Teknisk beregningsutvalg:

Vi fikk drøyt 3 prosent mer å rutte med i fjor

LØNNSVEKST: Lønningene steg med 4 prosent i fjor. Illustrasjonsbilde: NTB Scanpix
LØNNSVEKST: Lønningene steg med 4 prosent i fjor. Illustrasjonsbilde: NTB Scanpix

Lønningene gikk opp med 4,0 prosent fra 2011 til 2012, mens prisene steg med beskjedne 0,8 prosent. Slik ser kartet ut før lønnsopgjørene braker løs i vår.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Gjennomsnittstallene i den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene som ble presentert mandag morgen, viser noen variasjoner sammenliknet med gjennomsnittet for alle på 4,0 prosent.

Årslønnsveksten i Virke-bedrifter i varehandelen lå på 3,3 prosent. Stor gjennomtrekk og økt innslag av unge arbeidstakere trakk lønnsveksten ned.

Innen finanstjenester ble det dårligst, med 3,0 prosent. Lavere bonusutbetalinger i 2012 enn i 2011 trakk lønnsveksten ned. Like dårlig ble det for ansatte i hotell-, restaurant- og byggnæringa.

Innen transport gikk lønningene derimot opp med 4,75 prosent i fjor.

Beregningene som blir lagt fram av utvalget, skal være grunnlaget for dragkampene om årets lønnsoppgjør.

Lavest siden 2005

Både for ansatte i staten og i kommunene er lønnsveksten anslått til 4 prosent.

Industriarbeiderne lå på gjennomsnittet på 4,0 prosent. Det er faktisk den laveste veksten i nominell lønn siden 2005.

Som følge av fjorårets inntektsoppgjør vil landets lønnsmottakere i år automatisk få en lønnsvekst på 1,75 prosent sammenliknet med 2012. Dette kalles lønnsoverheng.

Det betyr at folk flest vil få bittelitt mer å rutte med allerede før årets lønnsoppgjør.

For ifølge utvalgets beregninger vil prisene stige med 1,5 prosent fra 2012 til 2013.

Les også: For bøndene er det smått stell

– Skjerp dere, ledere!

Den foreløpige rapporten bringer ikke tall for utviklingen av lederlønninger. Men allerede nå oppfordrer fungerende lederen i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS, lederne om å vise moderasjon:

- YS vil nok en gang oppfordre toppledere til å ha en ansvarlig lønnsutvikling. Topplederne er kanskje ikke så mange, men de er signalsterke og bør ta sin del av samfunnsansvaret, slik også vi i fagbevegelsen gjør, påpeker fungerende YS-leder Jorunn Berland i en pressemelding.

Dårligere konkurranseevne

Tingenes tilstand er jo bedre i Norge enn mange andre land. Det betyr også at industriens konkurranseevne målt med forskjeller i timelønnskostnader, svekkes.

I 2012 ble konkurranseevnen svekket med 3 prosent, som er nesten det dobbelte av gjennomsnittet på 1,6 prosent de siste ti årene.

Av dette skyldes 1,6 prosentpoeng en styrking av kronen. Gjennomsnittlige timelønnskostnader i norsk industri var i 2012 anslagsvis 61 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt av våre handelspartnere i EU, målt i felles valuta.

For og mot mer lønn

YS slår fast at det er grunnlag for reallønnsvekst (lønnsvekst fratrukket prisveksten) for alle grupper også i årets oppgjør, som er et såkalt mellomoppgjør. De største endringene i tariffavtalene skjer ved hovedoppgjørene annet hvert år.

Det er Næringslivets Hovedorganisasjon sterkt uenig i.

- Lønnsveksten må bremses, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund til NTB.

-Signalene vi får fra våre medlemsbedrifter er tydelige, kostnadsutviklingen må komme i takt med andre ledende industriland i Europa, sier Skogen Lund.

- NHOs posisjon for årets oppgjør er at oppgjøret skal være moderat og at det ikke skal gis sentrale tillegg på tariffområder med lokal forhandlingsrett, sier hun.

Artikkelen er oppdatert

Les rapporten om grunnlaget for lønnsforhandlingene i 2013 her

Personvernpolicy