Har funnet tidlige tegn på sen språkutvikling hos barn

IMITERER: Imitasjon, for eksempel at barn begynner å etterligne foreldrenes snakking i telefonen, er viktig for videre utvikling av språk. Sen bruk av imitasjon kan bety at barnet ligger etter i språkutviklingen, ifølge ny forskning.
IMITERER: Imitasjon, for eksempel at barn begynner å etterligne foreldrenes snakking i telefonen, er viktig for videre utvikling av språk. Sen bruk av imitasjon kan bety at barnet ligger etter i språkutviklingen, ifølge ny forskning.

Allerede ved 18-månedersalder kan man se tegn som knyttes til sen språkutvikling hos barn, ifølge norsk forskning.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Barn begynner å kommunisere lenge før de sier sine første ord. Fordi man vet at mellom 8-15 prosent av barn har sen språkutvikling i 2-3-årsalder, har forskerne vært interessert i å finne sammenhenger mellom barns tidlige, ikke-språklige kommunikasjon og den videre språkutviklingen deres.

Målet er å kunne identifisere språkforsinkelse hos barn som har behov for oppfølging, slik at disse barna kan få riktig hjelp så tidlig som mulig.

En ny studie fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo som har brukt data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen, har funnet noen tegn hos 1,5-åringene som kan fortelle noe om den videre språkutviklingen.

Forskerne kom frem til at barnas språkforståelse og evne til å imitere ved 18-månedersalder som viktige faktorer for den videre språkutviklingen.

Imiterer foreldrenes handlinger

Studien inkluderte 42.517 barn ved 18-månedersalder og 28.107 av de samme barna ved 3-årsalder og baserer seg på mødrenes rapportering om barnas kommunikasjon og språk.

Ifølge studien var det tydeligste tegnet på sen språkutvikling et lavt nivå av språkforståelse da barna var 18 måneder gamle.

Når det gjaldt ikke-språklig (nonverbal) kommunikasjon, var det et tegn på sen språkutvikling dersom barna var sent ute med å imitere foreldrenes uttrykk og handlinger.

- Ett eksempel på slike handlinger er om barna vil imitere foreldre som for eksempel børster håret. Barn som later som de snakker i telefonen, er et annet godt eksempel, sier forsker og hovedforfatter av studien, Imac Maria Zambrana, til ABC Nyheter.

- Ord er symboler

Hun forklarer videre at man skiller mellom umiddelbar imitasjon og utsatt imitasjon. Allerede veldig tidlig vil en baby klare å geipe eller et lite barn kaste noe, hvis foreldrene gjør det. Da er imitasjonen umiddelbar.

Etter hvert vil de for eksempel også kunne ta opp telefonrøret lenge etter at de har sett noen andre gjøre det.

- Ifølge blant andre utviklingspsykologen Jean Piaget viser den utsatte imitasjonen at barnet har fått en evne til å se for seg andres atferd, og begynner å forstå hva det er og leke med det.

- Det at barnet imiterer foreldrene er en form for nonverbal handling som kan tenkes at representerer begynnelsen på symbolsk forståelse, som igjen er viktig for språkutviklingen, sier Zambrana.

Etter hvert vil barna begynne å bruke ord, som per definisjon er symboler, legger forskeren til.

Les også: - Trønderdialekt brukes for å vise raringer på TV

- Peking er mer generelt

Forskerne undersøkte også om peking – altså at barna peker på ting for å kommunisere - hadde noen betydning for videre språkutvikling.

Men de så ingen sammenheng mellom bruk av pekegester ved 18-månedersalder og språknivået ved 3-årsalder.

- Pekegester kommuniserer noe mer generelt, det trenger ikke barna språk eller symbolsk forståelse for å gjøre. De kan peke på mange ting uten at det betyr noe spesifikt. Peking er ikke et symbol for noe konkret, det kan bety veldig mange ting, for eksempel «se en ball», «se et fly» – eller hvis de peker på sjokolade kan det bety at den sjokoladen vil jeg ha, forklarer Zambrana.

Les også: Ikke snakk dritt om andre foran barna dine

- Bedre forståelse av språkutviklingen

Det er nettopp barnas forståelse av symboler som forskerne tror er viktig utviklingen av språklige ferdigheter, og dette mener de resultatene fra denne studien viser.

- Nå håper vi at videre studier som tar i bruk andre metoder, slik som direkte observasjon av barnas atferd, vil undersøke om disse sammenhengene avhenger av hvor gamle barna er når man måler akkurat disse ferdighetene, sier forsker Imac Maria Zambrana til ABC Nyheter.

Hun mener at dersom deres funn bekreftes gjennom annen forskning så vil det være viktig både for det praktiske arbeidet med å tidlig identifisere barn med behov for oppfølging og for forståelsen av språkutviklingsprosesser hos barn mer generelt.

Personvernpolicy