Meny

Antibakterielt stoff kan gi økt allergirisiko hos barn

Ny norsk forskning viser at kosmetiskeprodukter som inneholder stoffet triklosan, deriblant tannkrem, kan gi allergi hos barn. Colgate Total er den eneste tannkremen på det norske marked som inneholder stoffet. Foto: Colourbox / ABC Nyheter

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stoffet triklosan, som blant annet finnes i tannkrem, kan gi økt risiko for utvikling av allergi hos barn, viser både norsk og amerikansk forskning.
Mer om saken

    Triklosan brukes for å hindre vekst av bakterier virker ikke mot alle typer bakterier tilsettes hovedsakelig kosmetiske produkter som tannkrem, deodorant og såper tilsettes også i kjøkkenredskaper og tekstiler lite triklosan tas opp gjennom huden vi får stoffet vesentlig i oss gjennom slimhinnene i munnen (tannkrem) har vært i bruk i over 40 år fra dyreforsøk vet man at triklosan fungerer som forsterker på utvikling av spesifikk Immunoglobulin (IgE)Antistoffet immunglobulin E har betydning for straksallergiske reaksjoner. Den klassiske allergiske reaksjon skyldes at et allergen, for eksempel bjørkepollen, reagerer med antistoffer av typen immunglobulin E, som i utgangspunktet er en naturlig del av kroppens forsvarssystem.
Kilder: FHI.no og SNL.no

I Norge har helsemyndighetene i mange år oppfordret til en redusert bruk av antibakterielle produkter for å unngå utviklingen av bakterier som er resistente mot antibiotika.

Triklosan er et slikt stoff som har vært brukt i flere tiår. Først nylig ble stoffet satt i sammenheng med allergi hos barn i en amerikansk studie.

Nå har også en norsk studie funnet en sammenheng mellom allergi hos barn og nivå av triklosan målt i urin fra barn.

En kartlegging av bruken av triklosan i Norge gjennomført i 2001 viste at av den totale mengden av triklosan, kom 85 prosent fra kosmetiske produkter, hvorav 75 prosent fra tannkrem.

Ifølge Folkehelseinstituttet tas lite triklosan opp gjennom huden. Det meste får vi i oss gjennom slimhinnene i munnen, via tannkrem. 

Triklosan har siden kartleggingen i 2001, blitt tatt ut av en rekke produkter, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Men fremdeles finnes stoffet i én tannkrem på det norske markedet: Colgate Total.

Direktør i Klima- og forurensningsdirektoratet Ellen Hambro har tidligere uttalt til ABC Nyheter at man ikke bør bruke Colgate Total med mindre man har en sjelden tannkjøttsykdom. 

Les mer: - Ikke bruk denne tannkremen

Mer høysnue hos tiåringer

Triklosan kan endre bakteriefloraen på huden, i munnen og i tarmen. En endring av bakteriesammensetningen av «gode» bakterier kan føre til en økt risiko for å utvikle allergi. Derfor har økt bruk av triklosan og antibakterielle produkter generelt blitt satt i sammenheng med økt forekomst av allergi.

I den nye studien samlet forskerne inn 623 urinprøver. Disse ble målt av det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention.

Undersøkelsen viste at omtrent 50 prosent av de norske barna hadde målbare nivåer av triklosan, mens 80 prosent av de amerikanske barna hadde målbare nivåer. Barna ble utsatt for omtrent samme mengde triklosan.

Forskerne så en sammenheng mellom nivået av triklosan i urinen og forhøyede nivåer av antistoffet immunglobulin E og høysnue eller nesetetthet (rhinitt) hos 10-åringer (se faktaboks).

- Urinprøvene som ble analysert i vår studie ble samlet inn mellom 2001 og 2004, så det er altså en del år siden, sier en av forskerne bak studien, Randi Bertelsen, i en e-post til ABC Nyheter.

Hun understreker at man ikke utifra denne studien kan si at det er tannkremen alene som har skylden. Barna ble ikke spurt om hvilke antibakterielle produkter de hadde brukt.

Men fordi hovedmengden av triklosan fra kosmetiske produkter blir brukt i tannkrem, og fordi tidligere studier viser at lite triklosan kommer inn i kroppen gjennom huden, mens 100 prosent absorberes av slimhinnene i munnen, mener forskerne at det er mulig at de allergiske barna kan ha fått stoffet i seg gjennom tannpussen.

- Kan man ut ifra studien kan si noe om hvorvidt triklosaneksponering i seg selv kan gi økt risiko for allergi, eller om det er utstrakt eksponering som gir denne økte risikoen?

- Nå er dette en observasjonsstudie som ikke kan fortelle oss noe om mekanismer. Men utifra våre data vil jeg si at vi ser at den sterkeste sammenhengen mellom allergi og triklosan for gruppen av barn som hadde høye nivåer av triklosan i urinen. Mange av barna hadde lave nivåer av triklosan i urinen - og halvparten av barna hadde ingen målbare nivåer - så for veldig mange vil dette ikke ha noe betydning, sier Bertelsen.

Triklosan-studien er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Oslo universitetssykehus, Universitet i Oslo og National Institute of Health Sciences (NIEHS) i USA.

Triklosan skal fases ut innen 2020

Triklosan er også på norske myndigheters «verstingliste» over farlige stoffer, som man skal fase ut innen 2020.

Stoffet kan bidra til å gjøre bakterier resistente mot antibiotika, og er svært giftig for livet i vann, står det på Klima- og forurensningsdirektoratets nettside «Er det farlig?».

Når bakteriene blir resistente mot antibiotika, betyr det at medisinene ikke lenger virker mot bakterieinfeksjonene. Verdens helseorganisasjon (WHO) regner antibiotikaresistente bakterier som en av de størst truslene mot menneskers helse.

Les mer: - En trussel mot moderne medisin

Bertelsen mener det kan være fornuftig med en langsom utfasing:

- Triklosan har jo vært i bruk i mange år - og ofte er det bedre at en utfasingen skjer over tid, slik at man kan finne en trygg erstatning, dersom det skulle være nødvendig med en erstatning.

- For øvrig skal det stå om produktene inneholder triklosan, så som forbruker skal det kunne være mulig å unngå produkter med triklosan, sier forskeren til ABC Nyheter.

ABC Nyheter har kontaktet Colgate Palmolive som er produsenten av Colgate Total, men har ikke onsdag formiddag fått noen kommentar.

Populært