Meny

Mæland: – Vanskelig å gå inn i diskusjon om hva som er sagt

Politidirektør Øystein Mæland synes det er vanskelig i dag å forklare hvorfor politiet de første månedene ga en så annerledes versjon av politiaksjonen 22. juli enn Gjørv-kommisjonen presenterte mandag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politidirektør Øystein Mæland synes det er vanskelig i dag å forklare hvorfor politiet de første månedene ga en så annerledes versjon av politiaksjonen 22. juli enn Gjørv-kommisjonen presenterte mandag.

Gjennom en rekke pressekonferanser og uttalelser i offentligheten de første månedene etter terrorangrepene i fjor sommer, ga politiet en annen og mer positiv beskrivelse av politioperasjonen 22. juli enn den som nå er dokumentert i 22. juli-kommisjonens knusende rapport.

Politidirektør Øystein Mæland sier til NTB at han synes det er vanskelig å gå inn i en diskusjon om hva som har blitt sagt på ulike tidspunkter for ett år siden.

– Mitt hovedbudskap nå er at det er kommisjonens rapport som må legges til grunn, for den har det bredeste og beste faktagrunnlaget. Det er konklusjonene i den rapporten som er interessant i dag, sier Mæland.

– Mye uklart

Det er spesielt uttalelser som ble gitt på politiets pressekonferanse 18. august i fjor, som blir direkte imøtegått i kommisjonsrapporten.

Les også: Kun to strakstiltak gjennomført etter 22. juli i fjor

På pressekonferansen uttalte Magne Rustad, stabssjef i Nordre Buskerud politidistrikt, at politiet trodde de sto overfor to til fem gjerningsmenn på øya, og at valget av oppmøtested på Storøya, 3,6 kilometer fra Utøya, var tatt på bakgrunn av politifaglige vurderinger. Det ble videre listet opp fire kriterier for hvorfor Storøya ble valgt.

I kommisjonens rapport blir det imidlertid slått fast at valget av Storøya ble tatt på bakgrunn av en misforståelse, og at det aldri lå reelle politifaglige vurderinger bak. Det ble også dokumentert at politiet under hele aksjonen var av den oppfatning at det kun var én gjerningsmann på øya.

Ikke innstilt

Rustad uttalte samtidig at de to første politimennene som kom til Utøya kai på landsiden var «innstilt på å ta seg så fort som mulig over til øya, men så ingen båter», noe Kommisjonen mener er en helt gal fremstilling. De mener to de første politifolkene på stedet etterlater et entydig bilde av de ikke var innstilt på å gå til øyeblikkelig aksjon, de visste ikke engang at de var en del av en aksjonsplan, skriver Aftenposten.

– 18. august i fjor var det fremdeles mye som var åpent og uklart – helt åpenbart. Jeg synes det er vanskelig å gå inn i en diskusjon i dag om hva som er blitt sagt på ulike tidspunkter for ett år siden. Jeg har ikke finlest rapporten ennå, og kan ikke gå inn i den type detaljkommentarer, sier Mæland til de ulike versjonene.

Les også: Presset øker mot Stoltenberg

På pressekonferanser både 24. juli og 29. juli uttalte ulike representanter for politiet, inkludert politidirektøren selv, at politiet hadde kommet til Utøya så raskt som overhodet mulig.

– Sikkert mye galt

– Har du forståelse for at det reises spørsmål om politiet forsøkte å forskjønne operasjonen 22. juli?

– Det er helt sikkert mulig å finne mye galt som er sagt i den første tiden, men det jeg har forholdt meg til de siste månedene, er politiets egenevaluering som ble presentert 15. mars, og det er den første rapporten som setter politiaksjonen i en bredere og mer helhetlig sammenheng. Jeg tok samtidig forbehold om at kommisjonen kunne komme med et bredere faktagrunnlag og andre vurderinger, sier Mæland.

Til VG innrømmet Mæland at Sønderland-utvalget kunne hatt tilgang til GPS-dataene kommisjonen har vist til. Han sa han var lei seg og beklaget at han ga feilaktig informasjon om dette tidligere.

Han sier han nå innser at Sønderland-utvalgets mandat ikke var godt nok som grunnlag for å trekke lærdom av aksjonen fullt ut.

– Målet for politiets evaluering var først og fremst læring på systemnivå. Jeg vil ta initiativet til å gjennomgå hvorledes politiet fremover kan gjennomføre sine evalueringer, for å sikre at vi blir bedre i stand til å avdekke kritiske forhold etter politiaksjoner, sier Mæland til NTB.

Les flere nyheter her

Populært