Krav om likebehandling for vannscootere

KAMPEN FORTSETTER: ESA konkluderte i fjor med at de norske reglene, som i utgangspunktet forbyr bruk av vannscooter, er i strid med EØS-regelverket. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
KAMPEN FORTSETTER: ESA konkluderte i fjor med at de norske reglene, som i utgangspunktet forbyr bruk av vannscooter, er i strid med EØS-regelverket. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Et forslag om forbudssoner for vannscootere møter heftige protester og krav om at vannscootere må likebehandles med fritidsbåter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om regler for vannscootere:

* Bruk av vannscooter er i utgangspunktet forbudt i Norge, men kommunene kan gjøre unntak fra forbudet om det ikke skaper konflikt med miljø eller sikkerhet.

* EFTAs overvåkingsorgan ESA har konkludert med at det norske forbudet er i strid med EØS-avtalen fordi det utgjør en ulovlig importrestriksjon.

* Miljøverndepartementet foreslår derfor å oppheve det generelle forbudet, men vil samtidig ha forbudssoner nær land og i verneområder. Lovforslaget ble sendt på høring i februar.

* Det er kommet inn svært mange protester mot forslaget om forbudssoner, både fra organisasjoner og enkeltpersoner.

EFTAs overvåkingsorgan ESA konkluderte i fjor med at de norske reglene, som i utgangspunktet forbyr bruk av vannscooter, er i strid med EØS-regelverket.

Miljøverndepartementet har derfor foreslått å oppheve det generelle forbudet mot vannscootere. Men det skal fremdeles være forbudt å kjøre vannscooter nærmere land eller verneområder enn 400 meter, 500 meter i ferskvann.

Forbudssonen kan bare krysses i sakte fart. Bruk av vannscootere kan også forbys i andre områder av hensyn til natur, næring, sikkerhet eller støy, ifølge forslaget.

Sterkt engasjement

Lovforslaget ble sendt på høring i januar, og har møtt kraftige protester. Det er kommet inn rundt 180 høringsuttalelser, hele 160 av dem fra engasjerte privatpersoner. Gjennomgangsmelodien er at vannscootere må likebehandles med fritidsbåter, og ikke være underlagt særskilte reguleringer.

Også Nærings- og handelsdepartementet er kritisk til særregler for vannscootere, i forhold til fritidsbåter som kan brukes på lignende måte.

– En slik vilkårlig forskjellsbehandling synes uheldig og kan stride med både alminnelig forvaltningsrett og EØS-avtalen, skriver Næringsdepartementet, og går mot forslaget om forbudssoner for vannscooter.

Les også: Norske vannscooter-regler i strid med EØS-avtalen

– Kamuflert forbud

Enkelte innsendere mener lovforslaget er et forsøk på å kamuflere det nåværende forbudet mot bruk av vannscooter.

Miljøverndepartementet oppfordres i friske ordelag til å ta seg en tur med vannscooter en vakker sommerdag, for å forstå hvilke gleder de vil frata folk.

Eller som en av innsenderne skriver: «Personlig har det ingen konsekvenser for meg om loven blir endret eller ikke. Jeg kommer uansett til å kjøre vannscooter til krampa tar meg. Slikt overformynderi finner jeg meg rett og slett ikke i.»

«Nå må fornuften seire, slutt med alle tullete forbud. Dette minner om diktatur,» skriver en annen.

Også Norges Idrettsforbund og Motorsportforbundet krever at vannscootere må likebehandles med fritidsbåter.

Roforbundet, Norges Seilforbund, Friluftslivets fellesorganisasjon og naturvernorganisasjoner ønsker derimot en restriktiv linje overfor vannscootere.

Les også: Drept i vannscooterulykke på bryllupsreise

Sikkerhet

Kystverket er bekymret for sikkerheten i farledene, dersom det blir fritt fram for vannscooterkjøring 400 meter fra land. Det betyr at vannscooterne presses ut i farvannet som trafikkeres mest av nyttetrafikken. Det kan få uante konsekvenser for sikkerhet og framkommelighet i farledene, skriver Kystverket i sin høringsuttalelse.

Fiskeri- og kystdepartementet deler Kystverkets bekymring for sikkerheten, og legger til at hensyn til fiskerier og fiskeoppdrett også kan gi behov for begrensninger i bruken av vannscootere.

Direktoratet for naturforvaltning er særlig skeptisk til å åpne for bruk av vannscooter i innsjøer og vassdrag, både av hensyn til friluftsliv og naturmangfold.

Miljøverndepartementet vil nå sende mer detaljerte forskrifter på en ny høringsrunde av. Planen er å fremme lovforslaget for Stortinget i løpet av våren slik at de nye reglene kan tre i kraft fra sommeren 2013, får NTB opplyst i Miljøverndepartementet.

Personvernpolicy