Rettssaken mot Anders Behring Breivik:

De første avhørene

Politiets egne bilder viser Anders Behring Breivik i håndjern minutter etter at han ble arrestert på Utøya.
Politiets egne bilder viser Anders Behring Breivik i håndjern minutter etter at han ble arrestert på Utøya.

ABC Nyheter offentliggjør her resymeer fra to avhør tatt det første døgnet etter at Anders Behring Breivik var pågrepet. Alle de fire rettspsykiaterne mener avhørene er sentrale for konklusjonen om tilregnelighet eller ikke.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

OSLO TINGHUS (ABC NYHETER): Siden torsdag i forrige uke har de to parene med rettspsykiatere presentert sine erklæringer. De er uenige om konklusjonen, men de sier alle at de første avhørene politiet gjorde med tiltalte, er sentrale for å forstå om han er tilregnelig eller ikke.

Her følger det første avhøret, foretatt på Utøya mens helikoptre og båter fortsatt henter skadde og sårede ungdommer.

Les alt om terrorsaken

I teksten er tjenestemenn og tredjeparter anonymiserte. I tillegg er det slettet et avsnitt som omhandler Breiviks omtale av en person som ikke har noe med terrorsaken å gjøre.

Les og bedøm selv:

Samtale med siktede BREIVIK, Andreas Behring i tidsrommet fredag 22.07.11 ca kl 2010 til lørdag 23.07.11 ca kl 0450.

Ca kl 1920 fikk vi i oppdrag å reise til Utøya for å starte samtaler med en person som var pågrepet mistenkt for å ha skutt en eller flere personer på AUF sin sommerleir.

Siktede var pågrepet av en enhet fra Beredskapstroppen, og hadde kommet med opplysninger om at det var to celler til som var aktive i Norge.

Vår oppgave var å få klarhet i om det var mulig å få bekreftet opplysningene om at det varflere celler som ville aksjonere i Norge, og få mest mulig kritisk informasjon fra siktede for å forsøke å forhindre at flere liv gikk tapt.

Oppdraget var klarert med Politimesterens stab.

Siktede ble ikke gjort kjent med at det ble tatt lydopptak av avhøret. Rapporten er skrevet i hovedsak som et resyme, men med en del sitater fra siktede skrevet i hermetegn.

Siktede er ikke forelagt rapporten for gjennomlesning.

Vi etablerte oss i et rom i andre etasje i administrasjonshuset på Utøya. Vi overtok siktede fra Beredskapstroppen ca kl 2015.

Siktede var noe oppspilt og spurte om han ble ført opp for å bli henrettet for det han hadde gjort. Vi avkreftet dette umiddelbart og opplyste at vi ønsket å foreta en samtale med han.

Siktede opplyste umiddelbart at han hadde tatt en E-stack og kom til å dehydrere og dø iløpet av to timer dersom han ikke fikk væske. Dette var et stoff som han hadde laget selv og som skulle virke prestasjonsfremmende. Han hadde tatt middelet for å kunne yte maks til operasjonen.

Pb NN gjorde siktede kjent med at vi kom fra Oslo politidistrikt, Organisert kriminalitet, Spesielle operasjoner, og at dette var et veldig tidlig politiavhør. Formålet med avhøret var å få informasjon fra siktede fordi vi hadde fått indikasjoner på at det kunne være mer på gang.

Han ble videre gjort kjent med at han var siktet i en sak som omhandlet drap, som siktet trengte han ikke å forklare seg for politiet, og han kunne la seg bistå av forsvarer på ethvert trinn av saken. Han ble gjort kjent med at det akkurat nå ikke var praktisk mulig å la seg bistå av en forsvarer på grunn av at vi hadde dårlig tid.

Siktede avbryter Pb NN og sier at han vil fortelle i grove trekk. Pb NN forteller siktede at vi ønsker å stille han spørsmål om hva som kan være iferd med å skje, og oppfordrer siktede til å tenke på seg selv da det har skjedd stygge ting idag og siktede skal ha et liv etter dette.

