Økonomisk straff for vanstell av dyr

STRAMMER INN: Mattilsynet ønsker å kunne straffe brudd på dyrevelferden med bøter. (Foto: NTB scanpix)
STRAMMER INN: Mattilsynet ønsker å kunne straffe brudd på dyrevelferden med bøter. (Foto: NTB scanpix)

Vanstell av dyr kan bli straffet med gebyrer på opptil 17.200 kroner – eller enda større beløp dersom det er en virksomhet som bryter lovregler om dyrevelferd.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mattilsynet har nylig sendt på høring et forslag til forskrift om «overtredelsesgebyr etter dyrevelferdsloven». Høringen gjennomføres på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Fristen for å avgi uttalelse er 15. april.

Bakgrunnen er at dyrevelferdsloven – vedtatt i 2009 – gir hjemmel for å innføre gebyr for brudd på loven eller på én av de mange forskrifter som regulerer dyrehold, transport av dyr og avliving av dyr. Lovens formål er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Den omfatter pattedyr, fugler, amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier.

Faste satser

Mattilsynet foreslår gebyr etter faste satser for en lang rekke regelbrudd knyttet til forskrifter om dyrehold, transport av dyr og avliving av dyr. Slike forskrifter finnes blant annet for høns og kalkun, svin, storfe og småfe, hest, strutsefugl og pelsdyr.

Mattilsynet foreslår at satsene fastsettes med utgangspunkt i størrelsen på rettsgebyret (R) – 7 R for virksomheter og 4 R for privatpersoner. Dette innebærer henholdsvis 6.020 kroner og 3.440 kroner. 1 R er for tiden 860 kroner.

Les også: Norske kyllinger kan få det trangere

Maksimum og minimum

For regelbrudd som ikke skal omfattes av faste satser, foreslår Mattilsynet maksimums- og minimumsbeløp på henholdsvis 20 R (17.200 kroner) og 4 R (3.440 kroner), avhengig av hvor alvorlige overtredelsene anses å være. Disse satsene gjelder for privatpersoner.

Virksomheter som bryter reglene, skal ifølge forslaget kunne straffes med overtredelsesgebyr på inntil 5 prosent av omsetningen.

Personer eller virksomheter som ikke vedtar en slik straff, vil kunne bringe saken inn for en sivil domstol.

Les også: Fortsatt lov med elefanter på norske sirkus

Forbud mot dobbeltstraff

Straff i form av gebyr vil være aktuelt bare dersom regelbruddet ikke anses så alvorlig at det medfører politianmeldelse og reaksjon fra påtalemyndighet og rettsvesen.

I høringsbrevet blir det presisert at overtredelsesgebyr ikke er straff i straffelovens forstand.

Les også: Denne katten vil få deg til å gråte

Menneskerettslovens forbud mot dobbeltstraff innebærer at Mattilsynet må foreta et valg av sanksjonsmiddel – enten anmelde lovbruddet til påtalemyndigheten eller selv ilegge overtredelsesgebyr.

Hvis politiet henlegger en sak som er blitt anmeldt, kan Mattilsynet ilegge gebyr, «men antakelig kun hvis politiet begrunner henleggelsen med manglende kapasitet til å etterforske saken», blir det påpekt.

Personvernpolicy