Genene avgjør hvor tilfreds du er med livet

Er du generelt tilfreds med livet, har du også mindre risiko for å bli alvorlig deprimert. Forklaringen ligger i genene dine, viser en ny norsk tvillingstudie. Foto: Colourbox.com
Er du generelt tilfreds med livet, har du også mindre risiko for å bli alvorlig deprimert. Forklaringen ligger i genene dine, viser en ny norsk tvillingstudie. Foto: Colourbox.com

Ved å studere tvillinger har norske forskere kommet frem til at gener har mye å si både for hvor fornøyd du er med livet og hvor stor risiko du har for å bli alvorlig deprimert.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om studien

Analysene er basert på ca. 1500 tvillingpar (både en- og toeggede) fra Folkehelseinstituttets tvillingpanel.

Eneggede tvillinger deler 100 prosent av det genetiske materialet, mens toeggede i gjennomsnitt deler 50 prosenter - det vil si at de genetisk sett er som andre søsken.

Ved å sammenligne hvor like eneggede og toeggede tvillingpar er i tilfredshet og depresjonsrisiko, kan forskerne finne ut hvor stor del av variasjonen mellom mennesker som forklares av henholdsvis gener og miljø.

Beregningene er basert på korrelasjoner, og sier ikke noe om sammenhengen mellom depresjon og livstilfredshet i enkelte individer. På individnivå så er genetiske og miljøfaktorer avhengige av hverandre i et komplisert samspill.

Hva er arvelighet?

• Ordet arvbarhet betyr det samme som arvbarhet eller heritabilitet.

• Det er et mål på hvor stor del av forskjellene mellom oss som kan tilskrives genetiske forskjeller.

• Det viser til den samlede effekten av gener og gir ikke informasjon om spesifikke enkeltgener

• Målet er basert på populasjoner, ikke individer.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Tidligere undersøkelser har vist at tilfredsheten med livet ofte er stabil over tid. Mennesker som er tilfredse på et tidspunkt i livet er altså ofte tilfredse også på andre tidspunkt i livet. Denne stabiliteten i tilfredshet kan derfor sies å reflektere en positiv grunnstemning.

Det har også blitt vist at mennesker med en slik positiv grunnstemning er mindre deprimerte, men svært få studier har undersøkt hva som forklarer denne sammenhengen.

I en ny tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo har forskerne undersøkt hvordan sårbarhet for alvorlig depresjon henger sammen med tilfredshet med livet, skriver instituttet i en pressemelding.

Studien viser at mennesker som er mindre tilfredse med livet også er mer sårbare for depresjon, og at denne sammenhengen i stor grad skyldes gener.

– Den stabile tilbøyeligheten til å se lyst på livet har sammenheng med lavere risiko for depresjon fordi enkelte genetiske faktorer påvirker begge deler, sier forsker Ragnhild Bang Nes, fra Divisjon for Psykisk Helse ved Folkehelseinstituttet, i pressemeldingen.

Nes er hovedforfatteren bak studien som nå publiseres i Journal of Affective Disorders.

Les også: - Gener viktigere enn miljø

Studien viste at:

• Både kvinner og menn som oppfylte kriteriene for alvorlig depresjon (henholdsvis 15.8 og 11.1 prosent) rapporterte lavere tilfredshet med livet.

• 74 prosent av sammenhengen mellom alvorlig depresjon og tilfredshet kunne forklares av gener.

• Resten av sammenhengen (26 prosent) kunne forklares av unike miljømessige faktorer.

• Det er delvis de samme genene som er involvert både i sårbarhet for depresjon og livstilfredshet, men det er også unike gener som virker inn.

Forskerne beregnet også arveligheten for tilfredshet og depresjon hver for seg.

De fant en arvelighet på 72 prosent for tilfredshet med livet. Med andre ord er det i stor grad gener som kan forklare den stabile tendensen til å være fornøyd og tilfreds med livet.

For alvorlig depresjon var arvelighet 34 prosent.

Les også: - Det er viktigere ting i livet enn penger

- Viktig med aktiviteter som gjør oss glade

Selv om forskningen viser at gener er svært viktige for hvor fornøyde vi er i hverdagen, så betyr ikke det at man ikke skal bry seg om å gjøre hyggelige ting, forklarer forskeren:

– Selv om vår grunnstemning er relativ stabil, kan små tiltak i hverdagen gi mer midlertidige positive opplevelser, og disse er også viktige. Der er derfor viktig å skape livsbetingelser for, og å følge opp, tiltak og aktiviteter som gjør oss glade.

– I noen grad kan en også tenke seg at positive opplevelser akkumulerer over tid og skaper bedre betingelser for livskvalitet, sier Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet.

Personvernpolicy