Siktede svarer at han har ofret seg selv og ikke har noe liv etter dette. Livet hans er over i dag, og det var et offer han var villig til å gjøre. Han kan godt lide og bli torturert resten avlivet.

"Ikke tenk på at jeg kommer til å komme ut engang. Livet mitt endte da jeg ordinerte meg selv til Knights Templar Europa".

Siktede er overrasket over at han blir avhørt av personell fra Organisett kriminalitet og ikke PST. Han blir forklart at vi arbeider med informasjonsinnhenting i kriminalsaker. Siktede spør om hva vi ønsker å snakke med han om.

Pb NN spør om hva han ønsker å oppnå her i dag, og om det er noe mer som skal skje. Siktede sier at "vi ønsker å ta makten i Europa innen 60 år. Jeg er kommandør for Knights Templar Norge. Knights Templar Europa ble opprettet i 2002 i London med delegater fra 12 land. Vi er korsfarere og nasjonalister."

Siktede understrerker at de ikke er nazister, og at de støtter Israel. De er ikke rasister, men ønsker Islam og politisk islam ut av Europa. De jobber for å ta over makten i alle vesteuropeiske land i løpet av de neste 60 årene. Dette skal de gjøre ved konservativ revolusjon.

Siktede har beskrevet prosessen over 1800 sider og han klarer ikke forklare dette på noenminutter. Siktede blir spurt av Pob XX om det er noe mer på øya. Siktede sier at det ikke er noe mer. Han benekter også at det skal være noen sprengladninger på øya.

Han sier at "dette er et avsluttet kapittel".

På spørsmål om bilen som står på andre siden er rigget, benekter han dette. Han forteller videre at han tror at haglen hans ligger i bilen. Pob XX spør videre om det er noen flere enn han, eller om det er noe som smeller på øya.

Siktede sier at det kun er han på øya, men på oppfølgingsspørsmål fra Pob XX bekrefter han at det er noe mer andre steder. Han vil ikke svare på hvor det befinner seg noe mer. Han sier at han er villig til å gå i forhandlinger med oss, men han vil ha ordnede forhold og noe tilbake for informasjonen.

Siktede hevder at han vet hva han vil ha for informasjonen, og sier at han kan oppgi de to andre cellene i Norge dersom han får det han ønsker. Han hevder at politiet kan spare 300 menneskeliv, men at han vil ha noe igjen. I utgangspunktet vil han forhandle med PST.

Siktede blir bedt om å gi oss et tidsperspektiv som en bekreftelse på at han vet noe mer. Dette ønsker han ikke. Siktede hevder at "i dag er jeg det største monsteret siden Quisling, og det er greit liksom".

Pb NN sier at han har snakket med mange mennesker som har gjort stygge ting før, men at poenget et at det har gått mange uskyldige liv i dag. Siktede sier at "jeg vil ikke akkurat kalle ideologiske aktivister, dette er ekstrem marxister. Vet du hvem som var her i forgårs?. Det var Marthe Michelet. Dette er ikke uskyldige mennesker. Dette er Arbiderpartiets, arbeidernes ungdomsfylkning. De har hatt makten i Norge. Det er de som har sørget for islamiseringen av Norge".

Pb NN spør om det er nødvendig at det skal gå flere liv. Siktede svarer: "Selvfølgelig. Dette er bare begynnelsen. Borgerkrigen har startet mellomkommunister og nasjonalister. Hvis du ikke er internasjonalist så er du nasjonalist. Du kan ikke være begge deler. Jeg er nasjonalist og antiislamist. Jeg ønsker ikke islam i Europa, og mine meningsfeller er enig med meg. Vi mener at Europa og Norge er verdt å sloss for, og vi vil ikke la Oslo ende opp som Marseille som fikk muslimsk flertall i 2010. Vi vil slåss forOslo".

