320 millioner i psykepenger til veteraner

381 av mer enn 50.000 norske intops-soldater mellom 1978 og 2009, har søkt om erstatning etter psykiske senskader. - Antallet er som ventet, sier Statens pensjonskasse. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
381 av mer enn 50.000 norske intops-soldater mellom 1978 og 2009, har søkt om erstatning etter psykiske senskader. - Antallet er som ventet, sier Statens pensjonskasse. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Staten har betalt ut mer enn 320 millioner kroner til psykisk skadde veteraner etter militære operasjoner i utlandet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Søknader fordelt på tjenestested
Libanon: 300
Balkan: 48
Afrika: 3
Afghanistan: 12
Annet/ikke opplyst: 18

Noen har tjenestegjort flere steder. Det er da det stedet de har vært først eller lengst som fremkommer.

Kilde: SPK

I løpet av de tre siste årene har staten utbetalt 305,4 millioner kroner i kompensasjon for psykiske senskader norske veteraner har pådratt seg i internasjonale operasjoner, såkalte intops.

Det viser tall fra Statens pensjonskasse, i en oppdatert statistikk over utbetalingene etter de nye reglene.

I tillegg er det også utbetalt etter en annen ordning, billighetserstatningen vedtatt i 2005, 15 millioner kroner.

Totalt har soldater med psykiske senskader fått utbetalt mer enn 320 millioner kroner, viser tallene som ABC Nyheter har fått fra Statens pensjonskasse (SPK).

I SPKs oversikt fremkommer det også at det er 381 veteraner av mer enn 50.000 intops-soldater, som har søkt om erstatning på grunn av psykiske plager.

- Antallet er som forventet, sier Rachel Husebø Chambenoit som leder forsikringsavdelingens juridiske seksjon i SPK.

- Siden ordningen strekker seg tilbake i tid, så regnet vi med å få inn mange saker de første årene og at antallet ville synke etter hvert, sier Chambenoit til ABC Nyheter.

Tilsammen 145 av dem har fått innvilget sin søknad, men 95 har påklaget vedtaket med ønske om en høyere utbetaling etter at Stortinget i fjor vedtok å øke maks-grensen.

Les også: - Færre psykisk skadde soldater utenlands

50.000 i «målgruppen»

Chambenoit sier at man tok utgangspunkt i en tidligere ordning da det ble gjort et anslag om antall søknader og utbetalingsbeløp.

- De aller fleste som har deltatt i internasjonale operasjoner kommer styrket ut, men så er det noen få som har krav på kompensasjon.

Gjennomsnittlig uføregrad for de som har fått innvilget kompensasjon er på 81 prosent.

I etterkrigstiden regner en med at om lag 100.000 nordmenn har deltatt i internasjonale operasjoner, mens 50.000 har vært intops-soldater i perioden 1978 til 2009 som ordningen fra 2009 er begrenset til.

For soldater som er på utenlandsoppdrag etter 1. januar 2010 gjelder et eget regelverk.

Norge har deltatt med militære styrker i 83 operasjoner siden den første FN-delegasjonen til Libanon i 1978 - de fleste riktig nok med «bare» stabsoffiserer eller observatører, viser en oversikt fra forsvaret.

135 millioner i år

Det var i 2009 at det ble vedtatt en egen forskrift om denne typen skader. Det første året ble det utbetalt 94 millioner kroner, og i 2011 femten millioner kroner mer.

Hittil i år (pr 30. september) er det utbetalt 102,4 millioner, så total utbetaling for 2012 ser ut til å havne rundt 135 millioner kroner.

Les også: Norske veteraner overlatt til seg selv

For veteranene legges det opp til tre trinn. For å få en billighetserstatning på max 250.000 kr (6G) er beviskravene svært små. Disse skjerpes noe i forskriften fra 2009.

Ut fra denne er det mulig å få utbetalt ca 2,7 millioner (35G). For å nå dette trinnet er beviskravene mildere enn for et alminnelig erstatningsmessig grunnlag.

- Det er vanskelig å dokumentere skader såpass langt tilbake i tid, derfor er beviskravene lempeligere, sier Chambenoit.

For å nå trinn tre - om lag 5 millioner (65G) - gjelder ordinære beviskrav.

- Vi tror de aller fleste ikke vil klare de kravene, men noen vil nok det, sier hun.

Personvernpolicy