Derfor bagatelliseres vold mot menn

BAGATELLISERES: Når det gjelder partnervold mot menn er det mest psykisk vold det er snakk om, eller at menn selv bagatelliserer den fysiske volden de blir utsatt for fordi de ikke anser den som farlig. © ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstock
BAGATELLISERES: Når det gjelder partnervold mot menn er det mest psykisk vold det er snakk om, eller at menn selv bagatelliserer den fysiske volden de blir utsatt for fordi de ikke anser den som farlig. © ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstock

Kvinner som slår, har nesten alltid drevet psykisk vold først.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Vold mot menn
Norge og mange andre land har vi hatt tradisjon for først og fremst å se kvinner som utsettes for vold. Fra syttitallet og opp til i dag har synliggjøring og kamp mot vold mot kvinner vært en av de viktigste oppgavene for kvinnebevegelsen. Etableringen av krisesentrene samt gjennomslaget for en tydelig og ekspansiv offentlig politikk når det gjelder å bekjempe vold i nære relasjoner, er noen av bevegelsens viktigste seire. I dagens situasjon der man langt på vei har lykkes i å etablere holdninger som ikke tolererer vold i nære relasjoner, er det viktig å utvide perspektivet. Å bekjempe vold bør ikke lenger være forbeholdt de som utkjemper kjønnskamp. I stedet er det nødvendig å se at vold i nære relasjoner går begge veier og rammer begge kjønn.

Kilde: Norsk Krisesenterforbund, pressemelding januar 2013

«Jeg visste ikke da at jeg selv utsatte meg for noe som skulle straffe meg på en slik måte at jeg aldri vil glemme. Spor og arr i sjelen som aldri vil leges, en smerte som aldri vil forlate meg, som jeg må bære med meg for hver dag jeg lever og som for alltid vil prege mitt forhold til det andre kjønn.»

Slik oppsummerer Vidar Golden (57) sin historie om å bli utsatt for vold fra kvinnen i sitt liv, i hovedsak psykisk vold, men også til dels seksuell vold.

Les også: Kvinne siktet for vold mot 76-åring i Halden

Systemet stoppet opp

Det var likevel de verbale piskeslagene som var verst, et psykisk misbruk som til slutt endte med fysiske plager.

- Jeg fikk en indirekte beskjed av legen om å komme meg bort, da han spurte om alt var bra hjemme fordi systemet mitt hadde stoppet opp grunnet psykiske spenninger i kroppen. Da jeg fortalte at det ikke var helt bra, rådet han meg til å gjøre noe med situasjonen. Det var en vekker, sier Golden, forfatteren av boken Kvinnen. Når det unaturlige blir naturlig (Bokforlaget Publica, desember 2012).

Trakk for gardinene

Han forteller også om en vanskelig bokprosess.

- Det gikk noen tørkeruller og jeg så ikke tastaturet for tårer, alt skulle gjenoppleves. Da jeg begynte å redigere gikk det imidlertid litt bedre, men da jeg fikk forlag og prosessen satte i gang, da følte jeg litt angst, trakk for gardinene og muret meg inne, sier mannen bak Norges første personlige beretning om partnervold mot menn.

Mest psykisk vold

Selv om det er gjort lite forskning på menn som opplever fysisk og psykisk vold fra sin egen partner, antar forskere og fagfolk at flere tusen menn lever under slike forhold i Norge.

- Når det gjelder partnervold mot menn er det mest psykisk vold det er snakk om, eller at menn selv bagatelliserer den fysiske volden de blir utsatt for fordi de ikke anser den som farlig, sier mannsforsker Jørgen Lorentzen ved Senter for kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.

- Men det betyr ikke at kvinner ikke slår, for det gjør de også. Den psykiske volden er uansett den verste, uavhengig av kjønn, fordi den setter dypest spor. Og er det vold der, er det alltid psykisk vold - det andre kommer bare i tillegg, sier krisesenterleder Miriam Rasch ved krisesenteret i Hønefoss.

Hun baserer seg på erfaringer senteret har gjort etter at Krisesenterloven krevde samme tilbud til kvinner og menn i 2010.

Bilde

PARTNERVOLD: Selv om partnervold mot menn ikke like ofte dreier seg om alvorlige fysiske skader, bør den ikke bagatelliseres. © ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstock

Gradvis fratatt selvbildet

- Det er ikke sparket eller dyttet som er mest skadelig for menn, det er det at de gradvis blir fratatt selvbildet sitt, føler seg mindre verdt og har en tendens til å isolere seg fra omverden. Menn har en god del av den samme offeropplevelsen som kvinner har som blir utsatt for vold. Man trekker seg tilbake fra venner og kollegaer og reduserer sånn sett sitt eget spillerom, sier Lorentzen.

- Det som er verst for menn å prate om, som er det mest krenkende på en måte, det er en form for psykisk vold i en sosial setting, det å bli latterliggjort overfor andre. Eller det som har med at han ikke duger i senga, enten ved latterliggjøring i en sosial setting, eller at kvinnen tar inn andre menn i det seksuelle fordi mannen ikke er god nok, påpeker seniorrådgiver Bjørn Løvland ved Reform ressurssenter for menn.

Vold mot menn kan være dødelig

Løvland, som er i kontakt med flere hundre voldsutsatte menn, bruker bevisst ordet vold, et begrep som favner både psykisk, fysisk, seksuell, materiell og latent vold.

Slik blir vold og mishandling enhver handling rettet mot en annen person som gjennom denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, og får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller få personen til å slutte å gjøre noe den vil.

- Selv om den groveste fysiske volden ikke forekommer like mye blant menn så kan det for den mannen som utsettes for det, være dødelig. Vi snakker dessuten om kort- og langsiktige konsekvenser av vold og de langsiktige konsekvensene av vold kan være akkurat de samme for menn som for kvinner, sier Løvland.

Selvmordstanker vanlig

Noen reaksjoner som kan være særlig fremtredende hos menn utsatt for vold er selvmordstanker, en redsel for å sprekke og ta igjen, en redsel for ikke å bli trodd og skam, tap av selvfølelse og selvtillit som mann. Isolasjon og depresjon er andre konsekvenser.

- En betydelig andel av de mennene som har vært utsatt for partnervold, har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv etter at volden hadde vart en stund. Grunnene til at de ønsket å dø var forskjellige, men allikevel knyttet til volden, sier Løvland.

Får spiseproblemer

Han nevner faktorer som tapet av kontakt med egne barn, tapet av kontakt med egne foreldre, tap av selvbilde, tap av et godt liv og tanker som «jeg kommer meg aldri ut av dette allikevel».

En del menn har også beskrevet fysiske eller atferdsmessige plager som spiseproblemer, søvnproblemer, magesmerter, stiv nakke, konsentrasjonsvansker, hukommelsesproblemer også videre.

- Disse er det vanskelig å vite årsaken til 100 prosent, men som meget vel kan skyldes å ha levd i et forhold der de har vært utsatt for vold, sier han.

Psykisk vold svekker livskvaliteten

Psykisk vold er en viktig del av voldsbegrepet, og vold begynner ofte med det også, bekrefter fagpersonene.

- Det er viktig å ta den psykiske volden alvorlig for begynner man å miste selvverdet bør man ta affære ganske fort, sier Lorentzen.

Man bør selvsagt først se om det er mulig å endre på strukturen i parforholdet. Men er det ikke det, anbefales disse mennene å komme seg ut så fort som mulig.

Volden har sin egen logikk

- Vold er svært ofte eskalerende og volden har sin egen logikk hvor det kan øke både i omfang og hyppighet. Det blir verre fordi du føler deg mindre og mindre og dårligere og dårligere – du blir mer tilgjengelig for trakassering på et vis. Blir man utsatt for dette over tid går det utover identiteten, hvordan man har det og livskvaliteten rett og slett. Det svekker livskvaliteten dramatisk, sier Lorentzen.

Han påpeker at dette er noe både menn og kvinner kan bli utsatt for i like stor grad.

Partnervolden er ganske lik

Partnervolden mot kvinner og menn er ganske lik, med unntak av den svært alvorlige fysiske volden, som oftere rammer kvinner.

- Det dreier seg også ofte om ting som kunne gått veldig galt, men som ikke gjorde det der og da. Som han som nesten ble satt fyr på, han som ble dyttet ned en trapp, som ble brukt kniv mot eller som fikk en tung stekepanne i hodet., sier kulturviter og professor Tove Ingebjørg Fjell som holder på med forskningsprosjektet Å gå på nåler hele tiden, om voldsutsatte menn.

- Men sånn som jeg vurderer volden så skiller partnervold mot menn seg fra partnervold mot kvinner, i at den er relativt mild sett i forhold. Menns vold mot kvinner kan oftere handle om både drap og alvorlige skader som absolutt krever medisinsk behandling, forklarer hun.

Dødelig utgang

Hun forteller også at en av mennene hun snakket med, på et tidspunkt var så fortvilet at han lurte på om han skulle ta livet av seg.

- Så sånn sett vil denne volden, selv om den ikke er veldig fysisk, men fordi den pågår over så lang tid og er intens, kunne føre til selvmord i enkelte tilfeller, sier Fjell.

Les flere saker fra klikk.no:

Derfor trenger du hemmeligheter

Sjekk om du er A- eller B-menneske

Slik avslører du psykopaten

Sjekk om du bør droppe kjæresten

Personvernpolicy