Personlighetsforstyrrelser:

- Gener viktigere enn miljø

Ved å studere både eneggede og toeggede tvillingpar kan forskerne finne ut hvor stor del av variasjonen mellom mennesker som forklares av henholdsvis gener og miljø. (Foto: Colourbox.com)
Ved å studere både eneggede og toeggede tvillingpar kan forskerne finne ut hvor stor del av variasjonen mellom mennesker som forklares av henholdsvis gener og miljø. (Foto: Colourbox.com)

Norsk forskning viser at arvbarheten av personlighetsforstyrrelser er høyere enn tidligere antatt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om saken

Hva er personlighetsforstyrrelser?

  • I henhold til diagnosehandboka DSM-IV omfatter personlighets-forstyrrelser vedvarende mønstre av indre opplevelser og atferd som representerer markerte avvik fra det som forventes i personens kultur, og som fører til nedsatt funksjonsevne. Mønsteret vises i tanker, følelser og hvordan personen forholder seg til andre individer på.
  • Slike atferdsmønstre viser seg allerede i ungdomsårene, og er ofte vedvarende gjennom hele livet.

Tidligere studier har funnet at ca. 1/3 av variasjonen i unnvikende og avhengig personlighetsforstyrrelse kan forklares av gener, mens miljø kan forklare 2/3. Disse studiene har bare benyttet ett enkelt mål på personlighetsforstyrrelsene.

Folkehelseinstituttets nye studie er metodemessig bedre da flere målemetoder ble benyttet. Det ble brukt data fra et spørreskjema som 8045 unge voksne tvillinger besvarte i 1998. Skjemaet inneholdt blant annet spørsmål som skulle fange opp personlighetsforstyrrelser. Av de som svarte, gjennomgikk 2794 også et strukturert diagnostisk intervju noen år senere. Både en- og toeggede tvillinger deltok.

Forskerne fant ut at hele 2/3 av variasjonen i unnvikende og avhengig personlighetsforstyrrelse kan forklares av gener. Dermed tyder disse resultatene på at miljøpåvirkning ikke er like viktig som tidligere antatt.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Arv er viktigere enn miljø når det kommer til unnvikende og avhengig personlighetsforstyrrelse, viser en fersk studie fra Folkehelseinstituttet.

En person med unnvikende personlighetsforstyrrelse er engstelig i samvær med andre og foretrekker derfor å være for seg selv, mens personer med avhengig personlighetsforstyrrelse har en tendens til å knytte seg sterkt til andre mennesker for å oppnå trygghet.

Miljøpåvirkninger har blitt regnet som en viktigere faktor enn arv for at slike forstyrrelser oppstår.

Dette fordi tidligere forskning har kommet frem til at én tredjedel av variasjonene i disse personlighetforstyrrelsene kan forklares av gener.

Men den nye studien viser at to tredjedeler av variasjonene kan forklares gener, altså er arv viktigere enn miljø.

Studerte tvillinger

For å komme frem til dette har forskerne studert tvillinger, både eneggede og toeggede.

Eneggede tvillinger deler 100 prosent av det genetiske materialet, mens toeggede i gjennomsnitt deler 50 prosent, det vil si at de genetisk sett er som andre søsken.

Ved å sammenligne hvor mye tvillingparene i de to gruppene i gjennomsnitt likner hverandre, kan forskerne finne ut hvor stor del av variasjonen mellom mennesker som forklares av henholdsvis gener og miljø.

Det ble brukt data fra et spørreskjema som 8045 unge voksne tvillinger besvarte i 1998. Skjemaet inneholdt blant annet spørsmål som skulle fange opp personlighetsforstyrrelser. Av de som svarte, gjennomgikk 2794 også et strukturert diagnostisk intervju noen år senere.

Studien er den siste i rekken av studier med samme metode som viser at arv spiller en større rolle enn miljø når det kommer til personlighetsforstyrrelser, forklarer stipendiat Line C. Gjerde ved Folkehelseinstituttet.

- Denne undersøkelsen er en del av en stor studie som har foregått i flere år. Også tidligere undersøkelser der man har brukt samme metode, har vist at gener er viktigere enn tidligere antatt.

- Så det er også lignende resultater for andre personlighetsforstyrrelser, sier hun til ABC Nyheter.

Les også: Forskere har funnet gener for akademisk suksess

- Hva som skjer med deg er likevel avgjørende

Men på tross av disse resultatene er miljøpåvirkninger fremdeles er en viktig faktor i denne sammenheng, forklarer Gjerde:

– Dersom en person har personlighetsforstyrrelser i familien, betyr det ikke at han eller hun nødvendigvis kommer til å utvikle en personlighetsforstyrrelse selv.

- Det er et komplisert samspill mellom arv og miljø. Folk kan ha genetisk sårbarhet for eksempel personlighetsforstyrrelser, men hva som skjer med deg i livet er likevel avgjørende for om denne personlighetsforstyrrelsen kommer til uttrykk.

Les også: Depresjon bidrar til tidlig aldring

- Familiehistorie viktig

At gener er så avgjørende for utviklingen av personlighetsforstyrrelser understreker viktigheten av at behandlere skaffer seg en grundig familiehistorie fra pasienter med symptomer på personlighetsforstyrrelser:

- Det betyr imidlertid ikke på noen måte at disse trekkene ikke lar seg behandle, understreker Gjerde.

Les også:

- Alkoholisme er 71 prosent bestemt av arv

Forskere har funnet «depressiv»-genet

Les mer om helse i ABC Nyheter

Les flere nyheter

Personvernpolicy