Kvinner i Forsvaret:

22 prosent opplevde «uønsket seksuell adferd» i året som gikk

22 prosent av de vernepliktige jentene i Forsvaret har vært utsatt for uønsket adferd av seksuell karakter i tjenesten. Forsvaret har satt i gang en rekke tiltak for å endre på kulturen innad, men tallene viser at de fortsatt har en vei å gå. Foto: Ole Gunnar Henriksen Nordli (Forsvarets mediesenter)
22 prosent av de vernepliktige jentene i Forsvaret har vært utsatt for uønsket adferd av seksuell karakter i tjenesten. Forsvaret har satt i gang en rekke tiltak for å endre på kulturen innad, men tallene viser at de fortsatt har en vei å gå. Foto: Ole Gunnar Henriksen Nordli (Forsvarets mediesenter)

Samtidig som regjeringen begynner å snakke om å innføre verneplikt for kvinner, opplevde 22 prosent av jentene inne til førstegangstjeneste uønsket adferd av seksuell karakter siste år. Forsvaret forsøker nå å rydde opp til fremtidens jenteinvasjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta:

Nettverk for Kvinnelig Befal (NvKB) har som formål å skape et nettverk som styrker Forsvaret og den enkelte ved at kvinnelig befal, befalselever og vervede skaper et sterkere samhold og utveksler erfaringer.

  • Bidra til å bevisstgjøre kvinner om hvilke muligheter de har som avdelings -og yrkesbefal, herunder hvordan de skal kunne planlegge sin egen karriereutvikling.
  • Bidra i Forsvarets arbeid med likestilling, rekruttering av kvinner og karrierepolitikk.
  • Bidra til å øke kunnskap om Forsvaret og Norges forsvars- og sikkerhetspolitikk, samt bidra til å bedre forståelsen for Forsvaret i samfunnet.
  • Bidra til å bevisstgjøre kvinner om viktigheten av deres deltakelse i operasjoner i utlandet, med forankring i FN Sikkerhetsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet.
  • Skape relasjoner med kvinner i alle aldre og gradsnivå utveksle erfaringer og oppdage kvinnelige forbilder.

NvKB kan også utnevne personer av begge kjønn til æresmedlem, om noen har gjort seg fortjent gjennom en ekstra stor innsats for kvinners sak i Forsvaret.

I dag er andelen kvinner i Forsvaret på nærmere ni prosent, og i 2011 valgte 821 jenter å gå inn i førstegangstjeneste, en økning på 193 fra året før.

Befalsskoleopptaket hadde også en økning på 18 prosent fra året før, og flere skal det bli.

En ny langtidsplan for Forsvaret er vedtatt av Stortinget, som blant annet innebærer at regjeringen nå vurderer innføring av kjønnsnøytral verneplikt.

Men årets vernepliktsundersøkelse viser imidlertid at Forvaret fremdeles har mye å gå på når det gjelder forholdene for kvinner i Forsvaret.

– Helt uakseptabelt

Hele 22 prosent av de spurte kvinnene i vernepliktsundersøkelsen svarte «ja» på spørsmål om de hadde opplevd uønsket adferd av seksuell karakter i tjenesten.

– Det er helt uakseptabelt, men vi ser samtidig på om spørsmålsstillingen favner for vidt, for vi er helt sikre på at det ikke er så mange som 22 prosent som er trakassert fysisk, sier pressetalsmann for Forsvarssjefen, major Eystein Kvarving til ABC Nyheter.

– Forsvaret har nulltoleranse mot mobbing og seksuell trakassering, og da tenker vi det er lav terskel for å si ifra. Samtidig er det lagt stor vekt på holdningsskapende arbeid, kultur og opplæringspakker for de som har med vernepliktige å gjøre. Men vi kan ikke slå oss til ro med det, og vi vil selvfølgelig følge opp dette fremover, sier han.

Ifølge Kvarving har imidlertid ikke tiltakene hatt nok tid til å virke for at det skulle synes på vernepliktsundersøkelsen i år. Både en intern varslingskanal, samt forskningsprosjekt som har som mål å kartlegge kvinners erfaringer i og med Forsvaret, er iverksatt de siste to årene.

– Vi ønsker en bedre kjønnsbalanse, og da er det viktig å kartlegge hvordan kvinner oppfatter Forsvaret, sier han

Les også: Sprengte tre nazi-miner

Bedre, men fortsatt mye å gjøre

I fjor ble Forsvaret kraftig kritisert i en sak der 23-årige Alice Asplund fra Eidsvoll ble beordret til å bade naken og vaske seg nedentil i iskaldt vann under en militærøvelse sammen med 30 vernepliktige gutter og fire mannlige befal.

– Jeg kan ikke anbefale andre jenter å dra i militæret når det er slik, sa hun senere til Avisa Nordland.

Stabsoffiser i Forsvarets Personelltjenester og leder i Nettverk for Kvinnelig Befal, Anita M. Ellingsen, sier det har vært mange forbedringer med kulturen i Forsvaret, men presiserer at det er mye igjen å gjøre før kvinner blir en integrert del av hele Forsvaret.

