Meny

Politiet måtte prioritere psykiatrioppdrag 22. juli

Mens Breivik kjørte fra Oslo gjennom Bærum til Utøya i denne bilen var en av tre patruljebiler i Asker og Bærum politidistrikt opptatt med et psykiatrioppdrag. (Foto: Overvåkningskamera, Hammersborggata Oslo)

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– I altfor mange tilfeller må politiet ta transporten av psykisk syke, sier politimester Torodd Veiding i Asker og Bærum politidistrikt.

Færre rene transportoppdrag

Av de 405 psykiatrioppdragene i Asker og Bærum politidistrikt 2011 var 55 oppdrag som politiet senere fakturerte helsevesenet for, fordi det var snakk om rene transportoppdrag.

- Det hender at helsevesenet ber om vår bistand i slike oppdrag uten å vurdere situasjonen, uten å gjøre en trusselvurdering. Så sender vi en patrulje og så viser det seg at det er et rent transportoppdrag uten behov for politiet. Da kan vi fakturere helsevesenet for det.

- Men selv om vi får penger for dette, er ikke det en god løsning for oss. Vi vil bruke våre ressurser til politiarbeid. Dette legger beslag på en av våre patruljer og vi har ikke så mange patruljer ute av gangen, forklarer Stig Wettre-Johnsen.

Han legger til at det har blitt en bedring den senere tiden når det kommer til slike rene transportoppdrag:

- Det hender ikke like ofte som før at vi blir «misbrukt» på denne måten, sier politioverbetjent Stig Wettre-Johnsen i Asker og Bærum politidistrikt til ABC Nyheter.

Én av de tre patruljebilene som var i tjeneste i Asker og Bærum politidistrikt på ettermiddagen 22. juli i fjor, var opptatt med et psykiatrioppdrag mens Breivik kjørte gjennom Bærum på vei til Utøya.

Ifølge politimester Torodd Veiding i Asker og Bærum politidistrikt var psykiatrioppdraget på det skjebnesvangre tidspunktet ikke egentlig et oppdrag for politiet.

Det er i de tilfellene der pasienten regnes som farlig for seg selv eller andre at helsevesenet kan kalle politiet inn for assistanse, har Politidirektoratet tidligere bekreftet overfor ABC Nyheter.

- Vi skjønner at vi må ta de verste tilfellene, men dette oppdraget var ikke blant de verste, sier politimester Veiding til ABC Nyheter.

- I altfor mange tilfeller må politiet ta transporten. Helsevesenet kunne med fordel ha et transporttilbud til slike pasienter, mener politimesteren.

Tok seg av psykisk syk

Tragedien 22. juli i fjor viser hvordan det kan få alvorlige konsekvenser at politiet er bundet opp i slike oppdrag.

Mens en rapport fra det lokale helseforetaket Vestre Viken viser at det 22. juli klokken 15.00 var 27 ambulanser på vakt, var en av tre patruljebiler i Asker og Bærum politidistrikt i to og en halv time opptatt med en psykisk syk person. Da patruljen til slutt ble frigitt var det fordi den ble avløst av to politistudenter.

I mellomtiden hadde Breivik kjørt gjennom Bærum på vei til Utøya.

- Bruker man politiets ressurser til psykiatrioppdrag, så betyr det at man binder opp en ressurs som dermed ikke kan få gjort politiarbeid, sier leder for fellesoperativ seksjon i politidistriktet, Stig Wettre-Johnsen, til ABC Nyheter.

– Helsepersonell bedre

Også han etterlyser at Helse Sør-Øst finner en løsning som gjør helsevesenet mindre avhengig av politiet i slike saker.

Politioverbetjent Wettre-Johnsen mener det er uheldig at helsevesenet ringer politiet når trenet helsepersonell kan løse situasjonen på en bedre måte:

- Man bruker brannvesen til brannoppdrag og burde bruke helsevesenet, ikke politiet, til helseoppdrag. Andelene av politibistand bør bli mindre, sier Stig Wettre-Johnsen til ABC Nyheter.

- I mange tilfeller burde man heller hatt en psykiatrisk ambulansetjeneste som virkelig løser situasjonen, fortsetter han.

Ingen planer om transporttilbud

Oppdraget 22. juli var ett av totalt 405 psykiatrioppdrag politidistriktet rykket ut på i 2011. Politiet i Asker og Bærum rykker altså daglig ut på slike oppdrag.

Men det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst har ingen planer om å opprette et eget transporttilbud til psykiatriske pasienter.

- Verdige og faglige gode transportordninger for alle pasientgrupper er et hovedanliggende i Helse Sør-Øst, men vi har ikke besluttet å etablere egen ambulansetjeneste for denne pasientgruppen og har heller ingen planer om dette, sier Anne Aasen, spesialrådgiver i Helse Sør-Øst, til ABC Nyheter.

Les også: Bombemannens ensomme ferd

- Kapasiteten vesentlig redusert

Etter å ha plassert bomben i regjeringskvartalet 22. juli 2011 kjørte Anders Behring Breivik langs E18 til Sandvika i Bærum. Der tok han av og fortsatte kjøreturen langs E16 over Sollihøgda mot Utøya.

Etter eksplosjonen ringte operasjonsleder i Asker og Bærum politidistrikt til oslopolitiet for å tilby bistand. Tilbudet ble avslått, men hun fikk vite om vitneobservasjon av en bil med kjennemerke VH24605; bilen Breivik brukte fra Oslo til Utøya.

I 22. juli-kommisjonens rapport kommer det frem at to av de tre patruljebilene til politidistriktet som var i tjeneste fredag ettermiddag 22. juli 2011, var opptatt med andre oppdrag da Breivik kjørte gjennom Bærum på vei til Utøya.

De fikk beskjed om å avslutte oppdragene, men dette skjedde ikke, og kommisjonen konkluderer med at «den mobile observasjonskapasiteten i Asker og Bærum ble vesentlig redusert».

Den ene av disse to patruljebilene var altså opptatt med et psykiatrioppdrag.

- Ifølge vår logg fikk vi melding om dette vi nå kaller et psykiatrioppdag klokken 15.04. Klokken 15.22 var vår enhet på stedet for å se på hva slags forhold det var, forklarer politimester Veiding.

- Det er da man konstaterer at det er et psykiatrioppdrag. Det er ikke en kriminell, men en person med en psykisk lidelse. Da er rutinene at vi må være til stede til personen er overført til helsevesenet.

Han forklarer videre at politiet må få tak i en lege, som kan vurdere situasjonen. Legen avgjør at pasienten må legges inn.

- Psykiatrien har ikke egne transporter. Derfor måtte vi transportere pasienten til sykehus.

I nesten 2,5 timer forsøkte politiet å overføre oppdraget til helsevesenet:

- På dette tidspunktet hadde vi begynt å få flere mannskaper på jobb. To studenter ble sendt ut og kjørte vedkommende til sykehuset.

- Klokken 17.50 ble patruljen dermed avløst og kunne kjøre til Utøya, forteller Veiding.

Dette skjedde lenge etter at operasjonsleder hadde bedt patruljebilen om å frigjøre seg.

- Det er ikke uvanlig at slike oppdrag tar lang tid. Vi vil jo gjerne at dette skal gå så raskt som mulig. Men i prinsippet er vi pliktige til å bistå. Og siden det ikke finnes noen transportmuligheter for slike pasienter i helsevesenet, må vi ta det, sier Veiding.

- Benytter politiet av og til

I Helse Sør-Øst benyttes den ordinære ambulansetjenesten i transport av alle pasienter, opplyser det regionale helseforetaket til ABC Nyheter.

- Våre helseforetak og sykehus har arbeidet aktivt for å skape gode forhold for de ekstra sårbare transportsituasjoner mennesker med psykiske lidelser kan oppleve.

- Ambulansemedarbeidere blir skolert i ulike problemstillinger og man tar også med personell fra psykisk helsevern som bistand ved ekstra behov, sier spesialrådgiver Anne Aasen i Helse Sør-Øst.

Hun forteller videre at også det som kalles ambulante akutt-team tar noen transportoppdrag av psykisk syke.

- Det er naturlig nok av og til også nødvendig å benytte politiets kompetanse i transport innen psykisk helsevern, sier Aasen.

Men dette er ikke et bilde politimester Veiding kjenner seg igjen i:

- Det er i realiteten veldig ofte politiet som må ta disse oppdragene. I altfor mange tilfeller må politiet ta transporten, sier han.

- I dette tilfellet var det et menneske som ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Da ble en politiressurs bundet opp til man ble avløst av rette instans, som er helsevesenet, sier politioverbetjent Stig Wettre-Johnsen.

- Mange av våre oppgaver kan ikke løses av andre, da er det uheldig at våre ressurser bindes opp til andre oppgaver som ikke må utføres av politiet, fortsetter han.

Misnøye i 17 av 27 politidistrikter

Situasjonen i Asker og Bærum politidistrikt er ikke unik.

En undersøkelse fra 2010 viser at 17 av 27 politidistrikt mener psykiatrioppdrag binder opp politiressurser unødvendig og at det spiser av den akutte politiberedskapen.

- Det kan være veldig ressurskrevende, men vi kan ikke overlate disse pasientene til seg selv, vi må gi et tilbud når vi blir bedt om det, sier politioverbetjent Wettre-Johnsen til ABC Nyheter.

Les mer:

Psykiatrisk ambulanse hedret med pris

Sa nei til «psykebil»

Helsesuksess treneres

Tar ikke ansvar

Norge kan lære av Bergen

Politiet må forbryte seg mot psykisk syke

Les mer om helse i ABC Nyheter

Les flere nyheter

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært