Finansdepartementet og Utenriksdepartementet uenige om Norfund:

SV godtar at staten sender milliarder til skatteparadiser

Politisk rådgiver Arvinn Eikeland Gadgil vant ungdomsorganisasjonenes Robin Hood-pris etter en pressekonferanse om finansskatt i Sør-Afrika desember 2011. Nå vurderer han Norfunds bruk av skatteparadiser. Foto: Ragnhild H. Simenstad, Utenriksdepartementet.
Politisk rådgiver Arvinn Eikeland Gadgil vant ungdomsorganisasjonenes Robin Hood-pris etter en pressekonferanse om finansskatt i Sør-Afrika desember 2011. Nå vurderer han Norfunds bruk av skatteparadiser. Foto: Ragnhild H. Simenstad, Utenriksdepartementet.

Men nå varsler statssekretær Arvinn Gadgil tvil om at statlig investeringsselskap bruker skatteparadis for å lokke private investorer.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge, u-land og skatteparadiser:

Ville få slutt på det: 18. juni 2009 la Kapitalfluktutvalget fram sin innstilling, NOU 2009:19 – Skatteparadis og utvikling.

Utvalget under ledelse av professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole og med korrupsjonsjeger Eva Joly blant medlemmene, oppfordrer regjeringen til å trappe opp kampen mot denne formen for organisert skattesnyteri.

Norfund må snu: Statens investeringsfond for næringsutvikling i utviklingsland (Norfund) får grundig omtale i rapporten. Ett av utvalgets forslag er at Norfunds praksis med å investere gjennom skatteparadis blir avviklet over en treårsperiode.

«Under behandling»: Utredningen med dets forslag ble sendt ut på høring, med 31. oktober 2009 som frist.

Tre år etter: Utredningen har ikke munnet ut i noen stortingsmelding fra regjeringen. Status for arbeidet er «Under behandling».

Nordisk satsing: Les om det nordiske prosjektet mot skatteparadiser hos Finansdepartementet.

Norske skatteavtaler: Her er avtalene Finansdepartementet har inngått med andre land om skatt og innsyn.

STEAL hos Nupi:Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) har et pågående prosjekt om systemer for skatteflukt, STEAL.

Publish what you pay:Et internasjonalt nettverk bestående av 650 organisasjoner i 50 land, blant dem Norge, som krever åpenhet om pengestrømmene til og fra olje-, gass- og gruveselskaper. Avholder en større konferanse i Bergen 20.-22. november 2012.

Tax Justice Network: En uavhengig organsiasjon som arbeider mot skatteunndragelse, konkurranse om lavest mulig skatt og skatteparadiser.

Verstingliste: Tax Justice Network har også laget en liste over de verste landene, Financial Secrecy Index. Der er blant annet Norfunds foretrukne Mauritius omtalt.

- Det statlige investeringsfondet Norfunds bruk av skatteparadiser er full av dilemmaer. Norfund er avhengige av å finne partnere for investering i utviklingsland. Da må de ofte bruke skatteparadiser.

Det sier Arvinn Gadgil, som er statssekretæren til utviklingsminister Heikki Holmås (SV), etter oppslaget i ABC Nyheter fredag:

Det statlige investeringsselskapet Norfund får bruke skatteparadiser som mellomstasjon for investeringer i u-land - tre og et halvt år etter at Kapitalfluktutvalget og daværende utviklingsminister Erik Solheim (SV) ville ha slutt på det.

Økokrim skeptisk

Gadgil bekrefter dermed at det statlige investeringsfondet for utvikling i fattige land, Norfund, ønsker å trekke til seg private investorer på en måte Økokrims førstestatsadvokat Morten Eriksen advarer mot:

«Angivelig forlanger utenlandske medinvestorer at investeringene skal foregå fra skatteparadiser. I så fall bør man spørre seg hvorfor medinvestorene krever å investere fra sekretessebelagte skatteparadiser, hvor det stort sett ikke foregår noe som helst.», skriver han.

