Mener avgiftene bommer

STORE BILER. OFV er blant annet kritiske til betydningen av vekt i avgiftsberegningen, noe som rammer store biler (Foto: Volkswagen)
STORE BILER. OFV er blant annet kritiske til betydningen av vekt i avgiftsberegningen, noe som rammer store biler (Foto: Volkswagen)

Opplysningsrådet for Veitrafikken mener omfattende avgiftsendringer må til dersom vi skal nå målet om en sikker og miljøvennlig bilpark.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

DinSide Det totale avgiftstrykket knyttet til bil øker, uten at det fører til at vi får sikrere og mer miljøvennlige biler, mener Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). De hevder det må kraftige endringer i bilavgiftene til om man skal nå de transportpolitiske målene.

Uttalelsen kommer i forbindelse med en høringsrunde for neste års statsbudsjett. OFV mener avgiftssystemet er lite helhetlig og at det er et misforhold mellom mål og virkemidler.

– Slik vi ser det, er ikke dagens system utformet optimalt for å fremme de overordnede transportpolitiske målene. Dette gjelder særlig i forhold til trafikksikkerhet, men også miljø, selv om miljøfokuset har vært høyt i regjeringen, sier OFV i uttalelsen.

Les også: Pigg? Du må betale selv om du bare skal passere

Gir ikke bedre biler

Inntektene fra engangsavgiften har økt i 2012, samtidig som bompengeinnkrevingen er på vei opp, i følge OFV. Men Opplysningsrådet mener altså at man ikke bruker disse pengene til å vri bilparken over i en mer miljøvennlig og sikker retning.

– Det er mulig å bruke økonomiske virkemidler for en raskere innfasing av en ny bilpark, sier

Øyvind Solberg Thorsen, direktør i OFV, er kritisk til måten norske bilister avgiftslegges på (Foto: OFV)Øyvind Solberg Thorsen, direktør i OFV, er kritisk til måten norske bilister avgiftslegges på (Foto: OFV)

direktør i OFV, Øyvind Solberg Thorsen til DinSide.

Bra, men ikke nok

Solberg Thorsen anerkjenner at de endringene som har skjedd de senere årene har vært til det positive, men mener det langt fra er nok.

– Regjeringen har prøvd siden avgiftsendringen i 2007, men det blir bare flikking på det gamle systemet. Da er det begrenset hva man oppnår. Regjeringen er opptatt av at man skal nå målsettingen om 85 gram gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye biler i 2020. Da må man gjøre større endringer, sier Solberg Thorsen.

Vekt og effekt

Helt konkret nevner Solberg Thorsen effektavgiften som en komponent som ikke er relevant. I tillegg er han kritisk til betydningen av vektkomponenten i avgiftssystemet, ettersom mye sikkerhetsutstyr kan føre til en betydelig vektøkning. I stedet ønsker han en sikkerhetskomponent i avgiftsberegningen. Han mener også at betoningen av NOx-utslipp er altfor lav, selv om de endringene som har skjedd har ført til en viss dreining av nybilsalget.

Les også: – Ny sikkerhetsrekord

Helhetlig gjennomgang

Han kritiserer også at man betaler for det samme flere ganger, for eksempel med CO2-avgift både på nybiler og drivstoff. Derfor etterlyser han en helhetlig gjennomgang av alle avgifter knyttet til bil og bilbruk, og at man ikke låser seg til å se de ulike avgiftene isolert fra hverandre.

– Egentlig vil vi ha avgifter på bruk fremfor kjøp av bil. Det er det som skaper ulykker, miljøbelastning og trengsel. Samtidig er det vanskelig å endre systemet dramatisk, for det vil få store konsekvenser for bileiere med tanke på verdien av bilen deres. For store endringer kan få uante konsekvenser.

Noen drastiske endringer umiddelbart ser Solberg Thorsen derfor ikke for seg. Han tror vi

OFV mener at sikkerhet bør være en komponent i avgiftssystemet (Foto: Euro NCAP)OFV mener at sikkerhet bør være en komponent i avgiftssystemet (Foto: Euro NCAP)

må leve med nybilavgiftene ennå en stund.

