– Det har vi ikke myndighet til i dag. Statens vegvesen kan likevel selv gjøre dette, eller sette i verk andre tiltak som varsling eller fartsreduksjon, hvis risikoen ved å bruke veien er så høy, sier hun til ABC Nyheter.

Transportarbeiderforbundet mener det kan være problematisk at Vegtilsynet ligger under Vegvesenet som de skal drive tilsyn med. Denne bekymringen deler Frp:

– Frp ønsker seg et mer selvstendig veitilsyn som er helt fristilt fra direktoratet og departementet, slik som finnes for luftfart og jernbane. Når vi har fått på plass et slags veitilsyn må de følge med på slike ulykkesutsatte strekninger og kunne stenge utrygge veier, sier stortingsrepresentant Sortevik til ABC Nyheter.

– Vi forholder oss til den organiseringen som er, vi velger å utlyse tilsynssaker der vi tror det er mest å hente. Vi jobber som et eksternt tilsyn når vi velger ut sakene. De sakene vi tar frem nå viser at vi er uavhengige i vårt arbeid, sier direktør Andersen i Vegtilsynet.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden