Overlege: – Altfor mange bruker antidepressiver

Bruken av antidepressiver har økt jevnt og trutt de siste årene. Over 300.000 personer brukte slike legemidler i 2011, ifølge reseptregisteret. Antall pasienter økte med nesten 24.000 i løpet av sju år. Fotoillustrasjon: Colourbox.com.
Bruken av antidepressiver har økt jevnt og trutt de siste årene. Over 300.000 personer brukte slike legemidler i 2011, ifølge reseptregisteret. Antall pasienter økte med nesten 24.000 i løpet av sju år. Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Svært mange pasienter som går på antidepressive legemidler, bør ikke ha dem, ifølge overlege Arne E. Vaaler. Han mener legene må bli flinkere til å finne alternativer.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bruken av antidepressiver har økt jevnt og trutt de siste årene. Over 300.000 personer brukte slike legemidler i 2011, ifølge reseptregisteret. Antall pasienter økte med nesten 24.000 i løpet av sju år.

Dette er altfor mange, mener overlege Arne E. Vaaler ved seksjon for akuttpsykiatri ved St. Olavs hospital. I en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening argumenterer han og kollega Ole Bernt Farmer for at legemidlene har effekt for en mindre gruppe enn tidligere antatt. Dessuten er bivirkningene underkommunisert, mener han.

– Det er åpenbart at noen pasienter har god nytte av det. Men vi mener det er mange som ikke burde ha disse preparatene, som får dem. De blir sykere av dem, og de skal ikke ha dem, sier Vaaler til NTB.

Les også: Lykkepiller er skyld i mange hjertestans

– Press fra legemiddelindustrien

Vaaler viser til at det har vært debatt om disse legemidlene i en årrekke. I retningslinjene fra Helsedirektoratet anbefales heller ikke slike legemidler som førstevalg ved milde til moderate depresjoner.

Vaaler mener norske leger for lett tyr til reseptblokken. En viktig grunn kan være en til dels ukritisk markedsføring fra legemiddelindustrien, argumenterer han.

– De fleste studier om antidepressiver er finansiert av legemiddelindustrien, og oftest er de designet for å vise korttidseffekt av legemidlene. Det har vært lite oppmerksomhet rundt mulige bivirkninger og ulike doseringer. Vi mangler i dag studier, uten bindinger til industrien, som viser for hvilke tilstander legemidlene har effekt, sier Vaaler.

Les også: En av ti tar medisin mot psykiske plager

Han synes fagmiljøet har hatt vanskelig for å komme med motargumenter, og opplever at kritikere blir fortiet.

Må godkjennes

Administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien synes det er oppsiktsvekkende at en overlege mener at forskning finansiert av industrien er designet for å finne fordelaktige effekter.

– Alle slike studier gjennomgår en etisk og vitenskapelig vurdering av myndighetene, og det vil jo være underlig om de tillater studier som er uetiske overfor pasientene, sier Bekkemellem.

Maks seks måneder

Pasienter som kan nyttegjøre seg av antidepressiver, er mennesker med tilbakevendende depresjon – spesielt tyngre depresjon, ifølge Vaaler. Personer med angst- og tvangslidelser er en annen gruppe.

For alle pasienter lyder rådet om at antidepressiver kun bør brukes i kortere perioder. Man bør forsøke å avbryte behandling etter tre måneder, og bør ikke bruke pillene i mer enn et halvt år, ifølge overlegen. Oppfølgingen bør være tett.

Lettere psykiske lidelser blir ofte omtalt som en folkesykdom. Vaaler understreker at folk ikke skal bli gående uten tilbud, men sier det finnes alternativer.

– Først tenker jeg: Er dette en tilstand som skal ha medikamentell behandling i det hele tatt? Det kan være psykoterapi, det kan være andre ting, sier han.

Alternativer

Hvis man ender opp med en resept, blir det spørsmål om hvilken type preparat som er fornuftig.

– Det kan være fornuftig å bruke noe angstdempende med søvnmedikament sammen med terapi eller stemningsstabiliserende medikamenter. Det er en rekke andre preparater som kan være gode å bruke, som antakelig er mer skånsomme, sier Vaaler.

Kronikkforfatterne mener det opplyses for dårlig om bivirkningene. Det mest alvorlige er at mange får økt risiko for selvmord. Men det er også annet, som sterk rastløshet, angst, forsterkning av depresjonen og økt toleranse for preparatet.

Bekkemellem viser til at rapportering av bivirkninger er svært strengt regulert, og at det er klare regler for hvor, hvem, når og hvordan man rapporterer.

– Samtidig er industrien helt avhengig av å vite mest mulig om eventuelle bivirkninger for å lage bedre, tryggere og mer effektive medisiner. Derfor er det viktig at leger og pasienter blir enda flinkere til å melde fra om bivirkninger, enten de bruker antidepressiva eller andre medisiner, sier hun.

Personvernpolicy