Greit at ungdom med ADHD ikke får bli soldater

DISKRIMINERING? Organisasjonen ADHD Norge mener Forsvaret diskriminerer unge mennesker med ADHD-diagnose som anses som tjenesteudyktige. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
DISKRIMINERING? Organisasjonen ADHD Norge mener Forsvaret diskriminerer unge mennesker med ADHD-diagnose som anses som tjenesteudyktige. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forsvaret bryter ikke loven når de forskjellsbehandler personer med ADHD, konkluderer Likestillings- og diskrimineringsnemnda. - Vi har en annen oppfatning av virkeligheten enn Forsvaret, sier ADHD Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om saken

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 forbyr diskriminering. Bestemmelsens første til femte ledd lyder:

«Direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt.

Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon.

Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn andre.

Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller dem som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering etter loven her. Forskjellsbehandling i arbeidslivet må i tillegg være nødvendig for utøvelsen av arbeid eller yrke».

Forbudet mot diskriminering i paragrafen her omfatter diskriminering på grunn av funksjonsevne som er nedsatt, antas å være nedsatt, har vært nedsatt eller vil kunne bli nedsatt, samt diskriminering av en person på grunn av dennes forhold til en person med nedsatt funksjonsevne»

Personer med diagnosen ADHD anses som ikke tjenestedyktige og får derfor ikke muligheten til å få en karriere i Forsvaret.

Diskriminering, mener ADHD Norge. Ifølge organisasjonen finnes det personer med ADHD som er skikket til å tjenestegjøre i Forsvaret, som i dagens ordning ikke slipper til.

I 2010 klaget ADHD Norge praksisen inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), fordi de mener alle har rett til en individuell vurdering og at det ikke skal gis avslag på bakgrunn av diagnosen alene.

Da organisasjonen ikke fikk medhold i LDO brakte de saken inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Heller ikke nemnda gir ADHD Norge medhold i klagen.

I et vedtak fra 7. september i år kommer det frem at flertallet i nemnda mener Forsvaret ikke diskriminerer personer med ADHD.

Nemnda legger til grunn at det som Forsvaret har forklart, finnes en reell mulighet for individuell vurdering. Og vurdering av den enkeltes nedsatte funksjonsevnen skal legges større vekt på enn selve diagnosen.

ADHD Norge er skuffet. Ifølge generalsekretær Tor Eikeland har det ikke skjedd noen endring. Søkere med en ADHD-diagnose avvises fremdeles kategorisk.

– Vi har en annen oppfatning av virkeligheten enn det Forsvaret sier de praktiserer, sier Eikeland til ABC Nyheter.

– Det går på den individuelle vurderingen. Vi oppfatter at det ikke har skjedd noen endring ut fra tilbakemeldinger vi har fått fra folk som har vært på sesjon, fortsetter han.

Les også: Militær forskning gjorde soldater syke

– Det de sier stemmer ikke

– Vi må jo bare si at det ikke medfører riktighet det ADHD Norge sier. Det er en individuell vurdering. Vi har to leger som er dedikert til å jobbe med den typen saker. Man kan påklage en avgjørelse etter sesjon del 1, sier informasjonssjef Jonny Aateigen i Vernepliktsverket til ABC Nyheter.

Slik prosessen er i dag gjør Forsvaret i sesjon del 1 en vurdering av kandidater fra én til ni, der tallet ni tildeles dem som ikke har noe kjent sykdom, mens én gis til dem som regnes som tjenesteudyktige.

Personer med ADHD vil automatisk få vurderingssiffer én til fire, og vil i utgangspunktet ikke gå videre til sesjon del 2, da kravet for å gå videre er minst vurderingssiffer syv.

Men ifølge Aateigen kan vurdering hos en spesialist resultere i at folk med en ADHD-diagnose stiller på linje med annen ungdom.

– Vi vet at ungdommer kan vokse av seg en ADHD-diagnose. Det vi krever da er at de går til en spesialist som bekrefter at diagnosen er borte eller er av en sånn karakter at vedkommende kan bli tjenestedyktig.

– Da stiller de på lik linje med all annen ungdom, sier han.

Aateigen forklarer også at det er sikkerhetshensyn som gjør at personer med ADHD i utgangspunktet ikke får tjenestegjøre i Forsvaret.

– Personer med ADHD har i utgangspunktet oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker, noe som kan utgjøre en risiko med tanke på tjenestegjøring.

– En reell individuell vurdering er svært viktig slik at vi utøver rettferdighet overfor alle kandidater som ønsker seg inn i Forsvaret. Vi er veldig godt fornøyd med at vi fikk den avgjørelsen som ble tatt i nemnda, sier han.

Les også: Stor økning i antall voksne på ADHD-medisiner

– Dialog med Forsvaret

Generalsekretær i ADHD Norge sier organisasjonen nå vil følge opp saken:

– Vi må komme i dialog med Forsvaret slik at vi kan sikre at den praksisen Forsvaret hevder å ha, faktisk praktiseres, sier Tor Eikeland.

– Vi er fornøyde den dagen selv rekrutter med ADHD kan komme inn i militæret under forutsetning at de er skikket for det. Ikke alle med ADHD er skikket for å tjenestegjøre i Forsvaret, men noen er absolutt det, sier han til ABC Nyheter.

Personvernpolicy