Meny

EU-bøndene krever tollvern på sitt sukker:

Dette vil danske bønder sperre ute fra EU

SPERRES UTE FRA EU: Innhøsting av sukkerrør i den brasilianske delstaten Mato Grosso. Avlingen bør sperres ut av EU, mener danske bønder. Foto: Thomas Vermes/ABC Nyheter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Danske bønder er like interessert i tollvern som norske: De krever at EU-parlamentet ikke skal åpne for mer import av sukker. Onsdag ble EU i tillegg anklaget for ulovlig subsidiering av egen sukkereksport.

Danmarks og EUs protester mot at Norge styrker tollvernet på noen landbruksvarer, kommer nå i et nytt lys.

EUs bønder, inkludert de danske, rykket denne uka ut til forsvar for tollvernet de nyter godt av mot utenlandsk sukker.

Samtidig blir EU beskyldt i Verdens handelsorganisasjon WTO for ulovlige subsidier når de eksporterer eget sukker til andre land.

Mandag rykket EUs bondeorganisasjoner Copa-Cogeca ut mot et forslag i EU-parlamentet om å lette eksporten av sukkerrør til EU.

- EU-parlamentet må avvise økt markedsadgang for importert råsukker til EU, heter det i uttalelsen fra Copa-Cogeca.

Dessuten går de inn for at EU må opprettholde kvotereguleringen av sukkerproduksjonen fram til 2020.

Dytter eget subsidiert sukker ut

Onsdag denne uka ble EU så anklaget for ulovlig mye subsidier på eksporten av eget sukker. Det skjedde på et møte i landbrukskomiteen i Verdens handelsorganisasjon WTO.

EU forsvarte seg med at de har lov til å overføre eksportsubsidier fra det ene året til det neste, ifølge opplysninger ABC Nyheter har fått fra WTO.

- Frihandel er det eneste rette sa den danske handelsministeren Pia Olsen Dyhr imidlertid til ABC Nyheter.

Danskene sinte på Norge

Danmark, EU og flere EU-land protesterte samtidig kraftig mot at Norge prøver å bremse importveksten på ost og andre varer fra EU ved å øke noen tollsatser.

Protestene kom trass i at EUs eksport av landbruksvarer de siste årene har økt med 150 prosent.

Les også: EU reagerte sterkt på økt norsk toll

Lederen for Europabevegelsen, Paal Frisvold, kalte landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum «En skam for Norge» da regjeringen vedtok økt toll.

Danskene holder på importvernet

- Hva mener så dansk landbruk om å gi andre land mulighet til å øke sukkereksporten inn til EU?

- På nåværende tidspunkt er det ikke rimelig å åpne for mer import av sukker til EU.

Det svarer danske Anna de Klauman i en epost til ABC Nyheter.                        

De Klauman er avdelingsleder for handelspolitikk og markedsadgang i dansk landbruks bransjeorganisasjon Landbrug & Fødevarer.

Les også: Danmark og Fremskrittspartiet buldrer mot norsk toll

Vil vente på andre

- Dansk landbruk er grunnleggende tilhenger av en markedsorientering av EUs landbrukspolitikk, understreker Anna de Klauman.

- Men dette må skje på en måte så produsentene i EU kan tilpasse seg den nye markedsvirkeligheten. Samtidig mener vi at reformtiltak i EU skal skje parallelt med reformer i land utenfor EU som vi konkurrerer med, gjerne i WTO-regi, legger hun til.

- På nåværende tidspunkt vil det ikke være rimelig å åpne for mer import av sukker. Det kan skje når sukkerkvotene er faset ut, sier De Klauman.

Dessuten påpeker den danske landbrukstalskvinnen at verdens minst utviklede land (MUL), har fortrinnsavtaler med full tollfrihet på sukker til EUs marked.

- Utviklingspolitisk må vi forholde oss til konsekvensene hvis det her og nå åpnes for import fra høyinntektsland, sier Anna de Klauman.

Les andre nyheter

Populært