Siktede hevder at operasjonen som han ble satt til var 100 prosent gjennomføtt vellykket og at det var grunnen til at han overga seg. Han sier videre at det som skjedde i dag her, og i Oslo tidligere i dag ikke er operasjonen, men fyrverkeriet for noe som vil skje.

Siktede blir spurt om han har noen telefoner på seg, men benekter det. Han sier det er mulig at det ligger noen i bilen.

Han blir spurt etter pin koden til telefonen som han hadde på seg da han ble pågrepet. Siktede forklarer at det ikke er hans mobil. Han fant ikke sin egen og vet ikke hvor den ligger.

På spørsmål om hvor han bor svarer siktede først AA før han retter det opp til Åsta øst. Han hevder at han har bodd der de siste par årene. Dette skal være i nærheten av Rena.

Siktede ønsker ikke å fortelle hvor lenge siden det er han var hos moren sin. Siktede har ikke rigget noen av stedene med eksplosiver, men han hadde vurdert å gjøre det. Han lot det være fordi han ser på politiet som sine brødre og ikke ønsket å skade noen fra politiet.

Da han så Delta kunne han ha skutt mot dem og tatt noen av dem.

På spørsmål om det ligger noe sprengstoff på noen av stedene så bekrefter han det. Han vil ikke fortelle hva slags sprengstoff som ligger der da han mener det kan være etforhandlingskort.

Siktede ønsker tilgang til en pc med Word for å utarbeide et kravdokument for "oss". Siktede blir spurt om han ikke har laget et dokument på forhånd. Dette svarer han unnvikende på og spør etter pc eller papir for å lage et dokument.

Pb NN bryter inn og spør om han har sim-kortet til telefonen han hadde på seg. Det vet ikke siktede hvor er da det ikke er hans mobil. Han har prøvd å ringe politiet flere ganger, men vet ikke om det var sim-kort i telefonen.

Han brukte telefonene til å ringe politiet tre ganger på nr 112. Siktede hevder at han prøvde å overgi seg. Han ville at de skulle overføre han til Delta sin operasjonsleder, men de klarte ikke å ordne det. Siktede blir stilt flere spørsmål om huset på Åsta, men ønsker å gi opplysningene som en del av en pakke.

Han blir forklart at politiet uansett vil gå inn der og ransake. Etter ransakingen vil det ikke være noe forhandlingsgrunnlag. Siktede sier flere ganger at det ikke vil være farlig for politiet å gå inn der. I noe som virkersom en forsnakkelse nevner han ordet detonator i forbindelse med den røde låven på stedet.

Siktede tilbyr seg etter hvert å gi politiet 98 prosent av den mindre essensielle informasjonen som han har mot at politiet innfrir noen krav. Han ønsker tilgang til en pc med Word i fengselet. Flere krav sliter siktede med å definere.

Han viser til at han hadde en usb chip i stridsvesten sin som ikke har blitt funnet. Denne skulle ha ligget bak flagget, men der var den ikke. Han mener deretter at han har listen på pc-en sin hjemme på Åsta. Dette skal være en gul usb chip.

Siktede hevder flere ganger at han trenger mer ordnede forhold for å klare å formulere seg. Etter hvert kommer han frem med at han vil definere tre kravlister. En enkel som det vil være lett å tilfredsstille.

Det vil også være en nr 2 kravliste som kanskje vil gå gjennom og som vil være mye mer attraktiv for politiet.

Den tredje kravlisten vil være av mer formalitetskultur som politiet aldri vil godta.

Siktede blir oppfordret til å starte med den enkle startlisten, eller fortelle hvor usb chipen befinner seg. Siktede tror den gule usb chipen er på Åsta Øst, men han er ikke sikker.

Han hevder at cellen hans har 15000 sympatisører i Norge, og at mange av dem er innenfor politiet.

