Meny

SOLKRAFT I TYSKLAND:

Frykter enorme strømbrudd etter solkraft-boom

MYE SOLKRAFT: Solkraftverket Herhan i Nordrhein-Westfalen i Tyskland bidrar med sine 1,35 MW til at Tyskland kan nå sitt mål om å få 50.000 MW solkraft i 2020. Foto: Håkon Jacobsen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Voldsomme mengder ny solenergi skaper hodebry i Tyskland.

Tysklands energimål (utdrag):
  • Sammenlignet med 1990 skal klimagassutslippene reduseres med 40 prosent i 2020, 55 prosent i 2030, 70 prosent i 2040 og 80-95 prosent i 2050.
  • Sammenlignet med 2008 skal strømforbruket senkes med ti prosent i 2020, og 50 prosent i 2050.
  • Fornybar krafts andel av brutto strømforbruk være 35 prosent i 2020, 50 prosent i 2030, 65 prosent i 2040 og 80 prosent i 2050.
  • Fornybar energis andel av brottoenergiforbruket skal i 2020 være 18 prosent, i 2030 30 prosent, i 2040 45 prosent og i 2050 60 prosent.

RUHRGEBIT/SCHLEIDEN (TEKNISK UKEBLAD): Den knapt merkbare pipe­lyden forvandler seg til et skingrende hvin. Sola er kommet fram fra skyene over Herhahn solkraftverk i Nordrhein-Westfalen, og vekselretteren, som gjør om likestrøm til veksel­strøm, er gått amok.

På få sekunder er strømproduksjonen femdoblet, og anlegget leverer sin makslast på 1,35 MW.

Det gir penger i kassa for det lokale strømselskapet Energie Nordeifel. Gjennom det nasjonale «feed-in»-systemet er de nemlig garantert en pris på 28,4 eurocent (2,10 kroner) per kWh i 20 år fra solparken ble bygget i 2010.

Det er seks ganger høyere enn prisen på det tyske spotmarkedet.

– Produksjonen er lønnsom, bekrefter Alexander Böhmer fra Energie Nordeifel.

Les også:

USAs største solpark skal drive iCloud

Elkem Solar har tapt 2,2 milliarder på tre år

Mye solkraft

Litt tidligere på dagen sitter Markus Winkel på kontrollrommet på Eons gigantiske kullkraftverk i Scholven i Gelsenkirchen.

Det er overskyet, og kraftverket produserer tett oppunder 1.900 MW, så mye det er mulig når en av de fem blokkene er ute for vedlikehold.

Tradisjonelt har da også kullkraftverkene levert så mye strøm som mulig på dagtid, når etterspørselen har vært høyest. Men nå er det nye tider.

– Vi merker at det er kommet mye solkraft, og også på dagtid i ukedagene hender det at solkraften gjør at vi ikke produserer på maksimal kapasitet, sier Winkel.

For sol- og vindkraft har forrang i nettet, og fossilenergien må vike.

Det toppet seg en lørdag i slutten av mai, da de tyske solkraftverkene nådde en samlet kapasitet på 22.000 MW, som utgjorde nesten halvparten av landets strømbehov. Solkraftentusiastene var i fyr og flamme.

For to uker siden kom en ny rekord. Da produserte tyske vind- og solkraftverk til sammen hele 31 500 MW.

Det er imidlertid bare litt over halvparten av den samlede installerte kapasiteten til disse to fornybarformene, som hver har en installert kapasitet på om lag 30 000 MW i Tyskland.

LEDER: Se til Tyskland!

MYE KRAFT: Totalt 2200 MW produserer Eons kullkraftverk Scholven i Gelsenkirchen når det går for fullt. Foto: Håkon JacobsenMYE KRAFT: Totalt 2200 MW produserer Eons kullkraftverk Scholven i Gelsenkirchen når det går for fullt. Foto: Håkon Jacobsen


Mini-blackout

Langt fra alle er like fornøyd med utviklingen. Gass- og kullkraftverkene får stadig færre driftstimer, noe som gjør spesielt gasskraften mer og mer ulønnsom.

Dermed står kraftverk ubrukt, og ingen ser lønnsomhet i å bygge nye fossilkraftverk.

Kjernekraften, som tidligere har levert stabil grunnlast, skal også fases ut. Åtte av landets 17 atomkraftverk er allerede stengt, og de resterende ni skal legges ned innen 2022.

Industrien i Sør-Tyskland frykter derfor for forsyningssikkerheten. Hvor skal de få strøm fra en kald vinterdag, når det verken blåser eller er sol, eller når solcellepanelene er dekket av snø?

Den kraftkrevende industrien klager allerede over såkalte «mini-blackouts» på mindre enn et sekund som gir store problemer i høyspesialiserte industrielle prosesser.

Dette skal det ha blitt mer av, som følge av de fornybare kraftkildene.

Det har gått så langt at delstaten Bayern har luftet planer om å opprette et eget kapasitetsmarked for strøm, som innebærer at kull- og gasskraftverk betales for å stå i beredskap, for å hindre massive strømbrudd på dager hvor det er for lite sol- og vindkraft.

Les også:

– Mini-kjernekraftverk vil erstatte olje

Norden vil flyte over av kraft

LANGT IGJEN: I 2011 var kraftproduksjonen i Tyskland på 614,5 TWh, hvorav andelen fornybar kraft var på kun 20 prosent. Illustrasjon: AG EnergiebilanzenLANGT IGJEN: I 2011 var kraftproduksjonen i Tyskland på 614,5 TWh, hvorav andelen fornybar kraft var på kun 20 prosent. Illustrasjon: AG Energiebilanzen

Ulønnsom gasskraft

På veien mellom kullkraftverket i Gelsenkirchen nord for Düsseldorf og solkraftverket sør for Köln kjører vi forbi Knapsack, hvor Statkraft har stående et gasskraftverk på 800 MW. De har omtrent ikke vært brukt den siste tiden.

– Slik gass- og kraftprisene er nå, er det ikke marginer for å kjøre i nærmeste framtid, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen til Teknisk Ukeblad.

I 2010 besluttet imidlertid Statkraft å utvide kraftverket med ytterligere 430 MW, og arbeidet er kommet langt.

– Sett i etterpåklokskapens lys, var det en god beslutning å utvide kapasiteten på kraftverket?

– Jeg tror at med dagens prisbilde og ramme­betingelser, og så mye ny fornybar energi som kommer i Europa, hadde vi ikke tatt denne utvidelsesbeslutningen i dag, sier Rynning-Tønnesen.

Han understreker at det er viktig å få ny fornybar kraft inn i systemet, og at det er bra at noen land, som Tyskland, går foran.

– Likevel fører det til betydelige problemer for den eksisterende kraftproduksjonen, sier konsernsjefen.

KULL: Mye av kullet som brukes i Eons kraftverk i Gelsenkirchen hentes direkte på kraftverkstomta. Foto: Håkon JacobsenKULL: Mye av kullet som brukes i Eons kraftverk i Gelsenkirchen hentes direkte på kraftverkstomta. Foto: Håkon Jacobsen

Kapasitetsmarked

Derfor etterlyser han, i likhet med politikerne og industrien i Bayern, et såkalt kapasitetsmarked.

– I et fremtidig europeisk kraftsystem vil det være behov for ganske mye hurtig regulerbar reservekraft, som kan kobles inn når det er lite vind og sol. Gasskraften er veldig velegnet til å gjøre det. Men da må vi ha en kommersiell modell hvor gasselgerne får betalt for å ha gass standby og gasskraftprodusentene får betalt for å ha produksjonskapasitet tilgjengelig som reserve, sier Rynning-Tønnesen.

Næringsminister Philipp Rösler (FDP) har imidlertid utelukket slike kapasitetsmarkeder fordi det er et for stort inngrep i markedet.

For å hindre at systemet skal gå i svart, har den tyske forbundsregjeringen i stedet truet gass- og kullkrafteierne med et midlertidig forbud mot å koble seg av nettet.

Ifølge tysk presse arbeides det med et lovforslag som krever at kraftverkseierne må melde fra tolv måneder i forveien hvis de vil legge ned et kraftverk. Stengning av kraftverk skal også kunne forbys hvis det er nødvendig for å sikre forsyningssikkerheten.

Les også:

Dette glasset produserer strøm

Venter gjennombrudd for neste generasjon solenergi

Får kompensasjon

Om nedleggelse forbys, skal kraftverket i stedet gjøres klart til å settes i drift i anstrengte situasjoner. Eieren vil få en kompensasjon for dette. Dette skal maksimalt koste 287 millioner euro i året, og strømkundene må ta regningen.

Til tross for alt dette er de fleste tyskerne likevel positivt innstilt til fornybar energi. Ifølge en meningsmåling ønsker hele 87 prosent av de spurte at det skal bygges ut nye havmølleparker, og 78 prosent vil at det skal bygges vindmøller på land.

Når det kommer til utbygging av kraftnettet, som er en nødvendig forutsetning for vindmølleutbyggingen, får imidlertid pipa en annen lyd. Kun 42 prosent ønsket seg flere høyspentmaster.

Utbyggingen av kraftnettet går da også i sneglefart, noe som vil gjøre det svært vanskelig å få overført vindkraften fra Nordsjøen til forbrukerne sør i landet. Allerede nå har kraften måttet «ta omveien» via nabolandene, noe som ikke er holdbart i lengden.

For Tysklands plan er nemlig å bygge ut hele 10.000 MW havvindmøller innen 2020 og 25.000 MW i 2030.

Det har vært et stort problem at mange av eierne til de planlagte havvindprosjektene ikke stolte på at de fikk nettilknytning når parkene blir ferdige. Nå har imidlertid regjeringen ryddet opp, og bestemt at vindparker som ikke får nettilgang når parken er ferdig utbygget, vil få erstatning, mens strømkundene må betale.

Det er husholdningene og småbedriftene som i stor grad har måttet betale for de økte nettkostnadene, mens den kraftkrevende industrien og andre litt større bedrifter i stadig større grad slipper unna.

ENDRET PRODUKSJON: På Eons kullkraftverk i Scholven i Gelsenkirchen merker vi at det er kommet mye solkraft, og også på dagtid i ukedagene hender det at solkraften gjør at vi ikke produserer på maksimal kapasitet, sier Markus Winkel. Foto: Håkon JacobsenENDRET PRODUKSJON: På Eons kullkraftverk i Scholven i Gelsenkirchen merker vi at det er kommet mye solkraft, og også på dagtid i ukedagene hender det at solkraften gjør at vi ikke produserer på maksimal kapasitet, sier Markus Winkel. Foto: Håkon Jacobsen

Innrømmet feil

Problemene har fått miljøvernminister Peter Altmaier (CDU) til å stille spørsmål ved om målet om at fornybar energi i 2020 skal dekke 35 prosent av strømforbruket er mulig å nå.

– Hvis vi i det hele tatt skal klare det, krever det enorme anstrengelser, sa han til Bild am Sonntag i sommer.

Han innrømmet også at målet om å ha en million elbiler i Tyskland i 2020 ikke på langt nær vil nås.

– Ikke alle var klar over hvor stort behovet ville bli for koordinering av energiomleggingen. Det er blitt begått feil, og de må vi nå rette opp i, sa han.

Altmaier advarte mot at omleggingen kan føre til sosiale problemer fordi strømregningen blir for høy for de med lavest inntekt.

– Det som har høyest prioritet for meg, er at det skal forbli mulig å betale strømregningen, sa miljøvernministeren.

