Meny

Høyesterett opprettholder utvisningsvedtak

Ble KASTET UT: Ni år gamle Verona her avbildet i mars sammen med sin nyfødte lillesøster. Da ble det hentet av politiet i Rjukan, og sendt tibake til Bosnia. (Foto: Privat / ABC Nyheter)

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Høyesterett har avvist ankene fra familiene til Verona Delic (9) og Mahdi Shabazi (9) på Rjukan.

Avgjørelsen blant Høyesteretts 19 dommere ble tatt med dissens i begge sakene, men med et stort flertall for å opprettholde utvisningsvedtakene.

Familien Shabazi kommer fra Iran og har vært i landet i sju år. Ni år gamle Mahdi har dermed bodd store deler av livet i Norge.

Familien har krevd at Utlendingsnemndas vedtak om utsendelse måtte gjøres om fordi de som kristne risikerer forfølgelse i hjemlandet Iran. Etter nemndas avgjørelse om utvisning har også en ny lov blitt vedtatt som betyr at faren i familien risikerer dødsstraff.

Bakgrunn: Nå kastes Verona og hennes lillesøster ut

Dissens

I avgjørelsen fra Høyesterett understrekes det imidlertid at forhold som har kommet til i saken etter at UNE hadde fattet sin avgjørelse om utvisning ikke kan vektlegges.

Det ble dissens på dette spørsmålet, men 14 av dommerne falt ned på denne avgjørelsen. Tre dommere mente man måtte legge en nåtidsvurdering til grunn, mens to dommere mente dette måtte være utgangspunktet for domstolsprøving av alle typer vedtak.

Høyesterett slår fast at det ikke foreligger noen feil i vedtaket om utvisning som tilsier at det er ugyldig. Et mindretall på fem dommere mente vedtaket var ugyldig som stridende mot barnekonvensjonen artikkel 3.

Les også: – Lettere å sende ut barnefamilier enn kriminelle

Får ikke komme tilbake

Også i den andre utvisningssaken som Høyesterett behandlet fredag fikk ikke klageren medhold.

Familien Delic fra Bosnia, også de bosatt på Rjukan, ble uttransportert fra landet 16. mars i år etter en lang rekke anker og omgjøringsbegjæringer.

Høyesterettsavgjørelsen betyr at ni år gamle Verona Delic ikke får komme tilbake fra Sarajevo i Bosnia for å bosette seg i Norge. Både Verona og hennes lillesøster Aurora er født på Rjukan.

Les også: Regjeringen viker ikke i asylpolitikken

Også i denne saken fant dommerne at retten ikke kan ta hensyn til nye opplysninger som er framkommet etter utvisningsvedtaket. Flertallet, 14 dommere, mente at vedtaket ikke var ugyldig, mens fem dommere voterte for at det ble kjent ugyldig.

Det var også dissens i spørsmålet om utvisningsvedtaket stred mot FNs barnekonvensjon, og fem dommere mente utsendelsen var i strid med konvensjonen

Det er ventet at Høyesteretts avgjørelse vil skape presedens for rundt 400 asylbarn rundt omkring i landet.

Populært