Les: Milliarder av u-hjelpskroner sluses via skatteparadiser

«Noen hevder skatteparadiser er nødvendige for at fattige land skal kunne hevde seg i kampen om investeringer. Mitt poeng er at de samtidig gjør det attraktivt å sende pengene ut.» skrev Erik Solheim i en kronikk i 2009.

SV-godkjente skatteparadis

Ifølge Gadgil er situasjonen nå at den SV-ledede utviklingsdelen av utenriksdepartementet godkjenner bruken av visse skatteparadiser.

- Vi er nå i gang med å se på om vi må gjøre mer på det området. Vi må se på hvor effektiv retningslinjene vi ga Norfund er, sier Gadgil.

- Det vi har gitt Norfund instruks om, er at de skal være forsiktige. De får ikke bruke andre skatteparadiser enn de som har en informasjonsavtale med oss, eller er medlem av organisasjonen OECD, sier han.

Mauritius er skatteparadiset Norfund bruker for investeringer i Afrika.

- Hva er din vurdering av bruken av Mauritius?

- Spørsmålet er om innsynsavtalen er god nok. Vi kan ikke ta det for god fisk, men må gå det etter i sømmene for å se om vi kan gjøre dette enda bedre, svarer statssekretær Gadgil.

Les også: Hva er galt med skatteparadiser?

I mer tvil enn Finansdepartementet

Med varselet om gjennomgang er Utenriksdepartementet dermed mer i tvil om praksisen enn Finansdepartementet.

Statssekretær Roger Schjerva (SV) slo seg til ro i ABC Nyheter fredag med at Norge har inngått en innsynsavtale med Mauritius, en avtale som oppfyller OECDs standard for tilfredsstillende informasjonsutveksling i skattesaker.

For lederen av Kapitalfluktutvalget, professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøskole, er OECD langt fra noe godkjentstempel.

Les intervju med Schjelderup: - Norge legitimerer skatteparadis som skader utviklingsland

- Vi er utålmodige pionérer

Fredag etterlyste lederen av Kapitalfluktutvalget, professor Schjelderup, oppfølging av forslagene det kom med. På utenriksdepartementets hjemmeside er status etter høringen som ble avsluttet i 2009, at saken er under behandling.

Statssekretær Gadgil gir et annet og mer offensivt bilde:

- Hva har blitt gjort i oppfølgingen av Kapitalfluktutvalget og dets viktigste anbefalinger?

- Det den utredninga ga, var en fullstendig ny energi inn i utviklingspolitikken, en bevisstgjøring på at bistand kun utgjør en liten del av utviklingspolitikken, sier han.

- Kapitalfluktutvalgets innstilling var et vannskille. Den har gitt oss et grunnlag til å etablere en offensiv, radikal politikk. Uansett hvem du spør i verden, vil de oppfatte Norge som en utålmodig pionér.

- Utfordringen med mange av oppfølgingspunktene, er at de fordrer internasjonalt samarbeid, legger han til.

Les også: Til skattekamp i Shippingklubben

Nytt tiltak fra 2014

- Men noe kan vi gjøre. Ett kjernepunkt er kravet om land-for-land-rapportering for selskaper. Norske selskaper i verden skal rapportere inntekter og uttak av nasjonalressurser land for land fra 1. januar 2014, forteller Gadgil.

- Vi bruker lederrollen vår til å dra med oss EU og vi er villige til å gå lenger enn EU. Vi lager en gullstandard, hevder statssekretæren.

Det er tre og et halvt rødgrønne år siden Erik Solheim varslet at Norfund skulle avvikle bruken av skatteparadis.

- Den dag i dag går 81 prosent av Norfunds investeringer gjennom såkalte «oversjøiske finanssentre» (OFS)?

- Utfordringen der er hva et skatteparadis er. Tre og et halvt år er ikke lang tid i dette perspektivet. I løpet av våren kommer en stortingsmelding om åpenhet, demokrati, fordeling og vekst, varsler Gadgil.


Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden