Verftene og NHO til Høyesterett:

Søkkrike advokater krever lønnskutt for utlendinger

Ulønnsomt for verftene: Utstasjonerte arbeidere fra andre land skal ifølge NHO jobbe uten å få betalt reisepenger, kost og losji som norske verftsarbeidere. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Ulønnsomt for verftene: Utstasjonerte arbeidere fra andre land skal ifølge NHO jobbe uten å få betalt reisepenger, kost og losji som norske verftsarbeidere. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Neste uke skal advokat Tarjei Thorkildsen overbevise Høyesterett om at verftsarbeidere fra Øst-Europa skal ha lavere lønn. Selv tjener han 27 millioner.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Allmenngjøring? Se hva det betyr:
  • Allmenngjøring betyr at deler av en tariffavtale får status som lov, og medfører at alle som jobber i bransjen, uavhengig av om de har tariffavtale eller ikke, blant annet skal ha ei minstelønn. Dette er gjerne minstelønna i tariffavtalen. De skal også ha visse andre goder, gjerne reise, kost og losji.
  • Lov om allmenngjøring ved vedtatt i Stortinget i 1993 for å hindre sosial dumping etter at Norge ble en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen.

  • Vedtak om allmenngjøring fattes av den statlig oppnevnte Tariffnemnda, som har fem medlemmer. LO og NHO har ett medlem hver, og de tre andre er uavhengige.

  • Fire sektorer er allmenngjort i Norge: Bygg, renhold, grønn sektor og verftene. En allmenngjøring må opp til fornyet behandling annethvert år.

Kilde: Magasinett

NHO har hentet inn Tarjei Thorkildsen, en av Norges best betalte advokater, til en avgjørende sak i Høyesterett neste uke, skriver Magasinet for fagorganiserte.

Thorkildsen og andre høytlønte forretningsadvokater skal neste uke føre en juridisk kamp i Høyesterett om norske regler for å motvirke sosial dumping i EØS-markedet.

Målet er å gi arbeidsgiverne ved norske verft anledning til å gi utsendte arbeidere fra andre land lavere godtgjørelser enn norske får.

Til nå har tingretten og Borgarting lagmannsrett avvist kravet fra NHO, ni verft og bransjeorganisasjonen Norsk Industri.

Les: Staten vant kamp om utenlandske arbeidere

Vil ikke gi kost og losji

Konkret dreier striden seg om utlendinger skal ha samme tillegg for å dekke utgifter til reise, kost og losji, som norske ansatte.

«Dersom arbeidstakere selv må dekke utgifter til reise, kost og losji, undergraves den allmenngjorte minstelønnen. Det øker også vesentlig forskjellene mellom utsendte arbeidstakere og gjennomsnittslønnen til norske arbeidstakere, noe som setter norske arbeidstakeres lønn under press», het det i lagmannsrettens dom.

– Dette er en viktig dom for allmenngjøringsordningen og for den norske modellen for lønnsdannelse, sa LO-leder Roar Flåthen da staten vant saken i lagmannsretten.

Hvis utenlandske arbeidere må dekke alle de omstridte kostnadene selv, mener tillitsvalgte at nettolønna de vil sitte igjen med, blir så lav som 35 kroner timen.

Les: Høyesterett tar strid om sosial dumping

Skuffet NHO tar ny runde

– NHO er meget overrasket og svært skuffet over dommen, sa Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO den gang.

Det var LO som for fem år siden krevde at utsendte utlendinger må få mange av de samme tilleggene som vi finner i tariffavtalen, deriblant reise, kost, losji og utenbystillegg.

Den statlige Tariffnemnda var enig i LOs krav, og innførte et lønnsgulv og flere tillegg i lovs form for alle arbeiderne ved verftene, for å hindre sosial dumping.

Dette kalles allmenngjøring av tariffavtalen.

Magasinet for fagorganiserte har funnet ut at advokat Tarjei Thorkildsen ifølge likningstallene for 2011 tjente 27 millioner.

Det betyr at Thorkildsen tjener nesten like mye som 100 østeuropeere ved norske verft.

Minste timelønn ved verftene er nå 148 kroner timen for fagarbeidere, noe som gir rett under 300.000 kroner i årslønn.

- Min lønn har ingenting med saken å gjøre, sier Thorkildsen til Magasinet for fagorganiserte.

Personvernpolicy