Vegvesenets nye våpen skal måle grunnforhold

I DET BLÅ: Rammen under helikopteret sender elektomagnetisk strøm ned i jorden, og de data som kan samles opp derfra, analyseres for å kartlegge strukturen under jordoverflaten. (Foto: SkyTEM Surveys)
I DET BLÅ: Rammen under helikopteret sender elektomagnetisk strøm ned i jorden, og de data som kan samles opp derfra, analyseres for å kartlegge strukturen under jordoverflaten. (Foto: SkyTEM Surveys)

Befinner du deg i Kongsvinger-området i disse dager bør du se opp.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For første gang i Norge skal man nå bruke helikopter for å gjøre geoelektriske målinger i forbindelse med vegutbygging.

Ved hjelp av spesialutstyr kan man nemlig finne ut hvordan grunnforholdene er - før igangsettelse av ny vegtrasé.

Målingene skal etter planen starte i dag, torsdag 24. januar, og skal pågå en uke - litt avhengig av værforhold: Det må være klarvær og god sikt.

Jobben skal gjøres av det danske selskapet SkyTEM Surveys, som har spesialisert seg på kartlegging av strukturer under jordoverflaten.

Les også: Vegvesenet avskiltet seg selv - og politiet

Slik gjøres målingene

SkyTEM Surveys gjør grunnforholdmålinger over hele verden, og som du kan se av bildene i bildeserien nedenfor, har de gjort liknende jobber i Antarktis, Grønland, Australia og Alaska.

Målingene gjøres ved hjelp av måleutstyr for elektromagnetiske målinger som henger under helikopteret. Helikopteret vil fly 60 meter over bakken gjentatte ganger på den aktuelle strekningen og innhente informasjon.

Det er altså ikke bilder som tas fra helikopteret. Rammen under helikopteret sender elektomagnetisk strøm ned i jorden, og de data som kan samles opp derfra, analyseres for å kartlegge strukturen under jordoverflaten.

Kvikkleire har for eksempel et lavere saltinnhold enn andre typer leire. Dette gjør det mulig å se forskjell når man sender elektromagnetiske bølger gjennom bakken og måler motstand i materialene.

Les også: Trenger et halvt statsbudsjett for å ta igjen veiforfallet

Her gjøres målingene

Målingene skal gjøres på strekningen for ny planlagt trasé for E16 mellom Nybakk og Slomarka i Kongsvinger-området (tidligere kjent som riksveg 2).

Det er i første omgang et 200 meter langt stykke som skal kartlegges på denne måten, og Vegvesenet regner med at dette vil ta cirka en uke.

Når dataene er samlet inn, vil fageksperter fra NGI (= Norges Geotekniske Institutt) tolke måleresultatene.

Les også: Flere tusen bilister blir fakturert feil

Jakter på usikre grunnforhold

– Vi er spente på den nye teknikken for registrering av grunnforhold. Om det viser seg at metoden kan forenkle det videre arbeidet med grunnundersøkelser, ser jeg ikke bort fra at andre prosjekter også vil prøve denne metoden i fremtiden. Vi kommer ikke unna tradisjonelle grunnboringer, men mye kan tyde på at vi i alle fall kan redusere disse betraktelig, sier prosjekteringsleder Arvid Kr. Sagbakken i Statens vegvesen.

Hensikten med målingene er å finne ut hva som befinner seg under bakken, hvor langt ned man må for å finne grunnfjell og hvor mye av løsmassene som er ustabil og skredfarlig kvikkleire.

Les også: Slik vil vegvesenet legge om bompengeselskapene

I tillegg til de elektomagnetiske målingene fra helikopteret, vil det også foretas tradisjonelle grunnmålinger. Ekspertene håper imidlertid at de helikopterbaserte målingene vil forenkle kartleggingen og dermed begrense behovet for grunnboringer.

– Vi ser for oss at denne typen målinger kan forenkle og revolusjonere metodikken ved grunnundersøkelser i en tidlig fase av prosjektene. Det gjelder i første rekke ved utbygging av veg og jernbane, og der man raskt trenger å danne seg et bilde av grunnforholdene i store områder, sier Andreas Aspmo Pfaffhuber, avdelingsleder geokartlegging i NGI.

Personvernpolicy