– Graverende sikkerhetssvikt

KUNNE DET VÆRT UNNGÅTT? Slik så det ut i Regjerningskvartalet etter eksplosjonen 22. juli 2011. Høyblokka og store deler av området rundt fikk enorme skader. Arkivfoto: Berit Roald (Scanpix)
KUNNE DET VÆRT UNNGÅTT? Slik så det ut i Regjerningskvartalet etter eksplosjonen 22. juli 2011. Høyblokka og store deler av området rundt fikk enorme skader. Arkivfoto: Berit Roald (Scanpix)

To departementer får saftig kritikk av tilsynsmyndighetene for sikkerhetsavviken 22. juli. Det viser de frigitte intervjuene med NSM og DSB.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Graverende funn» og «alvorlige avvik», er beskrivelser som rammer de to departementene som hadde ansvar for sikkerheten i regjeringskvartalet 22. juli i fjor.

Og kritikken kommer fra lederne av de to instansene som har ansvaret for å føre tilsyn med dem: Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Jon A. Lea i Diretoraktet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Det er i de nylig frigjorte intervjuene de to hadde med 22. julikommisjonen at den kraftige kritikken fremkommer.

Lea henviser også til at Statsministerens kontor (SMK) skal ha vært bekymret for tilstanden i JD under Knut Storbergets ledelse.

Alvorlige avvik

DSB har tilsynsansvar for departmentetenes beredskap når det gjelder ulykker og uønskede hendelser, mens NSM - som regnes som en av Norges hemmelige tjenester sammen med PST og E-tjenesten - skal vurdere sikkerheten i forhold til villede hendelser.

Les også: Mæland: - Jeg hadde ikke «mye peiling»

NSM-lederen Kjetil Nilsen er heller ikke nådig mot de to samme departementene. Han forteller til kommisjonen at de under sine tilsyn har funnet «en del graverende funn» knyttet til sviktende sikkerhetstenkning.

«...har ikke virksomheten en tilstrekkelig risikoforståelse, og har man ikke kunnskap om risikoen, har man ikke de grunnleggende forutsetningene for å kunne utvikle tiltak», heter det i referatet som konkluderer: «Dette er i følge Nilsen graverende».

Nilsen mener dette henger sammen med «manglende lederforandring, og manglende kompetanse».

Det er i JD og FAD (og underlagte Departementetenes servicesenter - DSS) at NSM har funnet særlig mange avvik. Nilsen sier også at det er disse som har de største utfordringene, og at det ikke er forbausende at det er her hovedfunnene gjøres.

Men det slås også fast at det av samme grunn er «desto alvorligere når det er avvik her».

- Enkelt å stenge Grubbegata

I dag har Justisdepartementet ny statsråd og nytt navn, mens Storberget er tilbake på Stortinget. I det andre sterkt kritiserte departementet, Forbruker- og administrasjonsdepartementet (FAD), sitter fortsatt Rigmor Aasrud som statsråd.

Les også: - Kunne vært på Utøya tidligere

Det er ventet at Kontroll- og konstitusjonskomiteen under sin kommende høring vil rette stor oppmerksomhet på hennes departement som blant annet hadde ansvaret for at Grubbegata ikke var stengt.

Det var opp denne gata gjerningsmannen kunne kjøre og plassere bombebil tett inn til Høyblokka denne fredagen.

DSBs leder siert at det hadde vært enkelt for FAD å få stengt denne gata tidligere. Han sier at departementet kunne ha overkjørt Oslo kommune ved en statlig reguleringsplan.

I stedet gikk det mange år fra stenging av gatestubben ble foreslått i kjølvannet av terroraksjonen i New York 11. september 2001. Stengning ble til slutt vedtatt i oktober 2010, men arbeidet var ikke fysisk satt i gang da bomben sprang.

Jon A. Lea sier at det de hadde inntrykk av at det i FAD har sviktet.

«Han sier at DSBs inntrykk var at FADs bevissthet rundt sitt ansvar, heller ikke vilje eller kapasiteter til å gjennomføre dette, har vært veldig stor gjennom de siste årene», heter det i referatet.

Krangel

Lea beskriver også uenigheter internt i JD og at ulike avdelinger der er i «krangel» med Politidirektoratet (POD).

At samarbeidet mellom FAD og JD neppe er det beste, antyder også intervjuet som kommisjonen har gjort med tidligere departementsråd i FAD, Karin Moe Røisland.

En rapport fra POD fra mai 2010 som omhandler sikkerheten i regjeringkvartalet ble sendt til JD med påtegning om at kopi skulle sendes til FAD. Dette skjedde ikke.

«Rystende», sier Moe Røisland.

Først da hennes erstatter, tidligere politidirektør Ingelin Killengreen, kom til FAD sommeren 2011 ble rapporten kjent for det ansvarlige departementet. Og det var fordi Killengreen etterlyste rapporten som hun selv hadde sendt.

Personvernpolicy