SV-ledet statlig fond bruker skatteparadis:

Skattesvik-anklagede bruker statlige Norfund til sitt forsvar

Statssekretær Arvinn Eikeland Gadgil fikk Robin Hood-prisen av ungdomsorganisasjonene etter en pressekonferanse i fjor om finansskatt. Nå ligger EU langt foran Norge på finansskatt, og Gadgil griper ikke inn mot Norfunds bruk av skatteparadis. Foto: Ragnhild H. Simenstad (Utenriksdepartementet)
Statssekretær Arvinn Eikeland Gadgil fikk Robin Hood-prisen av ungdomsorganisasjonene etter en pressekonferanse i fjor om finansskatt. Nå ligger EU langt foran Norge på finansskatt, og Gadgil griper ikke inn mot Norfunds bruk av skatteparadis. Foto: Ragnhild H. Simenstad (Utenriksdepartementet)

Uro har oppstått internt i Utenriksdepartementet. Forsvarerne i to store skattesvik-saker argumenterer med at også det statlige investeringsfondet Norfund sender milliarder til skatteparadis.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge, skatteparadiser og u-land

Ville få slutt på det: 18. juni 2009 la Kapitalfluktutvalget fram sin innstilling, NOU 2009:19 – Skatteparadis og utvikling.

Utvalget under ledelse av professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole og med korrupsjonsjeger Eva Joly blant medlemmene, oppfordrer regjeringen til å trappe opp kampen mot denne formen for organisert skattesnyteri.

Norfund må snu: Statens investeringsfond for næringsutvikling i utviklingsland (Norfund) får grundig omtale i rapporten. Ett av utvalgets forslag er at Norfunds praksis med å investere gjennom skatteparadis blir avviklet over en treårsperiode.

«Under behandling»: Utredningen med dets forslag ble sendt ut på høring, med 31. oktober 2009 som frist.

Tre år etter: Utredningen har ikke munnet ut i noen stortingsmelding fra regjeringen. Status for arbeidet er «Under behandling».

Nordisk satsing: Les om det nordiske prosjektet mot skatteparadiser hos Finansdepartementet.

Norske skatteavtaler: Her er avtalene Finansdepartementet har inngått med andre land om skatt og innsyn.

STEAL hos Nupi:Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) har et pågående prosjekt om systemer for skatteflukt, STEAL.

Publish what you pay:Et internasjonalt nettverk bestående av 650 organisasjoner i 50 land, blant dem Norge, som krever åpenhet om pengestrømmene til og fra olje-, gass- og gruveselskaper.

Tax Justice Network: En uavhengig organsiasjon som arbeider mot skatteunndragelse, konkurranse om lavest mulig skatt og skatteparadiser.

Verstingliste: Tax Justice Network har også laget en liste over de verste landene, Financial Secrecy Index. Der er blant annet Norfunds foretrukne Mauritius omtalt.

Fagfolk i Utenriksdepartementet advarer utviklingsminister Heikki Holmås (SV).

Størsteparten av det statlige investeringsfondet for utviklingsland, Norfunds, investeringer i Afrika skjer via skatteparadiset Mauritius, trass i at SV-politikere har styrt Norfund siden 2005.

Nå er Utenriksdepartementet uroet over meldinger de har fått fra to store skattesvik-saker som går for tingrettene i henholdsvis Oslo og Bergen.

Den ene rettsaken går mot Berge Gerdt Larsen i Bergen, den andre mot Transocean i Oslo. Problemet for Utenriksdepartementet er at forsvarerne i begge sakene - for alt det er verdt - påpeker at det statlige investeringsfondet for utviklingsland, Norfund, også bruker skatteparadis.

– Forsvar for grovt skattesvik

I et internt notat 8. januar, som ABC Nyheter har fått innsyn i, roper Utenriksdepartementets fagavdeling varsko overfor utviklingsministeren:

«Kommentar: Det er uheldig at Norfunds bruk av hemmeligholdsjurisdiksjoner igjen blir brukt til å forsvare personer som er tiltalt for grovt skattesvik».

Advarselen går på rettssaken der Berge Gerdt Larsen er anklaget for grovt skattesvik ved å oppgi en formue som er 645 millioner kroner for liten.

«Interessant. Understreker betydningen av rask handling», har statssekretær Arvinn Gadgil (SV) notert for hånd på notatet.

– Umulig for Norge alene

Men når ABC Nyheter spør om noe skal gjøres med Norfunds bruk av skatteparadis, skriver statsssekretær Gadgil i en epost at kampen mot skatteparadisene må tas globalt. Ett land ikke kan gjøre noe alene.

En måned tidligere fikk Holmås denne advarselen fra Utenriksdepartementets fagetat om omtale av Norfund i rettssaken mot Transocean:

«Forsvarerne i norgeshistoriens største skattesak, mot det amerikanske riggselskapet Transocean, bruker nå Norfunds investeringer via hemmeligholdsjurisdiksjoner («skatteparadiser») for å legitimere egen bruk av slike, herunder Cayman Island».

