Statsbudsjettet 2013:

- En tap-tap-situasjon

Landsleder Anne Grethe Klunderud i Mental Helse er svært skuffa over at psykisk helse ikke inkluderes i midlene til samhandlingsreformen. (Foto: Mental Helse)
Landsleder Anne Grethe Klunderud i Mental Helse er svært skuffa over at psykisk helse ikke inkluderes i midlene til samhandlingsreformen. (Foto: Mental Helse)

Psykisk helse og rus får ikke samhandlingsmidler i det nye statsbudsjettet. - Vi er svært skuffa, sier Anne Grethe Klunderud i Mental Helse.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Samhandlingsreformen

Hva er samhandlingsreformen?

 • Viser vei framover. Gir helsetjenesten ny retning.
 • Forebygge framfor bare å reparere
 • Tidlig innsats framfor sen innsats
 • Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen
 • Flytte tjenester nærmere der folk bor
 • Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem.
 • Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok
 • Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning

Hva betyr samhandlingsreformen for folk flest?

 • Lettere å få helsehjelp lokalt.
 • Folk skal få bistand til koordinering av behandling og oppfølging.
 • Tilbudet i kommunene vil bli bredere.
 • Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli bedre.
 • Det vil bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken.
 • Folk vil også merke mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet.

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen som ble innført i januar, er en økt satsning fra helsemyndighetene på forebygging og på å tilby helsetjenester lokalt.

I forslag til statsbudsjett for 2013 blir ikke psykisk helse og rus inkludert i finansieringsordningen i reformen. Organisasjonen Mental Helse er svært skuffa.

- Vi ser hvor viktig det er med gode lokale helsetilbud for denne gruppen. Dersom psykisk helse og rus hadde blitt inkludert, ville det helt klart bedret situasjonen for denne gruppen, sier landsleder Anne Grethe Klunderud til ABC Nyheter.

Så lenge kommunene ikke blir stimulert økonomisk til å bygge opp gode psykiske helsetjenester, vil mange som trenger hjelp fremdeles vente i kø, mener Mental Helse.

Klunderud viser til at gode lokale psykiske helsetilbud gir redusert behov for innleggelse ved sykehus for denne pasientgruppen.

- Slik det er nå er det utskrivningsklare pasienter som ikke skrives ut fordi det ikke finnes noe tilbud som kan møte dem der de bor. Samtidig har ikke sykehusene kapasitet til å ta imot dem som trenger å legges inn.

- Det blir en tap-tap-situasjon, sier hun.

Les også: - Dagens situasjon er uholdbar

Lyspunktene i budsjettet, ifølge organisasjonen, er at Verdensdagen for psykisk helse videreføres og at hjelpetelefonen til Mental Helse er sikret midler videre.

Organisasjonen hadde et håp om at statsbudsjettet skulle rettighetsfeste ordningen med brukerstyrt personlig assistent (BPA). De mener tilbudet i langt større grad også bør tilbys mennesker med psykiske helseproblemer.

- Regjeringen har i hvert fall valgt å utrede dette, så da håper vi det iverksettes neste år isteden, sier Klunderud.

Mental Helse er også skuffa over at det ikke settes ned noe utvalg som skal se på lovverket som gjelder bruk av tvang innenfor sektoren.

Les også:

Les hele statsbudsjettet her

Les alt om statsbudsjettet 2013

Personvernpolicy