SOLKRAFT I TYSKLAND:

Frykter enorme strømbrudd etter solkraft-boom

MYE SOLKRAFT: Solkraftverket Herhan i Nordrhein-Westfalen i Tyskland bidrar med sine 1,35 MW til at Tyskland kan nå sitt mål om å få 50.000 MW solkraft i 2020. Foto: Håkon Jacobsen
MYE SOLKRAFT: Solkraftverket Herhan i Nordrhein-Westfalen i Tyskland bidrar med sine 1,35 MW til at Tyskland kan nå sitt mål om å få 50.000 MW solkraft i 2020. Foto: Håkon Jacobsen

Voldsomme mengder ny solenergi skaper hodebry i Tyskland.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tysklands energimål (utdrag):
  • Sammenlignet med 1990 skal klimagassutslippene reduseres med 40 prosent i 2020, 55 prosent i 2030, 70 prosent i 2040 og 80-95 prosent i 2050.
  • Sammenlignet med 2008 skal strømforbruket senkes med ti prosent i 2020, og 50 prosent i 2050.
  • Fornybar krafts andel av brutto strømforbruk være 35 prosent i 2020, 50 prosent i 2030, 65 prosent i 2040 og 80 prosent i 2050.
  • Fornybar energis andel av brottoenergiforbruket skal i 2020 være 18 prosent, i 2030 30 prosent, i 2040 45 prosent og i 2050 60 prosent.

RUHRGEBIT/SCHLEIDEN (TEKNISK UKEBLAD): Den knapt merkbare pipe­lyden forvandler seg til et skingrende hvin. Sola er kommet fram fra skyene over Herhahn solkraftverk i Nordrhein-Westfalen, og vekselretteren, som gjør om likestrøm til veksel­strøm, er gått amok.

På få sekunder er strømproduksjonen femdoblet, og anlegget leverer sin makslast på 1,35 MW.

Det gir penger i kassa for det lokale strømselskapet Energie Nordeifel. Gjennom det nasjonale «feed-in»-systemet er de nemlig garantert en pris på 28,4 eurocent (2,10 kroner) per kWh i 20 år fra solparken ble bygget i 2010.

Det er seks ganger høyere enn prisen på det tyske spotmarkedet.

– Produksjonen er lønnsom, bekrefter Alexander Böhmer fra Energie Nordeifel.

Les også:

USAs største solpark skal drive iCloud

Elkem Solar har tapt 2,2 milliarder på tre år

Mye solkraft

Litt tidligere på dagen sitter Markus Winkel på kontrollrommet på Eons gigantiske kullkraftverk i Scholven i Gelsenkirchen.

Det er overskyet, og kraftverket produserer tett oppunder 1.900 MW, så mye det er mulig når en av de fem blokkene er ute for vedlikehold.

Tradisjonelt har da også kullkraftverkene levert så mye strøm som mulig på dagtid, når etterspørselen har vært høyest. Men nå er det nye tider.

– Vi merker at det er kommet mye solkraft, og også på dagtid i ukedagene hender det at solkraften gjør at vi ikke produserer på maksimal kapasitet, sier Winkel.

For sol- og vindkraft har forrang i nettet, og fossilenergien må vike.

Det toppet seg en lørdag i slutten av mai, da de tyske solkraftverkene nådde en samlet kapasitet på 22.000 MW, som utgjorde nesten halvparten av landets strømbehov. Solkraftentusiastene var i fyr og flamme.

For to uker siden kom en ny rekord. Da produserte tyske vind- og solkraftverk til sammen hele 31 500 MW.

Det er imidlertid bare litt over halvparten av den samlede installerte kapasiteten til disse to fornybarformene, som hver har en installert kapasitet på om lag 30 000 MW i Tyskland.

LEDER: Se til Tyskland!

MYE KRAFT: Totalt 2200 MW produserer Eons kullkraftverk Scholven i Gelsenkirchen når det går for fullt. Foto: Håkon JacobsenMYE KRAFT: Totalt 2200 MW produserer Eons kullkraftverk Scholven i Gelsenkirchen når det går for fullt. Foto: Håkon Jacobsen


Mini-blackout

Langt fra alle er like fornøyd med utviklingen. Gass- og kullkraftverkene får stadig færre driftstimer, noe som gjør spesielt gasskraften mer og mer ulønnsom.

Dermed står kraftverk ubrukt, og ingen ser lønnsomhet i å bygge nye fossilkraftverk.

Kjernekraften, som tidligere har levert stabil grunnlast, skal også fases ut. Åtte av landets 17 atomkraftverk er allerede stengt, og de resterende ni skal legges ned innen 2022.

Industrien i Sør-Tyskland frykter derfor for forsyningssikkerheten. Hvor skal de få strøm fra en kald vinterdag, når det verken blåser eller er sol, eller når solcellepanelene er dekket av snø?

Den kraftkrevende industrien klager allerede over såkalte «mini-blackouts» på mindre enn et sekund som gir store problemer i høyspesialiserte industrielle prosesser.

Dette skal det ha blitt mer av, som følge av de fornybare kraftkildene.

Det har gått så langt at delstaten Bayern har luftet planer om å opprette et eget kapasitetsmarked for strøm, som innebærer at kull- og gasskraftverk betales for å stå i beredskap, for å hindre massive strømbrudd på dager hvor det er for lite sol- og vindkraft.

Les også:

– Mini-kjernekraftverk vil erstatte olje

Norden vil flyte over av kraft

LANGT IGJEN: I 2011 var kraftproduksjonen i Tyskland på 614,5 TWh, hvorav andelen fornybar kraft var på kun 20 prosent. Illustrasjon: AG EnergiebilanzenLANGT IGJEN: I 2011 var kraftproduksjonen i Tyskland på 614,5 TWh, hvorav andelen fornybar kraft var på kun 20 prosent. Illustrasjon: AG Energiebilanzen

Ulønnsom gasskraft

På veien mellom kullkraftverket i Gelsenkirchen nord for Düsseldorf og solkraftverket sør for Köln kjører vi forbi Knapsack, hvor Statkraft har stående et gasskraftverk på 800 MW. De har omtrent ikke vært brukt den siste tiden.

– Slik gass- og kraftprisene er nå, er det ikke marginer for å kjøre i nærmeste framtid, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen til Teknisk Ukeblad.

I 2010 besluttet imidlertid Statkraft å utvide kraftverket med ytterligere 430 MW, og arbeidet er kommet langt.

– Sett i etterpåklokskapens lys, var det en god beslutning å utvide kapasiteten på kraftverket?

– Jeg tror at med dagens prisbilde og ramme­betingelser, og så mye ny fornybar energi som kommer i Europa, hadde vi ikke tatt denne utvidelsesbeslutningen i dag, sier Rynning-Tønnesen.

Han understreker at det er viktig å få ny fornybar kraft inn i systemet, og at det er bra at noen land, som Tyskland, går foran.

– Likevel fører det til betydelige problemer for den eksisterende kraftproduksjonen, sier konsernsjefen.

KULL: Mye av kullet som brukes i Eons kraftverk i Gelsenkirchen hentes direkte på kraftverkstomta. Foto: Håkon JacobsenKULL: Mye av kullet som brukes i Eons kraftverk i Gelsenkirchen hentes direkte på kraftverkstomta. Foto: Håkon Jacobsen

Kapasitetsmarked

Derfor etterlyser han, i likhet med politikerne og industrien i Bayern, et såkalt kapasitetsmarked.

– I et fremtidig europeisk kraftsystem vil det være behov for ganske mye hurtig regulerbar reservekraft, som kan kobles inn når det er lite vind og sol. Gasskraften er veldig velegnet til å gjøre det. Men da må vi ha en kommersiell modell hvor gasselgerne får betalt for å ha gass standby og gasskraftprodusentene får betalt for å ha produksjonskapasitet tilgjengelig som reserve, sier Rynning-Tønnesen.

Næringsminister Philipp Rösler (FDP) har imidlertid utelukket slike kapasitetsmarkeder fordi det er et for stort inngrep i markedet.

For å hindre at systemet skal gå i svart, har den tyske forbundsregjeringen i stedet truet gass- og kullkrafteierne med et midlertidig forbud mot å koble seg av nettet.