Han er klar over at ingen vil forsvare så bestialske aksjoner som det han har gjennomført. For dem gjelder det landets overlevelse, folkets overlevelse mot islam som er mye mer brutalt enn det hans organisasjon vil være.

Siktede sier: "vi er martyrer, vi tar på oss, vi kan være monstre. Det er greit for oss. Men vi gjør jobben mye lettere for andre konservative revulosjonære".

På spørsmål om hvor mange sympatisører han tror han har igjen etter denne dagen unnviker han å svare. På spørsmål om hva slags folk han har tatt livet av på øya i dag, om dette er ungdommer, svarer han at det er marxistisk ungdom.

På spørsmål om de som har blitt liggende igjen i dag har fått noen mulighet til å bli voksne og ta avstand fra marxismen svarer han at han har gruet seg til denne dagen i to år. Han syntes det var helt for jævlig. For at "dere"skal få opp øynene for trusselen islam er for Europa så trenger de et sjokk. Siktede hevder at de som var på øya var ekstreme marxistiske ungdommer som er mer ekstreme enn Arbeiderpartiet. De som var på øya var radikale marxister.

Pb NN avbryter og forteller siktede at politiet er utenfor AA. Han spør om moren er hjemme og hva som står på døren.Siktede bekrefter at hun er hjemme og at det står Behring Breivik og Brævik G-farm på ringeklokken.

Han benekter at han har sprengstoff der, kun en pc på promperommet. Det er første rommet. Det skal ikke være noe av interesse på loft eller i kjellerbod. Siktede sier at han vil at vi skal være klar over at han har gruet seg til denne dagen i to år. Det har vært den verste dagen i livet hans. Dessverre så var det nødvendig.

Forhåpentligvis vil Arbeiderpartiet lære av dette her og slutte med masseimport av muslimer. De som er her må assimileres 100 prosent.

Etter å ha snakket litt om familienavnet forteller han at han er forberedt på å bli fremstiltsom et monster. Han håper at samfunnet kan lære, at Europa kan lære.

Dette skal være begynnelsen på en svært blodig borgerkrig. På spørsmål om det kommer til å dø flere i dag ønsker han ikke å uttale seg om det. Siktede ønsker på ny å få litt mer ordnede forhold. Han ønsker tilgang på en pc med Word slik at han kan utarbeide kravlisten sin.

Jeg gjør han oppmerksom på at jeg synes det er rart at han ikke har kravene sine klare på forhånd. Siktede hevder at han har store smerter og ikke klarer å fokusere. Han tror bedre lokaliteter kan avhjelpe dette.

Han blir forklart at vi ikke har mulighet til å flytte på oss nå.

Siktede hevder at han kan gi essensiell informasjon som kan føre til at 300 menneskeliv blir spart hvis vi flytter til et annet sted.

Siktede gjentar at vi ser på han som et monster. Han blir forklart at vi ser på han som et menneske. Han tror også at familien hans kommer til å bli henrettet. Dette blir avvist og han blir forklart at vi er villige til å holde vakt over familien hans dersom det trengs.

Han blir forklart at for oss så er ett liv ett liv. Han blir behandlet på nøyaktig samme måte som alle andre. Siktede forteller at den suboperasjonen som han var en del av i dag er viktigere enn han selv, og viktigere enn 30 uskyldige liv og da snakker han ikke om de ekstreme marxistene som døde i dag.

Han hevder at han har simulert tortur lenge for å forberede seg.

På spørsmål om hvordan han vet at det var ekstreme marxister som døde i dag svarer han at Arbeidernes ungdomsfylking er mye mer ekstreme enn Arbeiderpartiet som er relativt moderate.

Han blir videre spurt om hva han vet om det som skjedde i Oslo. Siktede svarer at det går inn under forhandlingsgrunnlaget. Han blir gjort kjent med at det ikke bare har gått ut over marxister. Siktede hevder at han er klar over at det kan slå tilbake mot dem.