Saken startet i forrige uke i Oslo tingrett, og vil pågå i ti måneder. Det er førstestatsadvokat i Økokrim, Morten Eriksen, som fører saken for staten der tre selskaper og deres rådgivere er tiltalt for å unndra skatt for 1,8 milliarder kroner fra et beløp på ti milliarder kroner, skriver saksbehandleren og konkluderer:

«Det er uheldig for Norfund å bli trukket inn i saken på denne måten. Det utelukkes ikke at det vil komme pressehenvendelser som følge av dette».

– Norge legitimerer skatteparadis

Dermed er det gått som lederen av det regjeringsoppnevnte Kapitalfluktutvalget, professor Guttorm Schjelderup ved Universitetet i Bergen, advarte om i ABC Nyheter i november:

– Norge legitimerer skatteparadiser som skader u-land

Da Kapitalfluktutvalget la frem sin rapport i 2009, var en av deres viktigste anbefalinger å sette en stopper for Norfunds bruk av skatteparadiser.

Les også: Til skattekamp i Shippingklubben

Får Norfund i fleisen

Ved en skjebnens ironi var det et av medlemmene i Kapitalfluktutvalget som gikk hardt ut mot Norfunds bruk av skatteparadis, førstestatsadvokat Morten Eriksen, som nå får Norfund i fleisen:

I den store rettssaken mot Transocean er det han som er aktor. Og forsvarer Erling O. Lyngtveit brukte opplysningene som kom frem i ABC Nyheter om Norfunds omfattende bruk av skatteparadis, til å påvise at bruk av skatteparadiser er en helt normal og legitim sak.

Norfund kanaliserer storparten av sine investeringer i Afrika via Mauritius, som regnes som skatteparadis. Det har skjedd uten at SV, først med Erik Solheim, nå med Heikki Holmås som utviklingsminister med ansvar for Norfund, har satt en stopper for det.

Les også: Staten sender milliarder av u-hjelpskroner til skatteparadis

Politisk ledelse tenker

– Det er all grunn til å se på politikken på ny. Vi har satt i gang en gjennomtenkning. Men det er en grunnleggende erkjennelse at et enkelt land som Norge kan ikke oppheve alle hemmelighold i verden. Det er mange hensyn som må tas, samtidig må vi også vise samstemthet i vår politikk.

Det svarer statssekretær Arvinn Gadgil i Utenriksdepartementet på ABC Nyheters spørsmål om at skattesvik-anklagede nå påberoper seg Norfunds praksis.

– Norfund er et av Norges mest effektive instrumenter i utviklingspolitikken, som har skapt tusenvis av arbeidsplasser gjennom sine investeringer, understreker Gadgil og legger til:

– Det er viktig å påpeke at Norfund ikke bruker skatteparadiser for å unndra informasjon, men for å kunne mobilisere majoritetsinvestorer. Det er en krevende jobb som vi har stor respekt for i politisk ledelse.

Les også: Hva er egentlig galt med skatteparadiser?

– Løser ikke med Norfund

Statssekretæren oppsummerer at det ikke løser noe om Norfund slutter å bruke skatteparadis:

– Det haster med å få slutt på hemmelig hold i verden. Det foregår et systematisert ran av utviklingsland. Men vi løser ikke problemet med å sikte på Norfund. Vi er nødt til å få en global forståelse for å komme noen vei, sier statssekretæren. Det er grunn til å være optimistisk i arbeidet mot ulovlig kapitalflyt.

– Akkurat nå er det politiske klimaet slik at det er rom for handling, fremholder Gadgil.

– Gruver verst i Afrika

– Jeg er medlem av et afrikansk høynivåpanel ledet av tidligere president Thabo Mbeki som setter ulovlig kapitalflukt fra Afrika på dagsorden. Afrika har bestemt seg for å heve stemmen. Det er svært stor interesse for dette arbeidet.

– Senere i år vil panelet komme med en rapport som viser at det aller meste av kapitalflukten fra Afrika kommer fra gruve- og oljesektoren. Under panelets siste møte i Kenya kom det frem at gruveselskapene i Kenya har vært drevet med underskudd i 25 år. Alle skjønner at det er noe fundamentalt galt med systemet, skriver Arvinn Gadgil i eposten.

Sanningens ord fra partikamerat?

«Noen hevder skatteparadiser er nødvendige for at fattige land skal kunne hevde seg i kampen om investeringer. Mitt poeng er at de samtidig gjør det attraktivt å sende pengene ut», skrev Gadgils partifelle, daværende utviklingsminister Erik Solheim, i en kronikk i 2009.

Solheim har i ettertid kunngjort at han gjerne stiller som statsråd for Arbeiderpartiet.

Norfunds ledelse ønsker ikke å kommentere spørsmålet om deres bruk av skatteparadis, da saken blir håndtert av Utenriksdepartementet.

Personvernpolicy