Meny

Flåthen tror ikke på splittende EØS-opprør

LO-leder Roar Flåthen på Kartellkonferansen på Gol onsdag. Foto: Steinar Schjetne / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Debatten om EØS-avtalen har ikke sprengkraft til å rokke ved forholdet mellom LO, Ap og den rødgrønne regjeringen, ifølge LO-leder Roar Flåthen.

Flåthen mener debatten om EØS-avtalen nå er kommet inn i «et mer konstruktivt spor». Godt over et halvt år før den kommer opp på LO-kongressen i mai, fastslår han at debatten ikke kommer til å handle om hvorvidt LO skal være for eller imot EØS-avtalen, men om hvilket handlingsrom norske myndigheter må bruke for å verne om norske lønns- og arbeidsvilkår innenfor rammene avtalen utgjør.

Slik EØS-motstanden arter seg i dag, kan debatten godt resultere i nye krav fra LO til regjeringen, men den har ikke kraft til å drive en kile inn i forholdet mellom Arbeiderpartiet og LO i forkant av valgkampen, mener Flåthen.

– Mitt inntrykk er at vi ì LO innser at vi har en stor politisk utfordring som vi må ta på alvor. Men at dette må balanseres mot det vi diskuterer om EØS, sier Flåthen til NTB.

Analytikere har pekt på faren for at den så langt suksessrike alliansen kan sprekke – i hvert fall i øynene til mange av velgerne som må til for å vinne valget neste år – hvis LO-kongressen ender i EØS-opprør. En grunnleggende forutsetning for den rødgrønne regjeringens eksistens er nettopp at EØS-avtalen ligger fast.

Den reelle trusselen

Ikke uventet ble EØS den store snakkisen da LO-lederen og statsministeren møtte pressen på LO Stats kartellkonferanse på Gol onsdag. I sine forsøk på å avdramatisere angrepene i egne rekker på EØS-avtalen, var de skjønt enige om en ting:

– Det er Høyre og Fremskrittspartiet som utgjør trusselen mot det norske arbeidslivet – ikke EU og EØS-avtalen.

Også statsministeren sa han ønsker debatten om EØS-avtalen velkommen, men la spøkefullt til at det er den påfølgende konklusjonen som er viktigst. Under spøken ligger det likevel en alvorlig påpekning av at reforhandling av EØS-avtalen er uaktuell politikk for Arbeiderpartiet – og at det i det politiske Norge er et stort flertall for at avtalen skal ligge til grunn for norsk handel med Europa.

– Noen har vært imot den hele tiden, og det er et ærlig standpunkt. Men faktum er at avtalen har tjent Norge vel. Den har gitt norske eksportbedrifter tilgang på verdens største marked. Det vil ikke gagne Norge å skape usikkerhet om en så viktig avtale, sa han.

Uaktuelt å reforhandle

Likevel vedgikk statsministeren at de gode lønns- og arbeidskårene her i landet er under press i bransjer som har en stor del arbeidsinnvandrere. Men svaret kan ikke være å stenge arbeidsinnvandrerne ute, men fortsatt å verne om og forbedre de norske arbeidslivsreglene.

Styrkeforholdet mellom EU og EØS-landene er dessuten sterkt økt i EUs favør. Det er urealistisk å tro at de tre EØS-landene skal klare å forhandle seg fram til en bedre EØS-avtale, framholdet han.

– Skal vi liksom ringe og si «Hei, det er Norge, Island og Liechtenstein her. Vi skal ha en bedre avtale»? Da sier jeg lykke til. Det kommer ikke til å skje. Vi får ikke en bedre avtale, sa Stoltenberg i sin oppsummering etter flere EØS-kritiske innlegg i debatten etter hovedinnleggene.

– Jeg vil dessuten minne om at ikke en eneste tariffavtale her i landet er svekket siden avtalen trådte i kraft i 1992. Derimot er det eksempler på regler som er skjerpet og rettigheter som er styrket. Vikardirektivet er et slikt eksempel. Det er stort rom for å forme nasjonale krav, sa han.

Populært