– Færre små babyer etter røykeloven

FÆRRE SMÅ NYFØDTE: Etter at røykeloven satte en stopper for røyking blant annet i restauranter og barer, har flere gravide i denne bransjen stumpet røyken, og det fødes færre barn med svært lav fødselsvekt. Foto: Colourbox.com
FÆRRE SMÅ NYFØDTE: Etter at røykeloven satte en stopper for røyking blant annet i restauranter og barer, har flere gravide i denne bransjen stumpet røyken, og det fødes færre barn med svært lav fødselsvekt. Foto: Colourbox.com

Etter at røykeloven ble innført i 2004 fødes det færre barn med fødselsvekt under 1500 gram, ifølge norsk forskning.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er viden kjent at gravide kvinner ikke bør røyke, blant annet fordi det fører til at barnet får i seg færre næringsstoffer og at fødselsvekten kan bli lavere enn hos barn der mor ikke har røykt.

En gruppe forskere ved Universitetet i Bergen (UiB) har nå undersøkt nærmere hvordan passiv røyking og innføring av røykeloven 1. juni 2004 påvirket de ufødte barna.

– Ofte kan folk gjøre tiltak for å hindre at de blir påvirket av noe, for eksempel flytte seg for å unngå passiv røyk. Det kan ikke fosteret som er i mors mage gjøre, sier doktorgradstipendiat Julian Vedeler Johnsen, ved Institutt for økonomi, til ABC Nyheter.

Han har sammen med Prasant Bharadwaj og Katrine V. Løken sett på 890 kvinner som jobbet i hotell- og restaurantbransjen da røykeloven ble innført, og som fikk barn like før og like etter at loven trådte i kraft. Disse kvinnene ble sammenlignet med 3300 kvinner som jobbet i butikk på samme tidspunkt, skriver På Høyden.

– Fordi det finnes naturlige svingninger fra måned til måned brukte vi gravide som jobbet i butikk i samme periode som en kontrollgruppe, forklarer Johnsen.

Les også: - Røykende gravide får kriminelle barn

Færre av de minste barna

Resultatene viste at det ikke var noen forskjell i barnas gjennomsnittlige fødselsvekt, men at det ble født færre av de aller minste barna:

– Vi fant endringer helt på bunnen av fødselsvektkurven, det ble født færre som veide 1500 gram eller mindre.

I tillegg viste studien at færre barn ble født for tidlig, noe som er definert som før svangerskapsuke 36 i denne undersøkelsen.

Les også: 3 av 4 gravide blir sykemeldt i løpet av svangerskapet

Gjaldt bare for kvinner som røyket selv

Forskerne skilte så mellom kvinner som røyket selv og de som ikke røyket selv. Da viste det seg at de positive endringene bare gjaldt for barn av kvinner som var røykere selv.

– Før innføringen av røykeloven var det færre kvinner i denne bransjen som sluttet å røyke da de ble gravide, sammenlignet med kvinner som arbeidet i andre bransjer. Kanskje de tenkte at det ikke var noe vits i å slutte, siden de uansett ble utsatt for røyk på jobben, forklarer Vedeler Johnsen.

Etter at røykeloven ble innført var det flere i denne bransjen som sluttet å røyke under svangerskapet, slik at denne gruppen var på linje med andre bransjer. Forskerne sjekket også om loven påvirket disse kvinnenes økonomi eller andre faktorer som kan ha betydning:

– Det kunne vi ikke se at den gjorde. Derfor antar vi at det er det at de selv røyket mindre etter at røykeloven trådde i kraft som er årsak til den positive utviklingen, sier Vedeler Johnsen.

– Når man bruker en sånn reform så er det en årsakssammenheng mellom innføringen av røykeloven og de positive effektene på fødselsutfall, men vi kan ikke si noe 100 prosent sikkert om mekanismen bak denne sammenhengen, understreker han.

Les også: Gravide mødre tviholder på røyken

– Fosteret ikke påvirket av passiv røyking

Johnsen forklarer at flere studier har vist at faktorer som påvirker en enten i mors mage eller helt i begynnelsen av livet, kan få betydning senere i livet, blant annet når det gjelder yrkesdeltagelse.

– En av grunnene til at vi så på dette var at vi nå hadde mulighet til å undersøke hvordan passiv røyking påvirket fosteret. Men vi kom ikke frem til at fosteret ble påvirket av passiv røyking, sier doktorgradstipendiat Julian Vedeler Johnsen ved Universitetet i Bergen til ABC Nyheter.

Artikkelen «Smoking bans, maternal smoking and birth outcomes» er ikke ennå publisert, men foreligger som arbeidsnotat.

Personvernpolicy