Les også:

Denne reaktoren tåler en jumbojet

Slik kan Norge forsyne Europa med energi

Må justere kursen

I dag må en tysk gjennomsnittshusholdning ut med 144 euro i året i støtte til de fornybare energiprodusentene. I 2013 ventes beløpet å stige til over 200 euro.

Næringsminister Philipp Rösler (FDP) gikk enda lenger.

– Vi må justere kursen hvis arbeidsplasser og vår konkurransekraft blir truet, sa han til avisen Bild.

Sjefen for det tyske direktoratet for kraftnett, Jochen Homann, har også hevet pekefingeren.

– Dagens situasjon, med rett til nettilknytning og betaling for strømmen, uavhengig om det er bruk for den, har ingen framtid, sa han til Rheinische Post i juli.

Store svingninger: Når sola titter fram bak en sky, tar det bare få sekunder før produksjonen på Herhan solpark femdobles, konstaterer Alexander Böhmer fra Energie Nordeifel i den tyske delstaten Nordrhein-West­falen. Foto: Håkon JacobsenStore svingninger: Når sola titter fram bak en sky, tar det bare få sekunder før produksjonen på Herhan solpark femdobles, konstaterer Alexander Böhmer fra Energie Nordeifel i den tyske delstaten Nordrhein-West­falen. Foto: Håkon Jacobsen

Teknologisprang

Tilbake i Herhahn ser Alexander Böhmer at det nok en gang blir overskyet, og strømproduksjonen fra solkraftverket synker som en stein på få sekunder.

Han forstår bekymringen for forsyningssikkerheten.

– Ja, selvfølgelig forstår jeg at det er utfordrende, sier han, og forteller at i februar var kraftverket dekket av snø i 14 dager, og at det da ikke produserte noen ting.

Samtidig mener Böhmer at Tysklands voldsomme satsing på solkraft har vært riktig.

– Energiråstoffene kull og olje er begrenset, mens den fornybare energien er ubegrenset. Nå står vi foran et teknologisprang, solcellene blir stadig billigere, noe satsingen i Tyskland bidrar til. «Feed-in»-støtten senkes i takt med den teknologiske utviklingen, og i løpet av tre til fem år tror jeg at solkraften vil være lønnsom i Tyskland, også uten subsidier, sier han.

Les også:

