Støre med ti grep for bedre sykehus

Helseminister Jonas Gahr Støre vil ha sykehus med utvidede åpningstider. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Helseminister Jonas Gahr Støre vil ha sykehus med utvidede åpningstider. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sykehusene og deres ansatte skal brukes på en klokere måte, konstaterer helseminister Jonas Gahr Støre (Ap). Ved hjelp av ti grep vil han gjøre sykehusene bedre. Blant dem er utvidede åpningstider.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forslagene ble lagt fram av helseministeren onsdag, og det er første gang han samler sine budskap om styring, politiske mål og forventninger til sykehusene.

– Sykehusene er fellesskapets eiendom. Derfor har vi ansvar for å sikre en drift som gir mest og best helse for satsingen. Vi har lang tradisjon for samspill med private, frivillige og ideelle innen helse. Jeg er for slikt samarbeid. Men jeg mener det offentlige må ha ansvaret for prioritering, for å sikre at de som har størst behov, får dem godt ivaretatt, og for å sikre samfunnsoppgaver som forskning, utdanning og akuttberedskap, sier Støre.

Blant forslagene han kommer med, er lengre åpningstider ved sykehusene, reduksjon av deltidsbruk og bedre og smartere oppgavedeling mellom de ansatte.

Ikke hogget i stein

Støre sa at den sterke stillingen som sykehusene har, ikke er hogget i stein.

– Den er avhengig av at vi klarer å opprettholde tilliten, den er avhengig av at fellesskapet prioriterer store ressurser, og den er avhengig av at vi gir sykehusene det arbeidsrom de trenger for å kunne utdanne fagfolk, drive forskning og ivareta kuttfunksjoner. Alt dette sammen med hovedoppgaven, å behandle pasienter. Den helheten må sykehuspolitikken ivareta, sier Støre.

Helseministeren sier vi har god helse i Norge, men at det er store helseforskjeller blant folk.

– Årsaken til forskjellene handler i stor grad om hvordan vi fordeler velferden i form av inntekt og utdanning. Derfor er god fordelingspolitikk også god helsepolitikk, sa helseministeren.

Mobilisering

Støre sier at dersom helsepolitikken skal ta dette på alvor så trenger vi en mobilisering for folkehelse.

– Her ligger førstelinjeforsvaret mot sykdom og uførhet. Tiltak må først og fremst settes inn på andre områder enn i helsesektoren. Utfordringene må møtes gjennom å utforme samfunnet slik at vi hindrer sykdom og løfter livskvaliteten for alle. Vi er godt i gang med en nasjonal folkehelsestrategi på tvers av sektorer, sa Støre.

– Det er verken ønskelig eller økonomisk bærekraftig at sykehusene alene skal være vårt redskap til å møte framtidens folkehelseutfordringer. Vi kan ikke reparere oss ut av livstilsykdommene. Med samhandlingsreformen legger vi opp til at mer behandling og flere tjenester skal tilbys i kommunene, sa helseministeren.

Personvernpolicy