Rune Øygard anket umiddelbart knusende dom

Rune Øygard anket umiddelbart knusende dom
Rune Øygard anket umiddelbart knusende dom

Retten finner ingen formildende omstendigheter i overgrepssaken mot Rune Øygard. Han ble ikke trodd på noen sentrale momenter i saken.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om Øygard-saken:

* Rune Øygard (53) ble 17. desember dømt for seksuell omgang med ei mindreårig jente. Dommen lød på fire års fengsel. Øygard må også betale 150.000 kroner i oppreisning til jenta.

* Øygard har hele tiden nektet straffskyld.

* Øygard representerer Arbeiderpartiet og har vært ordfører i Vågå kommune i Ottadalen siden 1995. Han ble av et enstemmig kommunestyre innvilget permisjon med full lønn til saken mot ham er over. Nylig vedtok imidlertid kommunestyret at Øygards fra nyttår ikke lenger vil få lønn så lenge han er permittert.

* Politiet startet etterforskning etter at jentas familie anmeldte Øygard 25. september 2011. Statsadvokaten i Hedmark og Oppland tok ut tiltale mot ordføreren 29. mars i år.

* Ifølge tiltalen skjedde ett av overgrepene da jenta var under 14 år, mens de andre overgrepene skal ha skjedd mens hun fortsatt var under 16 år.

* Saken startet tirsdag 9. oktober i Sør-Gudbrandsdal tingrett på Lillehammer. Torsdag 1. november startet partenes prosedyrer.

Allerede nå er det klart at Eidsivating lagmannsrett kommer til å behandle Øygards anke i april. Vågå-ordføreren bekreftet at han hadde forstått dommen mot seg og svarte med å anke på stedet.

Dommen som ble avsagt i Sør-Gudbrandsdal tingrett mandag, må oppleves som knusende av ordføreren. På punkt etter punkt valgte retten å tro på den nå 17 år gamle jenta og se bort fra hans forklaring.

Til slutt konkluderte tingrettsdommer Torunn E. Kvisberg med følgende før hun nesten summarisk gjennomgikk grunnene for straffen for fire års fengsel:

– Retten har ikke funnet vitneforklaringer eller andre beviser i saken som er egnet til å svekke fornærmedes troverdighet. Hun har vært konsistent i sine forklaringer om overgrepene gjennom avhør, rettslige forklaringer og samtaler med behandlere, sa Kvisberg.

Hennes gjennomgang var i stor grad en radbrekking av Rune Øygards rettslige forklaring Den er fullstendig uten troverdighet på sentrale områder, konkluderte Kvisberg.

Blant de avgjørende bevisene som støttet jentas forklaring var kommunikasjonen mellom hennes og Øygard på chattetjenesten Skype.

– Retten finner at hans forklaring strider fullstendig med det som er dokumentert av kommunikasjon på Skype, sa hun.

Bakgrunn: Øygard dømt til fire års fengsel

Misbrukte tillit

Øygard fulgte mesteparten av domsavsigelsen stirrende ned i bordplaten foran seg etter å ha fått høre slutningen først, men viste ingen andre tegn til følelsesmessige reaksjoner på det han hørte.

På benken bak satt hans nærmeste støttespillere, blant andre kona Reidun, som gjennom hele prosessen fra anmeldelsen for et drøyt år siden har stått bak ham.

– Retten har ikke funnet noe formildende omstendigheter i saken, sa Kvisberg.

Tvert imot mener retten at en rekke omstendigheter må bidra til å trekke straffenivået opp – først og fremst at overgrepene var samleier, at det var mange og de fant sted jevnlig over en toårsperiode.

Øygard har dessuten misbrukt den tilliten 17-åringen ga ham til å skaffe seg seksuell omgang med henne, ifølge retten.

– Han tok henne med på møter, oppdrag og arrangementer knyttet til sitt arbeid som ordfører. Hun har forklart at hun har møtt både statsminister, stortingspresident og fylkesmann sammen med tiltalte. Retten vurderer at tiltaltes forhold ligger tett opp til slik misbrukt av stilling og tillitsforhold som beskrives i straffelovens paragraf 193, sa Kvisberg.

Reaksjon: Øygards forklaring: - Oppkonstruert, kunstig og lite troverdig

Troverdighet avgjørende

En vesentlig del av strategien til Øygards forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, var å svekke troverdigheten til jenta ved å føre en del negative karaktervitner. Det slo feil. Kvisberg gikk systematisk igjennom vitneprovene til flesteparten av dem før hun konkluderte at ingen av dem var i stand til å rokke ved jentas troverdighet.

Øygard derimot, klarte så å si på egen hånd å ødelegge sin egen troverdighet, med bortforklaringer om språkbruken han hadde på Skype, SMS og om de avgjørende episodene i dagene før jenta gjorde det slutt med ham. Retten tror ikke på noe av det.

– Hans forklaring framstår som oppkonstruert, kunstig og ikke troverdig, fastslo Kvisberg, som kritiserte Øygard for å ha utnyttet et barn han selv framholdt at han forsøkte å å være en slags far for.

– Tiltalte framstår ikke på noen måte som en far eller en omsorgsfigur for fornærmede. Tvert imot er kontakten direkte i strid med de problemene han sa han ønsket å hjelpe henne med. Retten forstår ikke hvordan den sterkt seksualiserte tonen kan være hjelpende eller hvordan den er egnet til å bygge henne opp, sa Kvisberg etter å ha gjennomgått deler av kommunikasjonen dem imellom på chattetjenesten Skype.

Øygard må dessuten betale den nå 17 år gamle jenta 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

Les også: Stoltenberg: - Alvorlig dom

Personvernpolicy