Typisk for unge jenter er at de ofte vil være «en av gutta», imponere dem og få aksept og respekt av dem for å få en plass i gjengen. De vil identifisere seg med dem for å bli godtatt. Men da mener jeg det blir feil, fordi vi ikke klarer å bruke de kvinnelige verdiene våre, som Forsvaret faktisk trenger. Vi burde heller prøve å være oss selv, som en del av jentene, sier hun til ABC Nyheter.

Hun mener tallene fra vernepliktsundersøkelsen er skremmende, men sier samtidig at det etter hennes erfaring kun er et problem blant vernepliktige, ikke høyere opp i systemet.

– Det er skremmende tall, men vi vet ikke helt bakgrunnen for dem. Som kvinne er oppmerksomhet noe du får uansett, spesielt på lavt nivå, fordi du er jente og minoritet, sier Ellingsen.

Selv har hun ti års fartstid fra forskjellige avdelinger i Forsvaret, og mener forholdene for kvinner har blitt bedre de siste årene.

I dag er det mer snakk om det å være kvinne i Forsvaret og mer bevissthet om at det er nødvendig å ha et mangfold av begge kjønn og ulike personligheter i team for at ting skal fungere godt. Jeg oppfatter det som om at kulturen sakte, men sikkert har begynt å endre seg til at det nå er behov for kvinner i Forsvaret, sier hun.

Les også: Sersjanter utnyttet rekrutter seksuelt

Ønsker diskusjon omkring verneplikt for kvinner

Forsvarsminister Espen Barth Eide har i et intervju til TV2 gjort det klart at han mener Norge ikke lenger kan ha verneplikt bare for ett kjønn.

– Under halvparten av unge menn gjennomfører verneplikt, fordi vi velger ut de beste. Hvis vi valgte fra både unge kvinner og unge menn, så har vi dobbelt så mange «beste» å velge ut og da får vi et enda bedre forsvar, sier Barth Eide til TV2.

Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Roger Ingebrigtsen, sier det ikke er varslet egen sak om kjønnsnøytral verneplikt til Stortinget. Samtidig er han klar på at de i politisk ledelse i Forsvarsdepartementet ønsker å være en pådriver for en god og realistisk debatt om kjønnsnøytral verneplikt.

Vi setter en milepæl ved årsskiftet. Da legger regjeringen fram en stortingsmelding om kompetansereform i forsvarssektoren. Arbeidet skal være langsiktig og systematisk, og dette kan bli startpunktet på en offentlig diskusjon rundt kjønnsnøytral verneplikt, sier han.

Les også: Styrker seksualundervisning for å få ned voldtektstall

– Skal være trygt

Pressetalsmann for Forsvarssjefen, major Eystein Kvarving, sier tallene fra vernepliktsundersøkelsen er uakseptable, og presiserer at førstegangstjeneste skal være trygt og sikkert. Foto: NTB scanpixPressetalsmann for Forsvarssjefen, major Eystein Kvarving, sier tallene fra vernepliktsundersøkelsen er uakseptable, og presiserer at førstegangstjeneste skal være trygt og sikkert. Foto: NTB scanpix

Mer komplekse oppgaver og operasjoner gjør at Forsvaret har behov for de beste hodene blant begge kjønn, og for å få det, må de legge til rette for at folk ikke blir avskrekket fra tjeneste.

– Vi er veldig opptatt av at de som er inne til førstegangstjeneste har det sikkert og trygt på alle mulige måter, sier Kvarving.

Han mener samtidig det er veldig vanskelig å vite alvorlighetsgraden av det jentene har svart «ja» på i vernepliktsundersøkelsen.

Det kan være alt fra fysisk overgrep til at noen sier at «dere ser ut som en gjeng kvinnfolk» til en tropp, sier han, og understreker at begge deler uansett er uakseptabelt.

I motsetning til de vernepliktige svarte kun 1,4 prosent av de ansatte i Forsvaret at de hadde vært utsatt for det samme. Kvarving understreker at de som melder ifra om slike hendelser, skal bli godt ivaretatt, både mellommenneskelig og ellers.

– Slike episoder, og andre, blir som regel anmeldt til militærpolitiet i henhold til Forsvarets disiplinærpolitikk. Hvis hendelsen er av en sånn karakter at det er straffbart, kan det meldes til politiet.

Reaksjoner kan variere fra skrape på rullebladet til at man mister jobben. Det blir absolutt tatt på alvor, sier han.

Les også: Yngre mer lunkne til Forsvaret

Mister feminine verdier

Ellingsen sier hun med tiden håper at Forsvaret skal speile den øvrige befolkningen i Norge på en bedre måte. Skal det skje, må Forsvaret imidlertid legge enda bedre til rette for dem som ikke passer inn i A4-soldatens sko.

– Under befalsskolen er det mest fokus på å prestere fysisk og under press og vise seg som en maskulin skikkelse. Det er et veldig jag etter å bli A4-soldaten, men det er ikke sikkert alle kvinner identifiserer seg med det, og det kan hende vi mister mange gode kvinner på grunn av det, sier hun.

Ellingsen viser til at det er mange administrative stillinger i Forsvaret.

- Forsvaret handler om mye mer enn maskulinitet og det å bli A4-soldater. Det viktigste er at man kan bruke hodet, og da er det dumt at vi mister de feminine verdiene. Forsvaret har nok av maskuline kvinner, men det er ikke alltid det vi trenger, sier hun.

Les flere nyheter

Personvernpolicy