– Vi må ha full fart på utbygging av kablene

Her kommer Norges største solfangeranlegg

Her får du betalt for å ha en vindmølle som nabo

Nye solceller kan gi billigere strøm

Genererer energi med kite

Les flere nyheter

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
08:05 Roboter skal få autorisasjon som finansrådgivere07:46 USA-støttet opprørsgruppe: IS er bekjempet i Baghouz07:41 Kraftig brann i næringsbygg i Gjøvik06:54 Stor snøskredfare flere steder i landet06:54 26-årig kjenning av politiet mistenkt for angrep på 77-årig prest06:36 Voldtektssiktet mann tiltalt i lignende sak06:15 Flere fjelloverganger stengt på grunn av uvær06:01 Dette skjer i dag05:54 Moske gjenåpnet i Christchurch05:38 Dette skjedde i natt04:40 To sykloner treffer Australia04:33 Saksbehandlingstiden i politiet øker04:06 Frankrike slår hardere ned på «gule vester»-protester03:36 Forsker tar til orde for å endre klimaregnskapet i landbruket03:35 Kina stanser import av rapsfrø fra Canada03:29 62 døde etter eksplosjon på kjemisk fabrikk i Kina02:16 Minst 26 døde i bussbrann i Kina02:11 59 tyske IS-tilhengere og nesten 60 barn i varetekt i Syria01:37 New Zealand forbyr manifest knyttet til moskéangrep01:17 Trumps stanser nye Nord-Korea-sanksjoner01:05 Universitetsansatte mottok kollegers private meldinger etter operatørfeil00:38 Blodapparat trekkes fra markedet00:07 Mueller anbefaler ikke ytterligere siktelser etter Russland-granskningen23:47 Mann siktet for drapsforsøk på politimann23:08 U21-landslaget slapp inn åtte mål22:56 England banket Tsjekkia etter Sterling-hattrick22:07 Mueller har levert sluttrapport om Russland-granskingen21:40 USA med rekordunderskudd i februar21:18 Overgrepsdømt prest ble engelsklærer i Den dominikanske republikk20:48 Trump langer ut mot europeiske bilprodusenter20:27 Mann med øks skutt av politiet på Skjetten20:24 To uker varetekt for korrupsjonssiktet i Nortura-saken20:23 Menn pågrepet etter vandalisering av moskeer i Birmingham20:03 Johannes Høsflot Klæbo vant sprinten i Québec19:16 Forskere skal ha avslørt Jupiters ukjente reise19:13 Norwegian droppet ekstra varsellampe i MAX-flyene19:03 Trump hevder IS-områdene i Syria er gjenerobret18:45 E6 på Dovre stengt etter vogntogvelt18:08 Arnstad ut mot regjeringens stille, byråkratiske sentralisering18:00 Trump vil ha valgkamprådgiver inn i sentralbankstyret17:30 Prest knivstukket i kirke i Canada17:28 Johannes Thingnes Bø vant skiskyttersprinten i Kollen og tangerte Fourcades verdenscuprekord17:09 Terrorofre hedret i Oslos største moské17:03 Tysk politi mener å ha avverget terrorangrep16:57 Fysikere får tiden til å gå baklengs i en kvantedatamaskin16:49 Trumps Golan-utspill vekker sterke reaksjoner16:35 Utrecht-siktet sier han var alene om angrep16:35 Hydro om cyberangrepet: Fortsatt alvorlig situasjon16:30 Bonde nektet å ha dyr etter vanskjøtsel16:13 Tusk om brexit: – Håpet er det siste som dør16:11 Kunstnerne bak Black Box-teateret krever erstatning15:52 PR-veteran lite imponert over VGs håndtering15:51 En person tatt av skred i Lyngen15:40 Økt snøskredfare i store deler av landet15:34 Svært høy vannstand i vente i Trøndelag og Nordland15:22 NRK Satiriks lurte streikende skoleelever15:19 Klimaaktivist Greta Thunberg hedres med pris15:18 Sky News: May vurderer sju brexit-alternativer15:16 Rapport: – Oljeselskaper bruker milliarder på å hindre klimatiltak14:24 Sundby ber Klæbo leke seg14:07 Pågrepet etter bombetrussel mot Nav-kontor14:04 Spiontiltalen mot Frode Berg er klar13:52 Russer fratatt kappgang-gull fra 201313:41 Lærer sa opp jobben i streikeprotest13:40 Ikke mer skiflyging for Lindvik13:24 Skipresidenten tok til motmæle mot Kristoffersen13:20 Vil fengsle korrupsjonssiktede i Nortura-saken13:19 Bråk etter klimademonstrasjon i Trondheim12:53 Lover oppløsning av tvangsfylker12:45 DNB og Danske Bank setter opp renta12:43 Frithjof Jacobsen blir tv-produsent i Monster12:39 Flere titall drept i islamistangrep i Burkina Faso12:39 Minst 60 omkom i bussulykke i Ghana12:38 Spania – Norge på billigsalg12:21 Her streikar elevane i dag og dette er krava12:20 Stormsenter treffer Norge med full kraft11:54 Norsk jeger tiltalt for drapsforsøk i Sverige11:41 Norsk 14-åring rekruttert av IS11:27 Pappa Kristoffersen ba alpinsjefen si opp jobben11:25 Sander Sagosen fra PSG til Kiel10:59 Snøskred over fylkesvei i Troms10:50 Frykter én motorsyklist vil dø hver uke i sommer10:35 Jegerne blir digitale10:34 Nord-Korea har trukket seg fra felles koreansk kontor10:34 13-åring varslet om busskapring i Italia10:29 – SMS-kontakten mellom oss har kun vært av praktisk karakter10:20 Russland, Iran og Syria fordømmer Trumps utspill om Golanhøydene10:11 – Stemplingen av oss skyldes at interesser står på spill09:47 Henriksen spent foran landslagets realitetssjekk09:43 Elvestuen møtte horder av streikende ungdom09:30 Lover troskap til EØS i Brussel09:15 Generalforsamlingen i NSB har godkjent nytt navn09:14 Hongkong vil bruke 680 millarder kroner på kunstige øyer09:14 Politiet etterforsker flere muligheter08:40 Kristoffersen-saken: – Hodeplagget er indrefileten av eksponeringsplass07:50 Harald Eia tjente godt da han solgte «drømmeboligen»07:49 Dødstallet stiger etter syklonen Idai07:49 To amerikanske soldater drept i Afghanistan07:42 Rekordtall for Senterpartiet i Troms og Finnmark07:37 Fortsatt tillit til Swedbanks toppsjef
Siste nytt
08:05NorgeRoboter skal få autorisasjon som finansrådgivere07:46VerdenUSA-støttet opprørsgruppe: IS er bekjempet i Baghouz07:41NorgeKraftig brann i næringsbygg i Gjøvik06:54NorgeStor snøskredfare flere steder i landet06:54Verden26-årig kjenning av politiet mistenkt for angrep på 77-årig prest06:36NorgeVoldtektssiktet mann tiltalt i lignende sak06:15NorgeFlere fjelloverganger stengt på grunn av uvær06:01NorgeDette skjer i dag05:54VerdenMoske gjenåpnet i Christchurch05:38NorgeDette skjedde i natt04:40VerdenTo sykloner treffer Australia04:33NorgeSaksbehandlingstiden i politiet øker04:06VerdenFrankrike slår hardere ned på «gule vester»-protester03:36NorgeForsker tar til orde for å endre klimaregnskapet i landbruket03:35VerdenKina stanser import av rapsfrø fra Canada03:29Verden62 døde etter eksplosjon på kjemisk fabrikk i Kina02:16VerdenMinst 26 døde i bussbrann i Kina02:11Verden59 tyske IS-tilhengere og nesten 60 barn i varetekt i Syria01:37VerdenNew Zealand forbyr manifest knyttet til moskéangrep01:17VerdenTrumps stanser nye Nord-Korea-sanksjoner01:05NorgeUniversitetsansatte mottok kollegers private meldinger etter operatørfeil00:38NorgeBlodapparat trekkes fra markedet00:07VerdenMueller anbefaler ikke ytterligere siktelser etter Russland-granskningen23:47NorgeMann siktet for drapsforsøk på politimann23:08SportU21-landslaget slapp inn åtte mål22:56SportEngland banket Tsjekkia etter Sterling-hattrick22:07PolitikkMueller har levert sluttrapport om Russland-granskingen21:40PengerUSA med rekordunderskudd i februar21:18VerdenOvergrepsdømt prest ble engelsklærer i Den dominikanske republikk20:48PolitikkTrump langer ut mot europeiske bilprodusenter20:27NorgeMann med øks skutt av politiet på Skjetten20:24NorgeTo uker varetekt for korrupsjonssiktet i Nortura-saken20:23VerdenMenn pågrepet etter vandalisering av moskeer i Birmingham20:03SportJohannes Høsflot Klæbo vant sprinten i Québec19:16VerdenForskere skal ha avslørt Jupiters ukjente reise19:13NorgeNorwegian droppet ekstra varsellampe i MAX-flyene19:03VerdenTrump hevder IS-områdene i Syria er gjenerobret18:45NorgeE6 på Dovre stengt etter vogntogvelt18:08PolitikkArnstad ut mot regjeringens stille, byråkratiske sentralisering18:00PolitikkTrump vil ha valgkamprådgiver inn i sentralbankstyret17:30VerdenPrest knivstukket i kirke i Canada17:28NorgeJohannes Thingnes Bø vant skiskyttersprinten i Kollen og tangerte Fourcades verdenscuprekord17:09NorgeTerrorofre hedret i Oslos største moské17:03NorgeTysk politi mener å ha avverget terrorangrep16:57VerdenFysikere får tiden til å gå baklengs i en kvantedatamaskin16:49PolitikkTrumps Golan-utspill vekker sterke reaksjoner16:35VerdenUtrecht-siktet sier han var alene om angrep16:35NorgeHydro om cyberangrepet: Fortsatt alvorlig situasjon16:30NorgeBonde nektet å ha dyr etter vanskjøtsel16:13PolitikkTusk om brexit: – Håpet er det siste som dør16:11NorgeKunstnerne bak Black Box-teateret krever erstatning15:52KulturPR-veteran lite imponert over VGs håndtering15:51NorgeEn person tatt av skred i Lyngen15:40NorgeØkt snøskredfare i store deler av landet15:34NorgeSvært høy vannstand i vente i Trøndelag og Nordland15:22KulturNRK Satiriks lurte streikende skoleelever15:19NorgeKlimaaktivist Greta Thunberg hedres med pris15:18PolitikkSky News: May vurderer sju brexit-alternativer15:16PengerRapport: – Oljeselskaper bruker milliarder på å hindre klimatiltak14:24SportSundby ber Klæbo leke seg14:07NorgePågrepet etter bombetrussel mot Nav-kontor14:04VerdenSpiontiltalen mot Frode Berg er klar13:52SportRusser fratatt kappgang-gull fra 201313:41NorgeLærer sa opp jobben i streikeprotest13:40SportIkke mer skiflyging for Lindvik13:24SportSkipresidenten tok til motmæle mot Kristoffersen13:20NorgeVil fengsle korrupsjonssiktede i Nortura-saken13:19NorgeBråk etter klimademonstrasjon i Trondheim12:53PolitikkLover oppløsning av tvangsfylker12:45PengerDNB og Danske Bank setter opp renta12:43KulturFrithjof Jacobsen blir tv-produsent i Monster12:39VerdenFlere titall drept i islamistangrep i Burkina Faso12:39VerdenMinst 60 omkom i bussulykke i Ghana12:38SportSpania – Norge på billigsalg12:21PolitikkHer streikar elevane i dag og dette er krava12:20NorgeStormsenter treffer Norge med full kraft11:54NorgeNorsk jeger tiltalt for drapsforsøk i Sverige11:41NorgeNorsk 14-åring rekruttert av IS11:27SportPappa Kristoffersen ba alpinsjefen si opp jobben11:25SportSander Sagosen fra PSG til Kiel10:59NorgeSnøskred over fylkesvei i Troms10:50MotorFrykter én motorsyklist vil dø hver uke i sommer10:35NorgeJegerne blir digitale10:34VerdenNord-Korea har trukket seg fra felles koreansk kontor10:34Verden13-åring varslet om busskapring i Italia10:29Politikk– SMS-kontakten mellom oss har kun vært av praktisk karakter10:20VerdenRussland, Iran og Syria fordømmer Trumps utspill om Golanhøydene10:11Politikk– Stemplingen av oss skyldes at interesser står på spill09:47SportHenriksen spent foran landslagets realitetssjekk09:43NorgeElvestuen møtte horder av streikende ungdom09:30PolitikkLover troskap til EØS i Brussel09:15NorgeGeneralforsamlingen i NSB har godkjent nytt navn09:14VerdenHongkong vil bruke 680 millarder kroner på kunstige øyer09:14NorgePolitiet etterforsker flere muligheter08:40SportKristoffersen-saken: – Hodeplagget er indrefileten av eksponeringsplass07:50PengerHarald Eia tjente godt da han solgte «drømmeboligen»07:49VerdenDødstallet stiger etter syklonen Idai07:49VerdenTo amerikanske soldater drept i Afghanistan07:42PolitikkRekordtall for Senterpartiet i Troms og Finnmark07:37VerdenFortsatt tillit til Swedbanks toppsjef
Populært