Eksplosiv voldsøkning på Ahus

FARETRUENDE. Norsk sykepleierforbund frykter at voldsøkningen kan føre til dårligere behandlingsmiljø. Foto: Thomas Winje Øijord, NTB scanpix
FARETRUENDE. Norsk sykepleierforbund frykter at voldsøkningen kan føre til dårligere behandlingsmiljø. Foto: Thomas Winje Øijord, NTB scanpix

Hittil i 2012 har det blitt rapportert inn tre ganger så mange tilfeller av vold mot ansatte på Ahus som i 2011.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hver dag utsettes ansatte på Akershus universitetssykehus for vold. Det er spesielt ansatt ved avdeling for psykisk helsevern som er utsatt for å bli utsatt for vold i jobben.

I 2012 ble det rapportert om 278 saker av vold og trusler mot personell på sykehuset. Det er en dramatisk økning sammenlignet med 2010 hvor det ble meldt inn 88 hendelser.

Hovedverneombud for psykisk helsevern, Morten Grønlie, sier til Romerikes Blad at han er bekymret over utviklingen som viser at de ansatte oftere kommer opp i krevende situasjoner.

– Jeg er bekymret både for avdelingen for psykisk helsevern og for resten av sykehuset i forhold til antallet episoder med vold og trusler, sier hovedverneombud for psykisk helsevern, Morten Grønlie til Romerikes Blad.

Menneskeliv kan gå tapt

Forbundsleder i Norsk sykepleierforbund, Eli Gunhild By, sier hun ikke er overrasket over antall voldsepisoder utsatt mot ansatte og tror det kan være større mørketall.

– Vi vet at det forekommer uheldige hendelser i mange deler av helsesektoren, og det er en kjent sak at det underrapporteres mange steder. Vi vet av erfaring at dersom ikke meldingene følges opp, vil motivasjonen for å rapportere synke, sier By.

Hun er redd for at arbeidssituasjonen til de ansatte kan føre til et dårligere behandlingsmiljø.

– I verste fall kan det ende med alvorlig skade eller tap av menneskeliv som resultat, sier hun.

– Må forebygge

Hun tror løsningen er å ha større kunnskap blant de ansatte og ha gode rutiner for å forhindre angrep.

– For å forebygge vold og trusler mot ansatte i helsevesenet må helsetjenesten sørge for å ha en forsvarlig grunnbemanning med personell med kompetanse, erfaring og holdninger, som gir et trygt og godt behandlingsmiljø, sier By.

Personvernpolicy