Riksrevisjonen:

Millioner av kroner mot rovdyrtap kan være bortkastet

Får millioner på millioner av offentlige kroner kastet etter seg. Likevel blir de tatt av rovdyr. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Får millioner på millioner av offentlige kroner kastet etter seg. Likevel blir de tatt av rovdyr. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Riksrevisjonen mener Miljøverndepartementet ikke kan dokumentere at nesten 70 millioner kroner brukt til rovdyrtiltak i 2011, faktisk minsket tapene av beitedyr.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Titalls statlige millioner kroner som brukes for å dempe konflikten mellom beitedyr og rovdyr, har høyst uviss effekt, fastslår Riksrevisjonen i sin årlige vurdering av departementenes bruk av offentlige midler.

Riksrevisjonen mener det er usikkert om de 68,1 millionene som Direktoratet for naturforvaltning (DN) brukte i 2011 til å forebygge rovdyrtap og for å dempe konflikten mellom rovdyr og bønder med beitedyr, virker etter formålet.

Det kommer frem av Riksrevisjonens vurdering av Miljøverndepartementets bruk av budsjettmidler i 2011.

– Bare én ting hjelper

Småbrukarlagets leder Ann Merete Furuberg, som har et bruk innesperret av elektriske gjerder i et ulverevir på Finnskogen, er tilbøyelig til å være enig i konklusjonen:

– Ja, mange tiltak viser seg å ikke virke. Konklusjonen er at det eneste som nytter, er at det må bli færre rovvilt. Vi skal ikke ha ynglende ulv i Norge, kun streifdyr. Det går ikke an å leve i ulverevir!, sier Furuberg til ABC Nyheter.

Les også: Bønder ansetter væpnet gjeter

– Én ting er å miste muligheten til å produsere bærekraftig mat. En annen ting er tapet ved at jegere som tidligere leide hyttene mine, ikke lenger tør gjøre det fordi ulven tar hundene deres. Det er uholdbart, mener hun.

– Vanskelig å måle

– Revisjonen av tilskuddsordningen har avdekket enkelte forhold som gjør det vanskelig å vurdere tilskuddsordningens effekt og måloppnåelse, skriver Riksrevisjonen og oppsummerer:

  • Det er mangelfulle rapporteringer fra fylkesmennenetil DN.
  • DN har mangelfull oppfølging av fylkesmennene.

Riksrevisjonen påpeker at utbetalinger av tilskudd til radiobjeller og ekstra tilsyn med sau, forutsetter at tiltakene med stor sannsynlighet vil redusere tapene av husdyr.

Det kan slett ikke påvises iføge Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll forbudsjettåret 2011, slett ikke kan påvises.

– Bryter egen erklæring

Furuberg, hennes Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag var alle i Stortinget torsdag ettermiddag i en høring om neste års landbruksbudsjett.

Der var det nettopp rovdyrproblemet Furuberg la hovedvekten på.

– Mitt hovedbudskap var rett og slett at regjeringen i budsjettet for 2013 ikke følger opp sin egen regjeringserklæring om omstillingsmidler for bønder i områder der det er helt umulig å ha dyr på beite. Bønder får avslag gang på gang – trass i Soria Moria 2-erklæringen, sier Furuberg.

– En fare for demokratiet

– I tillegg har Stortinget tidligere vedtatt at berørte kommuner som har det veldig tøft, skal få penger til avbøtende rovdyrtiltak. Det er heller ikke med i budsjettet for 2013, sier småbruker-lederen.

– Vi bemerker også at Stortingets energi- og miljøkomité må gi sterke og klare føringer om at forvaltningen må føre opp rovdyrforliket. Eksempel på eksempel viser at rovdyrforvaltninga bryter Stortingets rovviltforlik. Det er en fare for demokratiet, sier Ann Merete Furuberg.

Les også:

Fortsatt sterk kritikk av NAV

For lang behandlingstid på pasientskadeklager

- Svært alvorlig at Helsedirektoratets regnskap ikke er reviderbart

Tviler på regjeringens politimål

- Kritiske svakheter ved IKT-sikkerheten i politiet

Forsvaret bryter reglene for innkjøp

Giske kritiseres for manglende kontroll med Altinn

Personvernpolicy