– Vi anerkjenner behovet for å ha et avgiftssystem på kjøp av bil, for det er vanskelig å ta inn de pengene på andre måter, men da bør det være slik at man i større grad oppfordrer til å ha biler som er gunstige for landet og de transportpolitiske målsettingene.

Les også: Beroliges av «skrekkeksempelet» Norge

Endre fordelingen av avgifter

Solberg Thorsen mener imidlertid at man må tørre å utfordre fordelingen mellom de ulike avgiftene, og ikke nødvendigvis tenke at endringer i engangsavgiftssystemet må være provenynøytralt, altså sørge for like stor inntekt til staten. Dette åpner for en vridning over mot andre typer avgifter. Solberg Thorsen nevner en mer aktiv differensiering av årsavgiften basert på ulike miljøspesifikasjoner som eksempel.

Les også: Avdramatiserer snakk om dieselforbud

Smerteterskel for bompenger

Samtidig hevder han at man er i ferd med å nå en smerteterskel når det gjelder innkreving av bompenger, spesielt med tanke på hva om er planlagt den neste tiårsperioden og det han kaller en veldig kraftig økning i bompenger. Solberg Thorsens oppfordring er at dette ses i sammenheng med andre bilavgifter, og at man må vurdere det totale trykket på bileierne.

Les også: Her kan du se hva du får igjen for bompengene

TØI: – Delvis rett

Kjell Werner Johansen, stedfortredende instituttsjef hos Transportøkonomisk Institutt (TØI), gir OFV delvis rett i at avgiftssystemet ikke er optimalt, selv om han påpeker at det har blitt bedre.

- Det kan være verdt å se nærmere på helheten i systemet. Man har flere målkonflikter, blant annet er dette med CO2 versus NO2 vel kjent.

Når det gjelder bompenger mener Werner Johansen at verdien av disse avhenger av hvor og hvordan det brukes. Noen steder kveler høye avgifter den økte tilgjengeligheten en ny vei, tunnel eller bro skulle føre til, slik at effekten kommer først når bompengene fjernes. Andre steder, som i byer, bidrar bompenger til å bremse trafikkmengde og begrense køene.

TØI-sjefen har en viss forståelse for OFVs ønske om et økt fokus på bruksavgifter på bekostning av kjøpsavgifter.

- Hvis man vil ha et mer effektivt avgiftssystem kan man argumentere for avgifter på bruk og mindre på kjøp av bil. På den andre siden er det ganske høye avgifter på bruk av bil allerede. Vi har høye drivstoffavgifter og blant de høyeste bompengeandelene, sier Kjell Werner Johansen.

Les også: Tar momskamp til Stortinget

Bellona vil ha mer av det samme

Bellonas rådgiver på transport, Martin Hviid Nielsen, mener avgiftssystemet er basert på gode prinsipper, men savner enda tydeligere differensiering mellom bilene. Spesielt er de opptatt av elbilene.

- I tillegg til avgiftsfritak for de mer miljøvennlige bilene har man siden 2007 i økende grad differensiert avgiftene i forhold til utslipp og hvor forurensende de er. Bellona mener at denne differensieringen bør være enda sterkere, men hovedprinsippene som ligger til grunn er de riktige, sier Hviid Nielsen.

Bellona-rådgiveren sier at det er hensiktsmessig både med avgifter på kjøp og bruk av bil, for å påvirke i begge ledd. Han mener det finnes flere gode alternativer på markedet i dag som kombinerer lave utslipp, lave avgifter og god sikkerhet og vil ikke legge alle avgiftene på bruk. Han frykter det vil gjøre det mer lønnsomt å kjøpe forurensende biler, og verre for de som ikke har andre alternativer enn å kjøre.

- Dagens politikk har ført til at nye biler som kommer på veien i dag har vesentlig lavere utslipp enn de hadde før. Men det er klart en mulighet for ytterligere forbedringer som å stramme inn enda mer på de komponentene som går på utslipp fra bilen, sier Hviid Nielsen som også ønsker økt fokus på kollektivtransport og infrastruktur for lading av elbiler.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden