Lederen for Kapitalfluktutvalget:

- Norge legitimerer skatteparadis som skader u-land

Skulle ta fatt: Daværende utviklingsminister Erik Solheim (SV)tok rådet fra Kapitalfluktutvalgets Gunnar Schjelderup og Eva Joly dødsens alvorlig i Shippingklubben i 2009. Siden har lite skjedd. Foto: Thomas Vermes/ABC Nyheter.
Skulle ta fatt: Daværende utviklingsminister Erik Solheim (SV)tok rådet fra Kapitalfluktutvalgets Gunnar Schjelderup og Eva Joly dødsens alvorlig i Shippingklubben i 2009. Siden har lite skjedd. Foto: Thomas Vermes/ABC Nyheter.

Professor Guttorm Schjelderup er svært kritisk til at norske investeringsmilliarder til u-land fortsatt sendes til skatteparadiser.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge, u-land og skatteparadiser:

Ville få slutt på det: 18. juni 2009 la Kapitalfluktutvalget fram sin innstilling, NOU 2009:19 – Skatteparadis og utvikling.

Utvalget under ledelse av professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole og med korrupsjonsjeger Eva Joly blant medlemmene, oppfordrer regjeringen til å trappe opp kampen mot denne formen for organisert skattesnyteri.

Norfund må snu: Statens investeringsfond for næringsutvikling i utviklingsland (Norfund) får grundig omtale i rapporten. Ett av utvalgets forslag er at Norfunds praksis med å investere gjennom skatteparadis blir avviklet over en treårsperiode.

«Under behandling»: Utredningen med dets forslag ble sendt ut på høring, med 31. oktober 2009 som frist.

Tre år etter: Utredningen har ikke munnet ut i noen stortingsmelding fra regjeringen. Status for arbeidet er «Under behandling».

Nordisk satsing: Les om det nordiske prosjektet mot skatteparadiser hos Finansdepartementet.

Norske skatteavtaler: Her er avtalene Finansdepartementet har inngått med andre land om skatt og innsyn.

STEAL hos Nupi:Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) har et pågående prosjekt om systemer for skatteflukt, STEAL.

Publish what you pay:Et internasjonalt nettverk bestående av 650 organisasjoner i 50 land, blant dem Norge, som krever åpenhet om pengestrømmene til og fra olje-, gass- og gruveselskaper. Avholder en større konferanse i Bergen 20.-22. november 2012.

Tax Justice Network: En uavhengig organsiasjon som arbeider mot skatteunndragelse, konkurranse om lavest mulig skatt og skatteparadiser.

Verstingliste: Tax Justice Network har også laget en liste over de verste landene, Financial Secrecy Index. Der er blant annet Norfunds foretrukne Mauritius omtalt.

- Vi vet jo at skatteparadisene skader fattige land. Skatteparadiser er gjemmested for penger som eliten i de fattige landene har stjålet fra fellesskapet.

Det sier professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole til ABC Nyheter.

Han syns det er svært betenkelig at den rødgrønne regjeringen fortsetter å bruke skatteparadiser, også kalt «oversjøiske finanssentre» (OFS), når norske skattepenger skal investeres i utviklingsland for å bygge opp næringslivet der.

Les: Staten sender milliarder via skatteparadiser

Ser ikke noen oppfølging

I juni 2009 la Schjelderup fram innstillingen fra det regjeringsnedsatte Kapitalfluktutvalget. Der var en av de viktigste anbefalingene at det statlige investeringsselskapet for utvikling i fattige land, Norfund, må slutte å bruke Mauritius og andre skatteparadiser.

Les: Til skattekamp i Shippingklubben

- Hva syns du om oppfølgingen av Kapitalfluktutvalgets utredning, som du ledet?

- Jeg kjenner ikke til om regjeringen har fulgt opp noen av forslagene til Kapitalfluktutvalget, svarer professoren.

Daværende utviklingsminister Erik Solheim sa at Norfunds bruk av Mauritius for å kanalisere investeringer, skulle avvikles. Kapitalfluktutvalget anbefalte at det skulle skje i løpet av tre år.

Nå har det gått tre og et halvt år, og Norfund argumenter for at det forstsatt er nødvendig å bruke Mauritius.

- Er det noe annet du savner i oppfølgingen av Kapitalfluktutvalgets anbefalinger?

- Jeg har rett og slett ikke kunnskap om at noen av forslagene har blitt fulgt opp. Det politiske spørsmålet er hva de gjør eller om de ikke gjør noe - og i så fall hvorfor, sier professor Guttorm Schjelderup.

Les også: Hva er galt med skatteparadiser?

- Norfund legitimerer skadelig virksomhet

- Er det nødvendig og forsvarlig, professor Schjelderup?

- Skatteparadisene gjør at utviklingen i de fattigste landene bremses fordi eliten har interesse av at viktige samfunnsfunksjoner holdes nede.

- Men Norfunds investeringer blir vel ikke stjålet?

- Det vet jeg ikke noe om. Men ved å bruke Mauritius, bidrar Norfund til å legitimere en type jurisdiksjon som skader fattige land. For et fond som skal drive med utvikling er det et paradoks.

- Norfund anser jo Mauritius som akseptabelt?

- Mauritius har et skattesystem som nærmest er skreddersydd for å drive skatteplanlegging og skatteunndragelse. Det ene lovlig, det andre ulovlig. Det beskriver vi inngående i utredningen.

- Innsynsavtaler holder ikke

- Men siden den tid har Norge fått innsynsavtaler både med Mauritius og andre skatteparadiser?

- Informasjonsutvekslingsavtalene gir ikke full transparens. Man kan ikke spørre Mauritius om å få utlevert materiale med mindre man kan knyte spesifikk informasjon om for eksempel skatteunndragelse til Mauritius.

- Vi kan for eksempel ikke spørre om Ola Nordmann har skjulte konti i skatteparadiset. Et slikt spørsmål vil ikke bli besvart. Innsynsavtalen krever at jeg må sannsynliggjøre at Ola Nordmann har en konto på Mauritius.

Økokrim: - Angrep på suverenitet

- En tredel av verdens stater tilbyr mekanismer som skjuler selskapers virksomhet i andre land, skriver et annet av Kapitalfluktutvalgets medlemmer, førstestatsadvokat Morten Eriksen ved Økokrim, i siste nummer av tidsskriftet Skatterett.

Og fullstendig hemmelighold er ikke engang nødvendig for å oppnå målet om skatteunndragelse, skriver han.

- Dette er et uakseptabel inngrep i andre staters nasjonale selvråderett, mener Eriksen.

Han anklager sine yrkesfeller, juriststanden, for misbruk av jusen til å hjelpe folk å unngå skatt ved bygge opp innviklede finanskonstruksjoner i ulike skatteparadis.

Les også: Advokater flytter 7,5 milliarder kroner

Mellom 130.000 og 200.000 milliarder amerikanske dollar er plassert i skatteparadisenes hemmelige bankkonti, selskaper og truster. Bare i De britiske jomfruøyene er det over 800.000 selskaper - med 19.000 innbyggere, skriver Eriksen.

Omtrent halvparten av verdens grenseoverskridende finanstransaksjoner går via skatteparadisene, enda det stort sett ikke foregår økonomisk aktivitet av betydning i disse landene.

Menneskerett for skattesvikere

Noe han ser som et utrolig paradoks, er at multinasjonale selskaper nyter mer godt av menneskerettighetene for å hindre innsyn, enn de fattigste i de fattige landene kan bruke menneskerettsprinsippene til å innsyn i utvinningsindustrien.

Personvernpolicy