Ifølge tysk presse arbeides det med et lovforslag som krever at kraftverkseierne må melde fra tolv måneder i forveien hvis de vil legge ned et kraftverk. Stengning av kraftverk skal også kunne forbys hvis det er nødvendig for å sikre forsyningssikkerheten.

Les også:

Dette glasset produserer strøm

Venter gjennombrudd for neste generasjon solenergi

Får kompensasjon

Om nedleggelse forbys, skal kraftverket i stedet gjøres klart til å settes i drift i anstrengte situasjoner. Eieren vil få en kompensasjon for dette. Dette skal maksimalt koste 287 millioner euro i året, og strømkundene må ta regningen.

Til tross for alt dette er de fleste tyskerne likevel positivt innstilt til fornybar energi. Ifølge en meningsmåling ønsker hele 87 prosent av de spurte at det skal bygges ut nye havmølleparker, og 78 prosent vil at det skal bygges vindmøller på land.

Når det kommer til utbygging av kraftnettet, som er en nødvendig forutsetning for vindmølleutbyggingen, får imidlertid pipa en annen lyd. Kun 42 prosent ønsket seg flere høyspentmaster.

Utbyggingen av kraftnettet går da også i sneglefart, noe som vil gjøre det svært vanskelig å få overført vindkraften fra Nordsjøen til forbrukerne sør i landet. Allerede nå har kraften måttet «ta omveien» via nabolandene, noe som ikke er holdbart i lengden.

For Tysklands plan er nemlig å bygge ut hele 10.000 MW havvindmøller innen 2020 og 25.000 MW i 2030.

Det har vært et stort problem at mange av eierne til de planlagte havvindprosjektene ikke stolte på at de fikk nettilknytning når parkene blir ferdige. Nå har imidlertid regjeringen ryddet opp, og bestemt at vindparker som ikke får nettilgang når parken er ferdig utbygget, vil få erstatning, mens strømkundene må betale.

Det er husholdningene og småbedriftene som i stor grad har måttet betale for de økte nettkostnadene, mens den kraftkrevende industrien og andre litt større bedrifter i stadig større grad slipper unna.

ENDRET PRODUKSJON: På Eons kullkraftverk i Scholven i Gelsenkirchen merker vi at det er kommet mye solkraft, og også på dagtid i ukedagene hender det at solkraften gjør at vi ikke produserer på maksimal kapasitet, sier Markus Winkel. Foto: Håkon JacobsenENDRET PRODUKSJON: På Eons kullkraftverk i Scholven i Gelsenkirchen merker vi at det er kommet mye solkraft, og også på dagtid i ukedagene hender det at solkraften gjør at vi ikke produserer på maksimal kapasitet, sier Markus Winkel. Foto: Håkon Jacobsen

Innrømmet feil

Problemene har fått miljøvernminister Peter Altmaier (CDU) til å stille spørsmål ved om målet om at fornybar energi i 2020 skal dekke 35 prosent av strømforbruket er mulig å nå.

– Hvis vi i det hele tatt skal klare det, krever det enorme anstrengelser, sa han til Bild am Sonntag i sommer.

Han innrømmet også at målet om å ha en million elbiler i Tyskland i 2020 ikke på langt nær vil nås.

– Ikke alle var klar over hvor stort behovet ville bli for koordinering av energiomleggingen. Det er blitt begått feil, og de må vi nå rette opp i, sa han.

Altmaier advarte mot at omleggingen kan føre til sosiale problemer fordi strømregningen blir for høy for de med lavest inntekt.

– Det som har høyest prioritet for meg, er at det skal forbli mulig å betale strømregningen, sa miljøvernministeren.

Les også:

Denne reaktoren tåler en jumbojet

Slik kan Norge forsyne Europa med energi

Må justere kursen

I dag må en tysk gjennomsnittshusholdning ut med 144 euro i året i støtte til de fornybare energiprodusentene. I 2013 ventes beløpet å stige til over 200 euro.

Næringsminister Philipp Rösler (FDP) gikk enda lenger.

– Vi må justere kursen hvis arbeidsplasser og vår konkurransekraft blir truet, sa han til avisen Bild.

Sjefen for det tyske direktoratet for kraftnett, Jochen Homann, har også hevet pekefingeren.

– Dagens situasjon, med rett til nettilknytning og betaling for strømmen, uavhengig om det er bruk for den, har ingen framtid, sa han til Rheinische Post i juli.

Store svingninger: Når sola titter fram bak en sky, tar det bare få sekunder før produksjonen på Herhan solpark femdobles, konstaterer Alexander Böhmer fra Energie Nordeifel i den tyske delstaten Nordrhein-West­falen. Foto: Håkon JacobsenStore svingninger: Når sola titter fram bak en sky, tar det bare få sekunder før produksjonen på Herhan solpark femdobles, konstaterer Alexander Böhmer fra Energie Nordeifel i den tyske delstaten Nordrhein-West­falen. Foto: Håkon Jacobsen

Teknologisprang

Tilbake i Herhahn ser Alexander Böhmer at det nok en gang blir overskyet, og strømproduksjonen fra solkraftverket synker som en stein på få sekunder.

Han forstår bekymringen for forsyningssikkerheten.

– Ja, selvfølgelig forstår jeg at det er utfordrende, sier han, og forteller at i februar var kraftverket dekket av snø i 14 dager, og at det da ikke produserte noen ting.

Samtidig mener Böhmer at Tysklands voldsomme satsing på solkraft har vært riktig.

– Energiråstoffene kull og olje er begrenset, mens den fornybare energien er ubegrenset. Nå står vi foran et teknologisprang, solcellene blir stadig billigere, noe satsingen i Tyskland bidrar til. «Feed-in»-støtten senkes i takt med den teknologiske utviklingen, og i løpet av tre til fem år tror jeg at solkraften vil være lønnsom i Tyskland, også uten subsidier, sier han.

Les også:

– Vi må ha full fart på utbygging av kablene

Her kommer Norges største solfangeranlegg

Her får du betalt for å ha en vindmølle som nabo

Nye solceller kan gi billigere strøm

Genererer energi med kite

Les flere nyheter

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
06:00 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:17 Mann dømt til å betale erstatning etter et dødsfall han er frifunnet for05:11 Studie: Virussmitten kom til New York fra Europa04:45 6.160 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 15004:31 Macron med full støtte til WHO04:29 Tre menn pågrepet etter trusler med våpen i Oslo04:07 Kina med svak økning i smittetall for andre dag på rad03:34 Venezuela får 90 tonn nødhjelpsutstyr03:12 Erna Solberg forsvarer WHO på amerikansk TV03:10 Fransk epidemiolog: Fedme en vesentlig risikofaktor02:45 Den afrikanske utviklingsbanken gir 10 milliarder dollar til koronatiltak01:32 Millionbot til politiet i Trøndelag etter ulovlige direkte anskaffelser00:49 Linda Tripp, kvinnen som bidro til å avsløre Lewinsky-affæren, er død23:29 Medietilsynet-undersøkelse: Over halvparten av unge bruker penger når de spiller23:09 Premier League-spillerne gir til helsevesenet23:00 Premier League-spillerne gir til helsevesenet21:29 Herreløse Antarktis er verdens siste corona-frie kontinent21:21 Saudi-Arabia: Våpenhvile i Jemen fra torsdag21:05 Ansatte i helsevesenet får høyere overtidsbetaling20:45 TV-stjerne Tori Spelling i hardt vær: – Folk dør og du tenker på penger20:01 To reddet da fiskebåt forliste utenfor Tromsø19:50 Supermåne på himmelen natt til torsdag19:48 WHO-sjefen etter Trump-kritikk: – Ikke politiser dette viruset19:29 Forførerinnen, myten og sadisten: Hun ble kalt «Heksa fra Buchenwald»19:28 Tre personer til sykehus etter snøscooterulykke i Voss19:27 FHI-forsker: – Koronatiltakene har negative konsekvenser for folkehelsa19:04 Uværet har truffet Nordland med full styrke19:04 Stor kvalitetsforskjell på coronatester19:01 Seks helsevikarer i Trondheim har testet positivt for covid-1918:15 Tysk redningsbåt med 150 migranter avvist i Italia18:14 Stortinget gjenopptar normalt arbeid etter påske17:54 Pave Frans: Enkelte europeiske politikere minner om Hitler17:44 Coronaviruset har tatt 101 liv i Norge17:26 Bernie Sanders trekker seg fra presidentkampen i USA17:03 Anne Rimmen er blitt mamma til en liten jente16:24 Seks nye coronadødsfall ved sykehjem i Oslo16:22 POD-sjef Benedicte Bjørnland mistet tanten til corona: – Svært trist at Alfhilds liv skulle ende slik16:17 Eier av frisørsalong fikk forelegg på 15.000 kroner15:24 Nordmenns bruk av bankkort stupte i mars14:45 VG: Sveitsisk toppklubb byr millioner for Godset-spiller14:05 96 nye coronadødsfall i Sverige: – Hovedfokus i epidemien flytter seg13:44 Slik skal skolene og barnehagene holdes smittefrie13:38 260 innsatte løslatt fra fengsel før tiden – alle innsatte er nå på enerom13:30 To dømt for voldtekt av ung gutt13:26 Slik håndterer du corona-angsten13:12 Analyse: Norske barn har tapt kunnskap verdt rundt to milliarder kroner13:03 Lurt av falsk profil – meldte at Boris Johnson var død11:44 Solskjær om overgangsvinduet: – Kan komme en situasjon som vi kan utnytte11:16 Skytetreneren om Stina Nilsson: Ingen andre i verden gjør dette11:06 Nedbør over hele landet i påsken10:44 Trump langer ut mot Sverige – Tegnell svarer09:38 Forsker slår alarm om vektøkning blant unge jenter09:19 Johnsons tilstand stabil etter enda en natt på intensiven08:56 Haaland lovpriser Solskjær for gjennombruddet i Molde: – Jeg gir mye «kred» til ham for det08:55 Mann siktet for drap på kona i Trondheim08:10 Rakettene regner over Libyas hovedstad – stort sykehus rammet08:02 Riise og datteren til sykehus etter bilulykke07:44 Go-Ahead dropper togavganger07:30 Trump truer med å holde tilbake penger til WHO07:27 Countrylegenden John Prine er død07:05 Statsoverhoder coronasyke: – Kan bli en demokratisk utfordring06:00 Ingen valgfrihet for foreldrene når skolene åpner igjen05:59 Dette skjer i dag05:50 Dette skjedde i natt05:30 Koronakrisen: Slik rammes ulike bransjer i Norge05:30 Koronakrisen samler italienerne politisk05:17 6.010 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 14705:00 FHI advarer mot urealistisk «nullvisjon»04:07 Tallet på koronatilfeller doblet i Kina siste døgn03:36 USAs fungerende marineminister går av etter å ha latterliggjort kaptein02:38 Lærere slitne etter tre uker med hjemmeskole02:00 Wuhan-borgerne kastet seg ut av byen etter 11 uker i isolasjon01:39 Støre varsler oppgjør om beredskapen etter virusutbruddet23:14 Utvider påbud om stans i bruk av alle dataverktøy fra Statens vegvesen22:04 Sykehuset Innlandet vedtar millionbot etter at pasient døde i 201821:53 Helsedirektoratet ville oppheve hytteforbudet tidligere21:28 Mann tiltalt for hatefulle ytringer etter å ha kalt samer for «pest»21:10 Nordmenn tar påskehandelen i Sverige tross påfølgende karantenekrav21:09 Dansk bordell fikk bot etter flere politibesøk20:35 Lørenskog-saken: Politiet tror blodspor kan gi svar20:30 Flere maskerte personer med jernstenger pågrepet i Oslo20:28 Kommunene er ikke rustet for oppheving av hytteforbudet, mener ordfører i Bykle20:12 Ekspertgruppe mener coronaviruset kan skade norsk økonomi i flere år framover19:57 Dødstallet i Frankrike har passert 10.00019:38 Sissel Kyrkjebø om da hun var 20 år: Forelsket og lykkelig19:25 Kontroll på brann i Ålesund sentrum19:23 Norske Syden-favoritter kan bli de første til å åpne19:16 Kinas «feirer» corona-seieren – gjenåpner dyremarkeder19:09 Oslo nærmer seg smittetoppen, mener Folkehelseinstituttet19:02 Solskjær forsvarer spillerne: – Enkle målskiver18:57 Nytt coronadødsfall i Stavanger18:44 Mann i 20-årene fløyet til sykehus etter trafikkulykke i Steinkjer17:24 Flere koronadødsfall i New York City enn etter 11. september-angrepet17:14 Mann fikk justert smittebot på 40.000 kroner17:11 Trumps pressetalskvinne slutter16:56 Har vært skilt i 17 år – nå er de isolert sammen16:22 Politiet har identifisert død kvinne i Trondheim16:07 Hytteforbudet oppheves15:12 Kultur- og idrettsarrangementer forbys til 15. juni
Siste nytt
06:00NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:17NorgeMann dømt til å betale erstatning etter et dødsfall han er frifunnet for05:11VerdenStudie: Virussmitten kom til New York fra Europa04:45Norge6.160 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 15004:31VerdenMacron med full støtte til WHO04:29NorgeTre menn pågrepet etter trusler med våpen i Oslo04:07VerdenKina med svak økning i smittetall for andre dag på rad03:34VerdenVenezuela får 90 tonn nødhjelpsutstyr03:12NorgeErna Solberg forsvarer WHO på amerikansk TV03:10VerdenFransk epidemiolog: Fedme en vesentlig risikofaktor02:45VerdenDen afrikanske utviklingsbanken gir 10 milliarder dollar til koronatiltak01:32NorgeMillionbot til politiet i Trøndelag etter ulovlige direkte anskaffelser00:49VerdenLinda Tripp, kvinnen som bidro til å avsløre Lewinsky-affæren, er død23:29NorgeMedietilsynet-undersøkelse: Over halvparten av unge bruker penger når de spiller23:09SportPremier League-spillerne gir til helsevesenet23:00SportPremier League-spillerne gir til helsevesenet21:29VerdenHerreløse Antarktis er verdens siste corona-frie kontinent21:21VerdenSaudi-Arabia: Våpenhvile i Jemen fra torsdag21:05NorgeAnsatte i helsevesenet får høyere overtidsbetaling20:45KulturTV-stjerne Tori Spelling i hardt vær: – Folk dør og du tenker på penger20:01NorgeTo reddet da fiskebåt forliste utenfor Tromsø19:50NorgeSupermåne på himmelen natt til torsdag19:48VerdenWHO-sjefen etter Trump-kritikk: – Ikke politiser dette viruset19:29VerdenForførerinnen, myten og sadisten: Hun ble kalt «Heksa fra Buchenwald»19:28NorgeTre personer til sykehus etter snøscooterulykke i Voss19:27Helse og livsstilFHI-forsker: – Koronatiltakene har negative konsekvenser for folkehelsa19:04NorgeUværet har truffet Nordland med full styrke19:04NorgeStor kvalitetsforskjell på coronatester19:01NorgeSeks helsevikarer i Trondheim har testet positivt for covid-1918:15VerdenTysk redningsbåt med 150 migranter avvist i Italia18:14NorgeStortinget gjenopptar normalt arbeid etter påske17:54VerdenPave Frans: Enkelte europeiske politikere minner om Hitler17:44NorgeCoronaviruset har tatt 101 liv i Norge17:26VerdenBernie Sanders trekker seg fra presidentkampen i USA17:03NorgeAnne Rimmen er blitt mamma til en liten jente16:24NorgeSeks nye coronadødsfall ved sykehjem i Oslo16:22Helse og livsstilPOD-sjef Benedicte Bjørnland mistet tanten til corona: – Svært trist at Alfhilds liv skulle ende slik16:17NorgeEier av frisørsalong fikk forelegg på 15.000 kroner15:24ForbrukerNordmenns bruk av bankkort stupte i mars14:45SportVG: Sveitsisk toppklubb byr millioner for Godset-spiller14:05Verden96 nye coronadødsfall i Sverige: – Hovedfokus i epidemien flytter seg13:44NorgeSlik skal skolene og barnehagene holdes smittefrie13:38Norge260 innsatte løslatt fra fengsel før tiden – alle innsatte er nå på enerom13:30NorgeTo dømt for voldtekt av ung gutt13:26HelseSlik håndterer du corona-angsten13:12NorgeAnalyse: Norske barn har tapt kunnskap verdt rundt to milliarder kroner13:03VerdenLurt av falsk profil – meldte at Boris Johnson var død11:44SportSolskjær om overgangsvinduet: – Kan komme en situasjon som vi kan utnytte11:16SportSkytetreneren om Stina Nilsson: Ingen andre i verden gjør dette11:06NorgeNedbør over hele landet i påsken10:44VerdenTrump langer ut mot Sverige – Tegnell svarer09:38Helse og livsstilForsker slår alarm om vektøkning blant unge jenter09:19VerdenJohnsons tilstand stabil etter enda en natt på intensiven08:56SportHaaland lovpriser Solskjær for gjennombruddet i Molde: – Jeg gir mye «kred» til ham for det08:55NorgeMann siktet for drap på kona i Trondheim08:10VerdenRakettene regner over Libyas hovedstad – stort sykehus rammet08:02SportRiise og datteren til sykehus etter bilulykke07:44NorgeGo-Ahead dropper togavganger07:30VerdenTrump truer med å holde tilbake penger til WHO07:27KulturCountrylegenden John Prine er død07:05VerdenStatsoverhoder coronasyke: – Kan bli en demokratisk utfordring06:00NorgeIngen valgfrihet for foreldrene når skolene åpner igjen05:59NorgeDette skjer i dag05:50NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeKoronakrisen: Slik rammes ulike bransjer i Norge05:30VerdenKoronakrisen samler italienerne politisk05:17Norge6.010 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 14705:00NorgeFHI advarer mot urealistisk «nullvisjon»04:07VerdenTallet på koronatilfeller doblet i Kina siste døgn03:36VerdenUSAs fungerende marineminister går av etter å ha latterliggjort kaptein02:38NorgeLærere slitne etter tre uker med hjemmeskole02:00VerdenWuhan-borgerne kastet seg ut av byen etter 11 uker i isolasjon01:39NorgeStøre varsler oppgjør om beredskapen etter virusutbruddet23:14NorgeUtvider påbud om stans i bruk av alle dataverktøy fra Statens vegvesen22:04NorgeSykehuset Innlandet vedtar millionbot etter at pasient døde i 201821:53NorgeHelsedirektoratet ville oppheve hytteforbudet tidligere21:28NorgeMann tiltalt for hatefulle ytringer etter å ha kalt samer for «pest»21:10NorgeNordmenn tar påskehandelen i Sverige tross påfølgende karantenekrav21:09VerdenDansk bordell fikk bot etter flere politibesøk20:35NorgeLørenskog-saken: Politiet tror blodspor kan gi svar20:30NorgeFlere maskerte personer med jernstenger pågrepet i Oslo20:28NorgeKommunene er ikke rustet for oppheving av hytteforbudet, mener ordfører i Bykle20:12PengerEkspertgruppe mener coronaviruset kan skade norsk økonomi i flere år framover19:57VerdenDødstallet i Frankrike har passert 10.00019:38KulturSissel Kyrkjebø om da hun var 20 år: Forelsket og lykkelig19:25NorgeKontroll på brann i Ålesund sentrum19:23ReiseNorske Syden-favoritter kan bli de første til å åpne19:16VerdenKinas «feirer» corona-seieren – gjenåpner dyremarkeder19:09NorgeOslo nærmer seg smittetoppen, mener Folkehelseinstituttet19:02SportSolskjær forsvarer spillerne: – Enkle målskiver18:57NorgeNytt coronadødsfall i Stavanger18:44NorgeMann i 20-årene fløyet til sykehus etter trafikkulykke i Steinkjer17:24VerdenFlere koronadødsfall i New York City enn etter 11. september-angrepet17:14NorgeMann fikk justert smittebot på 40.000 kroner17:11VerdenTrumps pressetalskvinne slutter16:56KulturHar vært skilt i 17 år – nå er de isolert sammen16:22NorgePolitiet har identifisert død kvinne i Trondheim16:07NorgeHytteforbudet oppheves15:12NorgeKultur- og idrettsarrangementer forbys til 15. juni
Populært