I dag feller EU-ministrene dommen over EØS-avtalen

Vaier med EU-flagget for Norge og EØS: EUs ministre sa seg torsdag svært så godt fornøyd med EØS-avtalens gjennomføring de siste to årene. Foto: European Council.
Vaier med EU-flagget for Norge og EØS: EUs ministre sa seg torsdag svært så godt fornøyd med EØS-avtalens gjennomføring de siste to årene. Foto: European Council.

«Tilfredshet». «høyt nivå på samarbeid og stabilitet». «solidaritet». «setter veldig pris på». «utmerket samarbeid». Slik karakteriserer EUs ministerråd EØS-samarbeidet med Norge de to siste årene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

EUs ministerråd vedtar i dag enstemmig og uten diskusjon en svært så positiv vurdering av Norges opptreden i EØS-avtalen de to siste årene.

Godordene strømmer på:

Ministerrådet noterer seg med «tilfredshet» at forholdene til Norge de siste to årene fortsatt har vært preget av et «høyt nivå på samarbeid og stabilitet».

Norge har vist sin solidaritet, blant annet ved å bidra med over 7 milliarder euro i kriselån via Pengefondet IMF.

EUs transport-, telekommunikasjons- og energiministre, som avholder møtet i dag, anerkjenner også fordelene ved økt samarbeid på justissektoren, politisamarbeid og felles bekjempelse av terrorismen og radikalisering.

Er kritiske til Sveits

Sveits for mer pepper i rapporten fordi landet i motsetning til EØS-landene Island, Liechtenstein og Norge ikke automatisk innfører EUs lover i eget land.

Blant annet misliker ministerrådet sterkt at Sveits har satt kvoter på oppholdstillatelse for borgere fra åtte EU-land.

I Norge har stortingsflertallet nektet å utrede om alternativer til EØS-avtalen, blant dem liknende det avtaleverket Sveits har, kan være bedre enn EØS.

Sveitserne har hatt en åpnere holdning og vurdert hva som tjener deres interesser best.

Les: - Best uten EU og EØS

Sveits har likevel stor samhandel med EU, og er deres fjerde største handelspartner, mot petroleumseksportøren Norge, som ligger på femteplass.

Setter stor pris på Norge

Ministrene setter «setter veldig pris på» Norges økte innsats i EUs felles forsvarspolitikk.

De setter også pris på det utmerkede samarbeidet i energisektoren, takker for Norges støtte til å gi EU observatørstatus i Arktisk Råd og det gode samarbeidet om fiskeriforvaltning.

Det er bare økningen av tollvernet for noen landbruksvarer og Norges protest mot at EU har bannlyst handel med selprodukter, ministrene torsdag beklager i konklusjonen om EUs forhold til sine EFTA-partnere (Island, Liechtenstein og Sveits foruten Norge).

De kritiserer også at Norge er forsinket i å innføre direktiver som er vedtatt.

Les også: Danmarks handelsminister: - Norge bryter ikke EØS-avtalen

EU-ministrene forventer at Norge koordinerer sine synspunkter tett med EU i saker som faller innunder EØS-avtalen. Ministerrådet beklager derfor at Norge brakte selstriden inn for WTOs tvisteløsningsorgan.

Les også: - EUs selforbud truer Norges handlefrihet

Vurderer straffereaksjoner

Torsdagens rapport om de foregående to år må ikke forveksles med en gjennomgang EU gjør av hvordan de tenker seg EØS framover. EU-kommisjonens stab har skrevet en rapport som reiser spørsmål til beslutningstakerne.

Der foreslår staben blant annet å straffe Norge hardere hvis vi går til veto i en sak, enn EØS-avtalen tillater.

«For effektivt å hindre ethvert forsøk fra EFTA-partnere i EØS på å innlemme EØS-relevant lovgivning på selektivt vis, bør EU-siden følgelig sikre at den delen av avtalen som settes ut av drift, rammer partnerens interesser negativt, framfor bare å spspendere deler av avtalen som motparten ønsker å overse.», heter det i det dokumentet. (ABC Nyheters oversettelse).

Det dokumentet skal drøftes av en ekspertgruppe i januar.

Les også: Sveits nekter å oppgi suverenitet i nye forhandlinger med EU

Les EUs vurdering av de foregående to år

Personvernpolicy