Vil trappe ned formuesskatten med 12 milliarder

LOVER SKATTELETTE: Høyre-leder Erna Solberg ønsker å trappe ned formuesskatten i neste fireårsperiode. (Foto: NTB scanpix)
LOVER SKATTELETTE: Høyre-leder Erna Solberg ønsker å trappe ned formuesskatten i neste fireårsperiode. (Foto: NTB scanpix)

Høyres ambisjon er å trappe ned formuesskatten med 12 milliarder kroner i neste stortingsperiode.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om formuesskatt og Høyres endringsforslag:

* Formuesskatten er personbeskatning på eiendeler (bolig, bygningsmasse, maskiner og varelager) og oppspart kapital. Selskapenes overskudd beskattes med 28 prosent selskapsskatt. I tillegg beskattes utbytte eierne tar fra bedriften med 28 prosent.

* I dag er bunnfradraget 870.000 kroner, og formue over dette beskattes med 1,1 prosent. Formuesskatten ilegges kun norske statsborgere, ikke utenlandske eiere av norske bedrifter.

* Gjennomføres Høyres opplegg, vil formuesskatten bli trappet ned med 12 milliarder kroner fra 15 milliarder i perioden 2013 til 2017. Nedtrappingen skjer ved at bunnfradraget heves til 20-25 millioner kroner. Satsen endres fra 1,1 til 0,5 prosent.

* Skattegrunnlag for ulike eiendeler beregnes i dag ulikt. For bankinnskudd og børsnoterte aksjer er skattegrunnlaget lik markedsverdi mens det for eiendom er opptil 50 prosent av markedsverdi. For hel- eller deleide bedrifter fastsettes skattegrunnlaget ut fra bedriftens eiendeler.

Nedtrappingen skal skje ved at bunnfradraget heves til 20-25 millioner kroner, og satsen reduseres fra 1,1 til 0,5 prosent.

– Denne løsningen innebærer at om lag 99 prosent av dem som betaler formuesskatt i dag, vil slippe dette med Høyres opplegg, sier Høyre-leder Erna Solberg.

I dag er bunnfradraget 870.000 kroner, og formue over dette beskattes med 1,1 prosent. 684.000 skattytere betaler i dag formuesskatt, ifølge Høyre-lederen.

Men Solberg poengterer at målet om å redusere formuesskatten med 12 milliarder kroner i perioden 2013-2017, er en ambisjon. Garantier om at målet skal nås, vil ikke bli utstedt.

– Avhenger av utviklingen

– Vi har også andre prioriteringer, og skatt har ikke forrang foran andre satsingsområder. Om vi kommer i mål, vil avhenge av utviklingen, presiserte Høyre-lederen da hun sammen med nestleder Jan Tore Sanner tirsdag presenterte Høyres opplegg.

Hun sier Høyre i regjeringsposisjon vil sørge for at det blir nedsatt et ekspertutvalg som skal utrede løsninger som sikrer at de aller rikeste ikke blir nullskattytere når formuesskatten fjernes.

Les også: Olav Thon har betalt over én milliard i skatt

Gründerfiendtlig

Høyre-lederen sier formuesskatten er gründerfiendtlig og bidrar til mer kortsiktig eierskap i næringslivet på bekostning av langsiktig eierskap.

– I tillegg straffer det vanlig sparing og favoriserer utenlandske interesser. Formuesskatten gir norskeide arbeidsplasser en konkurranseulempe, sier Solberg.

I dag betaler kun norske statsborgere formuesskatt. Utenlandske eiere av norske bedrifter betaler ikke. Og det er gründere og småbedriftseier, samt mange pensjonister, som rammes av formuesskatten, ifølge Høyre-lederen.

– Høyres forslag vil føre til likebehandling av bedrifter som konkurrerer i Norge, uansett om de eies av nordmenn eller utlendinger, sier Solberg.

Les også: Erna vil ikke ha nullskatteytere

Strategi

Solberg sier nedtrappingen av formuesskatten er Høyres strategi for å forsterke veksten i norsk økonomi.

Hun sier Frp og Venstre er orientert om hvordan Høyre tenker når det gjelder formuesskatt.

Men Frps finanspolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen, sier han ikke er helt fornøyd med Høyres opplegg.

– Frp vil heller øke bunnfradraget raskere fremfor å prioritere kutt i skatteprosenten, sier han.

Innslagspunktet for formuesskatten bør opp til rundt 30 millioner kroner. Da vil vanlige folk som har spart i bolig, gründere og de fleste småbedriftseiere slippe unna formuesskatten, mener Solvik-Olsen.

Les også: Høyre og Frp enige om å fjerne formueskatt

Arbeidende kapital

KrF vil fjerne formuesskatten på såkalt arbeidende kapital og mener dette er et bedre opplegg enn Høyre har.

– Vårt opplegg vil fremme norsk verdiskaping og nyskaping, samtidig som vi unngår at mange velstående mennesker blir nullskattytere, sier Hans Olav Syversen, KrFs finanspolitiske talsmann.

Men Høyre-lederen mener hun har det beste opplegget. KrF-løsningen vil kreve mer byråkrati, mener hun.

Les også: Mener Høyre bløffer om skattekutt

Med Høyres opplegg kan formuesskatt på arbeidende kapital elimineres uten at nye byråkratiske tiltak iverksettes. Samtidig vil mange pensjonister slippe formuesskatt, sier Høyre-leder Erna Solberg.

SV-leder Audun Lysbakken konstaterer at Høyres nedtrappingsplan innebærer skattelette på 12,5 milliarder kroner til de aller rikeste.

– 12,5 milliarder i skattelette til de rikeste er 12,5 milliarder misbrukte sjanser til å satse på skole, miljø og rettferdighet, sier Lysbakken

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden