- Tidlig alkoholdebut forårsaker neppe alkoholproblemer

FLERE PROBLEMER: De som begynner å drikke tidlig har ofte andre problemer, blant annet mer atferdsproblemer - for eksempel aggressiv atferd, skoleskulk og hærverk, ifølge SIRUS-forsker Ingeborg Rossow. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
FLERE PROBLEMER: De som begynner å drikke tidlig har ofte andre problemer, blant annet mer atferdsproblemer - for eksempel aggressiv atferd, skoleskulk og hærverk, ifølge SIRUS-forsker Ingeborg Rossow. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

De som begynner å drikke tidlig har andre problemer som kan knyttes til alkoholproblemene, ifølge norsk forskning. - De er ikke gjennomsnittlige ungdommer, sier SIRUS-forsker Ingeborg Rossow.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En rekke studier har konkludert med at det å begynne å drikke alkohol tidlig i ungdommen fører til alkoholproblemer senere i livet. Derfor har alkoholforebyggende arbeid blant ungdom ofte hatt som mål å utsette alkoholdebuten.

Men nå viser ny forskning fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) at det ser ut til å være andre ting enn tidlig alkoholdebut som forårsaker alkoholproblemer senere i livet.

Forsker Ingeborg Rossow forklarer at det ikke er tilfeldig hvem som begynner å drikke tidlig:

– I vår studie finner vi at de som debuterer tidlig skiller seg fra andre ungdommer på mange områder, de er ikke gjennomsnittlige.

– De har oftere problemer på ulike måter: de har mer atferdsproblemer - for eksempel aggressiv atferd, skoleskulk og hærverk. De har oftere debutert seksuelt i 13-14-årsalder, de er oftere dagligrøykere, og de kommer gjerne fra familier der foreldrene drikker mer, sier SIRUS-forskeren til ABC Nyheter.

– Vi husker feil

Sammen med en sveitsisk kollega fulgte Rossow 1300 skoleelever fra 13–14-årsalderen til de var i slutten av tyveårene. Deltagerne svarte på en spørreundersøkelse først som ungdommer og så igjen som voksne.

Nettopp dette er noe av styrken ved studien, ifølge Rossow. I mye av den tidligere forskningen har man ikke fulgt ungdommene over tid, men spurt voksne mennesker om når de begynte å drikke og så sett det i sammenheng med om de har alkoholproblemer. Dette er problematisk fordi mange husker feil, særlig de som drikker mye som voksne, forklarer hun.

Det at forskerne både har fulgt ungdommen over tid og undersøkt andre faktorer som knyttes til både alkoholdebut og alkoholproblemer senere, gjør at denne studien skiller seg fra tidligere forskning.

– Vi finner det samme mønsteret som de andre, altså at de som allerede har begynt å drikke i 13-14-årsalder har større sannsynlighet for å få alkoholproblemer senere.

Les også: - Atferdsproblemer kan skyldes dårlig syn

– Forebygger neppe alkoholproblemer

Spørsmålet er så om den tidlige debuten er årsaken til alkoholproblemene, slik man har antatt tidligere. Det er det Rossow og kollegen ville etterprøve med denne studien.

– Fra forebyggingshold har man støttet seg til de konklusjonene man ofte har trukket, fordi man finner en slik sammenheng så har man ment at det er viktig å utsette ungdommers alkoholdebut. Men en slik tankegang forutsetter at det er den tidlige alkoholdebuten som er årsaken til alkoholproblemene, forklarer hun.

Rossows studie viser altså at ungdommene som debuterer tidlig, skiller seg ut på en rekke områder, noe som ifølge forskeren må sees i sammenheng med alkoholproblemene som oppstår senere i livet:

– Det å ha foreldre som drikker mye og det å ha atferdsproblemer er i seg selv risikofaktorer for alkoholproblemer, sier hun og fortsetter:

– Vi mener at vi med denne studien finner at det er høyst usikkert om det er noen årsakssammenheng mellom tidlig debut og alkoholproblemer senere, og at det derfor er lite trolig at det å forskyve alkoholdebuten vil kunne forebygge senere alkoholproblemer, sier Rossow.

Forskning knytter også tidlig alkoholdebut til økt risiko for bruk av narkotika. Kan det hende at disse andre faktorene som du nevner også spiller inn her?

– Med all sannsynlighet. De som debuterer tidlig har, som nevnt, ofte atferdsproblemer, og disse kan antakelig være uttrykk for at de søker spenning mer enn andre eller at de er mindre forsiktige i forhold til farefylte eller risikofylte situasjoner. Dette er sannsynligvis gyldig på en rekke områder, antakelig også når det gjelder narkotika, sier Rossow.

Les også: Tidlige tegn på sen språkutvikling hos barn

– Alkoholdebut må sees i sammenheng med andre problemer

Hun mener det er viktig å tenke helhetlig når man skal drive med forebyggende arbeid overfor denne gruppen.

– Det å ha en tidlig alkoholdebut kan være markør for en lang rekke problemer, og skal man drive med forebygging for denne gruppen vil det antagelig også være viktig å se de ulike problemene i sammenheng. Det er ikke bare den tidlige alkoholdebuten som representerer et problem, men det at de ofte har bredere spekter ulike problematferd, sier Rossow.

Selv om studien konkluderer med at man neppe vil forebygge alkoholproblemer i voksen alder ved å utsette unges alkoholdebut, så understreker SIRUS-forskeren at det likevel kan være argumenter for å ha dette fokuset i forebyggende arbeid:

– Ungdoms måte å drikke på er preget av beruselse og fyll som kan ha konsekvenser der og da. Ved å utsette debuten eller begrense ungdoms alkoholbruk, kan man forebygge akutte alkoholrelaterte problemer i de tidlige tenårene, sier Ingeborg Rossow til ABC Nyheter.

Personvernpolicy