Gjørv: - Utålmodig etter å se tydelige tegn på endringsvilje

SVARTE FOR SEG: Først ut var lederen for Gjørv-kommisjonen; Alexandra Bech Gjørv. (Arkivfoto: NTB scanpix)
SVARTE FOR SEG: Først ut var lederen for Gjørv-kommisjonen; Alexandra Bech Gjørv. (Arkivfoto: NTB scanpix)

Mens kontrollkomiteen på Stortinget er mest opptatt av å plassere ansvar for 22. juli-terroren, er kommisjonsleder Alexandra Bech Gjørv mer opptatt av å lære av feilene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om 22. juli-høringene

Fem dager er satt av til høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité:

6. november:

* Alexandra Bech Gjørv, lederen for 22. juli-kommisjonen

* Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.

* Representanter for de frivillige ved Tyrifjorden 22. juli 2011.

12. november:

* Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF)

* Tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V)

* Direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Jon A. Lea

* Forsvarssjef, general Harald Sunde

* Sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen

* Generalinspektør for Heimevernet, generalmajor Kirstin Lund

* Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

* De tidligere PST-sjefene Janne Kristiansen og Jørn Holme.

16. november:

* Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H)

* Tidligere leder i byutviklingskomiteen i Oslo, Ola Elvestuen (V)

* Tidligere nestleder byutviklingskomiteen i Oslo, Tove Tellevik Dahl (Ap),

* Tidligere fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV)

* Statsråd ved Statsministerens kontor, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap)

* Tidligere departementsråd i fornyings- og administrasjonsdepartementet, Karin Moe Røisland

* Fornyings og administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap).

19. november:

* De tidligere politidirektørene Ingelin Killengreen og Øystein Mæland

* Assisterende politidirektør Vidar Refvik

* Tidligere politimester i Oslo Anstein Gjengedal

* Tidligere Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård

* Politimester i Nordre Buskerud, Sissel Hammer

* Beredskapstroppen

* Politimester i Vest-Finnmark, Torbjørn Aas.

26. november:

* Tidligere justisminister Knut Storberget (Ap)

* Tidligere departementsråd i Justisdepartementet Morten Ruud

* Tidligere assisterende departementstråd i justisdepartementet Hans Olav Østgård

* Tidligere ekspedisjonssjef i justisdepartementet Hans Sverre Sjøvold

* Justisminister Grete Faremo (Ap) * Statsminister Jens Stoltenberg (Ap)

Lederen for 22. juli-kommisjonen var tirsdag førstemann ut i Stortingets kontrollhøringer om 22. juli, men hun lot seg ikke lure til å svare ja på spørsmål om regjering og embetsverk i realiteten visste om svakhetene i beredskapen.

Hun vil heller ikke gjøre Justisdepartementet hovedansvarlig for alt som gikk galt under politioperasjonen.

– Ansvaret for at politiet ikke var tidligere på Utøya ligger på alle nivåer, sa Gjørv.

Hun viste til at det ble begått individuelle feil blant de politifolkene som var operative 22. juli, blant annet ved at operasjonelle vedtak ikke ble fulgt og at manglende sambandsdisiplin førte til dårlig kommunikasjon under utrykningen til Utøya.

Likevel ligger hovedansvaret i dårlig ledelse og kultur på et overordnet plan og manglende evne til å etterleve egne retningslinjer og vedtak, mener Gjørv.

Resultater

Leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Anders Anundsen (Frp), åpnet høringen med å slå fast at formålet med komiteens arbeid er å finne svar på hva som var årsaken til svikten, hvorfor advarslene ikke ble tatt alvorlig og hvem det var som sviktet i sitt lederansvar.

– Jeg er nå mer utålmodig etter å se tydelige tegn på endringsvilje og konkrete utviklingsplaner for å rette opp den sårbarheten som kommisjonen peker på, enn å etablere en enda tydeligere forståelse av ansvaret for at responsen 22. juli ble som den ble, sa Gjørv i sin innledning.

Hun pekte likevel på kommisjonens funn, som viser at de bakenforliggende problemene knytter seg til ledelse, samhandling og evne til å etterleve og realisere politiske og egne vedtak.

Hun pekte også flere ganger på at bemanningen i det ordinære politiet er dårligst når kriminalitetsbildet er som verst. Dette er nødvendigvis et ressursproblem, og dermed strekker ansvaret seg helt til topps i justissektoren, mener hun.

– Man har vært opptatt i Justisdepartementet av å øke årsverkene i politiet, men man har ikke vært så opptatt av å se hvor disse årsverkene har endt opp. Departementet har ikke hatt den oversikten og detaljoppfølgingen vi etterspør, sa Gjørv.

Les også: Blattmann: - Vi har blitt bedt om å slutte å sutre

Planer

Hun fortalte at det ofte finnes gode planer, men at planverket ikke fungerer i praksis.

– Planer var ikke mangelen, men heller bruken av disse, sier Gjørv.

Hun trekker også fram at kommisjonen har pekt på utfordringer knyttet til risikoerkjennelse.

– Mange kjenner seg igjen i at man dypest sett tror det ikke hender, selv om det kan foreligge en intellektuelle erkjennelse av at terror kan skje, sier Gjørv.

Kommisjonen har også funnet at mye av redningsarbeidet etter 22. juli fungerte bra. Kommisjonslederen sa i høringen at holdninger, kultur og lederskap forklarer skillet mellom det som sviktet og det som ikke sviktet.

Tirsdag er den første av i alt fem høringsdager kontroll- og konstitusjonskomiteen gjennomfører for å plassere ansvar for alt som gikk galt før, under og etter 22. juli-angrepene.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden