Post til Breivik er blitt stoppet

Anders Behring Breivik har blitt tilsendt post han ikke har fått fordi den inneholder straffbare forhold. Foto: Scanpix
Anders Behring Breivik har blitt tilsendt post han ikke har fått fordi den inneholder straffbare forhold. Foto: Scanpix

Post til Anders Behring Breivik er blitt stoppet på grunn av straffbart innhold, opplyser Justisdepartementet. Reglene for hva som kan godtas er også skjerpet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Myndighetene vil imidlertid ikke si hvor mange ganger man har stoppet brev til Breivik.

– Justis- og beredskapsdepartementet har fått opplyst fra Ila fengsel- og forvaringsanstalt at det har vært stoppet inngående post til Behring Breivik på grunn av at innholdet har medført straffbare forhold, skriver kommunikasjonsrådgiver Steffen S. Aagedal i Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post til NTB.

Les også: Breivik sender brev til høyreekstreme støttespillere

– Ikke i detalj

– Vi ønsker ikke å gå i detalj om hvor mange postsendinger som er blitt stoppet, tilføyer han.

Departementet understreker at all post til og fra Breivik kontrolleres av Ila fengsel- og forvaringsanstalt og Skien fengsel, der Breivik for tiden befinner seg.

Kontrollen skjer i henhold til lov og regler for post til innsatte på avdelinger med særlig høy sikkerhet. Breivik sitter på en slik avdeling.

Les også: Breivik skrev om tanker rundt 22/7 i brev til kvinne

Åpnet, lest og kontrollert

Alle brev blir åpnet og gjennomlest. Fengselet sjekker også om brevet inneholder andre ting, som for eksempel medikamenter. Hvis nødvendig brukes det også teknisk utstyr eller hund i kontrollen av post som kommer inn.

– Kriminalomsorgen kan nekte å utlevere eller sende postsending til eller fra innsatte dersom sendingen inneholder opplysninger om planlegging eller gjennomføring av en straffbar handling, heter det i e-posten fra departementet.

– Videre kan sending stoppes hvis det inneholder opplysninger om unndragelse av straffegjennomføring eller handlinger som vil forstyrre ro, orden og sikkerhet i fengselet.

Les også: Ila fengsel har inndratt Breivik-manifest fra fange

– Ytringsfrihet gjelder

Ila fengsel- og forvaringsanstalt ba for noe tid siden Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) om nærmere presisering av hvordan regelverket rundt ytringsfrihet skal tolkes.

– KSF har påpekt at grunnlovens §100 om ytringsfrihet også gjelder innsatte med de begrensninger som følger av straffegjennomføringsloven, opplyser departementet til NTB.

– Det skal gjøres en konkret vurdering av hvert enkelt brev som sendes til eller fra innsatte.

Les også: En ukes frist med å svare om Breivik-video

Innskjerpet

Av departementets e-post framgår det at reglene for hva som kan godtas av innhold i brev er blitt innskjerpet, og at dette gjelder alle innsatte i norske fengsler.

– KSF har presisert at innholdet må vurderes ut fra en sammenheng med hva den enkelte er siktet eller dømt for og eventuelt hva vedkommende tidligere har uttrykt offentlig, opplyser departementet.

– Dette medfører en innskjerping i forhold til det som har vært vanlig tidligere, heter det i e-posten.

– Det er viktig å presisere at denne fortolkningen vil gjelde alle innsatte i norske fengsler. KSF vil også vurdere om det er behov for ytterligere presiseringer av retningslinjene for skjønnsutøvelsen, sier departementet i sitt e-postsvar.

Les også: Breiviks forsvarstale lagt ut på YouTube

Les flere nyheter

Personvernpolicy