Hva er galt med skatteparadiser?

Dette mener Kapitalfluktutvalget:

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge, u-land og skatteparadiser:

Ville få slutt på det: 18. juni 2009 la Kapitalfluktutvalget fram sin innstilling, NOU 2009:19 – Skatteparadis og utvikling.

Utvalget under ledelse av professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole og med korrupsjonsjeger Eva Joly blant medlemmene, oppfordrer regjeringen til å trappe opp kampen mot denne formen for organisert skattesnyteri.

Norfund må snu: Statens investeringsfond for næringsutvikling i utviklingsland (Norfund) får grundig omtale i rapporten. Ett av utvalgets forslag er at Norfunds praksis med å investere gjennom skatteparadis blir avviklet over en treårsperiode.

«Under behandling»: Utredningen med dets forslag ble sendt ut på høring, med 31. oktober 2009 som frist.

Tre år etter: Utredningen har ikke munnet ut i noen stortingsmelding fra regjeringen. Status for arbeidet er «Under behandling».

Nordisk satsing: Les om det nordiske prosjektet mot skatteparadiser hos Finansdepartementet.

Norske skatteavtaler: Her er avtalene Finansdepartementet har inngått med andre land om skatt og innsyn.

STEAL hos Nupi:Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) har et pågående prosjekt om systemer for skatteflukt, STEAL.

Publish what you pay:Et internasjonalt nettverk bestående av 650 organisasjoner i 50 land, blant dem Norge, som krever åpenhet om pengestrømmene til og fra olje-, gass- og gruveselskaper. Avholder en større konferanse i Bergen 20.-22. november 2012.

Tax Justice Network: En uavhengig organsiasjon som arbeider mot skatteunndragelse, konkurranse om lavest mulig skatt og skatteparadiser.

Verstingliste: Tax Justice Network har også laget en liste over de verste landene, Financial Secrecy Index. Der er blant annet Norfunds foretrukne Mauritius omtalt.

Kapitalfluktutvalget lister opp en rekke skadevirkninger av skatteparadis. Her er noen av dem:

Øker risikoen i finansmarkedene. Finanskrisen viste at mange finansinstitusjoner hadde forpliktelser som ikke var bokført i tilgjengjelige regnskaper. For forpliktelser var registrert i skatteparadis godt skjermet for innsyn.

Dette svekker virkemåten til det internasjonale finansmarkedet, bidrar til høyere lånekostnader og risikopremier for alle land.

Les også: Norfund sender milliarder til skatteparadis

Svekker skattesystemer og offentlige finanser. Skatteparadisene tiltrekker seg penger som skulle vært beskattet i andre land. Det gjør det vanskelig for andre land å opprettholde beskatning av kapital.

U-land blir ekstra hardt rammet av dette fordi de har smalere skatteinngang enn rike land.

Gjør det mer lønnsomt med økonomisk kriminalitet. Skatteparadisenes hemmelighold om innsyn i eierskap og andre opplysninger om selskaper og fond, gir kriminelle aktører skjulested for utbyttet.

Les også: - Norge legitimerer skatteparadis

Svekker kvaliteten på u-lands institusjoner. Utvalget ser det som potensielt mest alvorlig konsekvens av skatteparadis, at de kan svekke kvaliteten på institusjoner og politiske systemer i utviklingsland.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden