Ny UNE-sjef lover svar om asylbarns beste

Påtroppende UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes vil starte i jobben som Terje Sjeggestads etterfølger mandag 3. september. Hva vil det bety for asylbarna? Foto: Berit Roald / NTB scanpix.
Påtroppende UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes vil starte i jobben som Terje Sjeggestads etterfølger mandag 3. september. Hva vil det bety for asylbarna? Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

Terje Sjeggestad er historie. Fra mandag skal Ingunn-Sofie Aursnes lede Utlendingsnemnda, og det første hun skal gjøre er å avklare hva som menes med barns beste i asylsaker.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Begrepene «barnets beste» og «barnefaglig kompetanse» er i beste fall uklare. Problemstillingene som reises i stortingsmeldingen om barn på flukt er noe av det første jeg vil gripe fatt i, sier Aursnes til NTB.

Da stortingsmeldingen ble lagt fram før sommeren, poengterte barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) og justisminister Grete Faremo (Ap) at de nye signalene vil gi flere asylbarn opphold i landet.

Påstanden ble raskt moderert av UNEs mangeårige direktør Terje Sjeggestad.

– Det bør ikke være store forhåpninger om en radikal endring i praksis som fører til at et meget stort antall flere barn får bli. I så fall burde regjeringen besluttet å instruere UNE på ordinært vis gjennom lov og forskrift, sa den alltid frittalende embetsmannen.

Hans etterfølger vil nødig kommentere uttalelsene, men understreker at signalene i stortingsmeldingen vil bli tillagt vekt.

– En stortingsmelding er å betrakte som regjeringens forståelse av lov og forskrift. Den vil bli tatt hensyn til i vår tolkning, sier Aursnes.

400 barn

Det er anslått at rundt 400 barn oppholder seg ulovlig i Norge. De har, sammen med foreldrene, fått endelig avslag på asylsøknaden. En rekke organisasjoner har engasjert seg i asylbarnas sak. På Stortinget har Venstre, KrF og SV tatt til orde for at barn som har bodd lenge i landet, lettere skal få opphold.

– Barns stemme skal bli hørt i sterkere grad. Ingunn-Sofie Aursnes vil med sin juridiske og barnefaglige kompetanse ha særlig gode forutsetninger til nettopp å sikre at så vil skje i alle ledd i utlendingsforvaltningen, sier lederen av Stortingets kommunalkomité, SVs Aksel Hagen.

Aursnes går ikke uten videre med på at barns beste til nå er blitt vektlagt for lite av Utlendingsnemnda i behandlingen av klagesaker på asylfeltet.

– Det er et helt umulig spørsmål å svare på. Avgjørelsen i den enkelte sak vil fullt ut være basert på en individuell vurdering av en nemnd, der det sitter to lekfolk og en nemndleder som ikke kan instrueres.

Les også: Jens Stoltenberg tapte asyl-avstemning i Oslo Ap.

Saksbehandlingstid

Ved siden av å klargjøre begrepene rundt asylbarn, akter Aursnes å ta grep for å korte ned saksbehandlingstiden i UNE.

– Vi bruker av folks liv og må bestrebe oss på en så rask saksbehandling som mulig, uten at det går ut over rettssikkerheten og kvaliteten, sier hun.

Aursnes har selv vært nemndleder i UNE og mottok 15 såkalte omgjøringsanmodninger i én og samme sak.

– Mange misforstår systemet og tror at et vedtak i UNE ikke er endelig. Sannheten er at en omgjøringsanmodning er en unntaksbestemmelse som bare skal brukes dersom beslutningsgrunnlaget har endret seg, sier hun.

Aursnes understreker at hun ikke ønsker å kritisere dagens system, men slår fast at omgjøringsanmodningene har konsekvenser for UNEs samlede saksbehandlingstid og ressursbruk.

Les også: Arbeiderpartiet skyter ned SVs aslydrøm.

Ikke hardhudet

Aursnes har vært rådmann og dommerfullmektig. Hun har ledet en asylseksjon i UNE og var inntil nylig direktør for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. På oppdrag fra humanitære organisasjoner har hun flere års erfaring fra arbeid i konfliktområder som Balkan, Sri Lanka og Afghanistan.

Mandag er den 60 år gamle førskolelæreren og juristen tilbake på sin gamle arbeidsplass. Hun har bare godt å si om sin forgjenger.

– Terje Sjeggestad var en god sjef som jeg har den største respekt for. Han skal ha mye av æren for å ha bygd opp UNE fra null til en veldrevet statlig virksomhet, sier Aursnes.

Hun er likevel klar over at hun som UNE-sjef legger hodet på blokka. I en kronikk i Aftenposten i sommer fant Sjeggestad grunn til å slå fast at utskjelling ikke virker dersom man ønsker å nå fram med sitt syn på den jobben UNE gjør.

Les også: I dag ble Verona (8) og nyfødt lillesøster kastet ut.

Men at direktørjobben i UNE krever hard hud, går Aursnes ikke med på.

– Jeg har ikke lyst til være hardhudet. Jeg mener det går an å bruke hjerte og hode samtidig. Den dagen jeg er blitt hardhudet, er det på tide å skifte jobb, sier hun.

Les andre nyheter.

Personvernpolicy