Han mener at monstre er nyttige idioter for de mer moderate kreftene. Han kan godt være monster og ofre livet sitt for at landet skal gå i riktig retning og islamiseringen av Europa stopper opp.

Siktede blir forklart at vi ikke ser på han som noe monster, og at det kun er han som bruker dette uttrykket. Tidspunktet for aksjonen hevder han går inn under planleggingsgrunnlaget.

Siktede sier at han har gjennomført et ideologisk angrep av politiske årsaker. Han ser på seg selv som en brikke i den ideologiske kampen som foregår i Europa.

På spørsmål om det kommer til å skje lignende ting i Europa så svarer han: "garantert".

Han vil ikke svare på om noe lignende har skjedd i dag. På spørsmål forteller han at han hadde med seg en Benelli Super Nova, en Ruger Mini 14 cal 5.56 og en Glock 34.

Siktede blir klar over at han har en mindre rift på en finger.

Hagla tror han ligger igjen i bilen. Han har slugsammunisjon til hagla. Hagla ble liggende igjen i bilen fordi alt utstyret ble for tungt til å bære. Siktede hadde med seg 6 magasiner til Glocken, Fire av magasinene var 30 skuddsmagasiner. Til Rugeren hadde han 10 stk 30 skudds magasiner.

Siktede forteller at han har planlagt operasjonen over to år, men at mye gikk feil. Det har vært ekstremt mye planlegging og hardt arbeid.

Siktede forklarer at dersom Arbeiderpartiet endrer politikken sin så vil dette utarte seg helt annerledes. Dersom masseinnvandringen på 50.000 muslimer årlig stoppes så vil ikke siktedes organisasjon utføre flere operasjoner i Norge.

Da vil de fokusere på andre land i stedet for Norge. Siktede hevder at Danmark og Italia har fått immunitet mot angrep fordide har en restriktiv politikk. Siktede sier seg villig til å formulere den mest beskjedene kravlisten sin.

Han ønsker full brevtilgang i fengselet på et så tidlig tidspunkt som mulig. Siktede blir forklart at det vil han få uansett så fort grunnlaget for brev og besøksforbud er borte. Han spør om hvor lenge det er vanlig å ha brevforbud, og blir forklart at det kommer an på etterforskningen og er vanskelig å si noe om i en drapssak.

Siktede reagerer på ordet drap,og hevder at han har foretatt politiske henrettelser. Han sier at han har henrettet menneskene han har tatt livet av, men benekter å ha myrdet dem.

Siktede hevder videre at Knights Templar Europa har gitt han lov til å henrette kategori A-, B- og C-forrædere. Siktede sier først at jeg mener, men retter det opp til vi mener, Knights Templar Norge er den øverste militære og politiske myndighet i Norge.

Det gir dem rett til å ekspropriere for å få tilgang til funds, og gir dem rettigheter til å forsvare landet deres. De er den øverste politimyndighet i Norge. Han er klar over at de ikke blir anerkjent av samfunnet.

Organisasjonen er en del av en større organisasjon i Europa. Målet er å deportere muslimer ut av Europa. På spørsmål om det har skjedd noe mer fra organisasjonen hans i dag som har kommet ut imedia spør han "de to andre stedene?" Han følger ikke dette opp.

Siktede går tilbake til krav nr 1 om å få så kort forbud mot brevveksling som mulig. Han sier det er viktigere med adgang til brevveksling enn muligheter for å få besøk.

Som krav nr 2 ønsker han tilgang til pc med Word minimum 8 timer hver dag. Det kan være en frittstående pc uten tilgang til internett, men med printer. Han hevder at han er en intellektuell og ikke en kriger. Han er best til å formulere politiske tekster. Hans kall er å sloss med pennen, men av og til må man sloss med sverdet.

Siktede ønsker som krav nr 3 å få tilgang til Wikipedia.

Krav nr 4 er å sone med færrest mulig muslimer.

Krav nr 5 er at han ikke skal bli servert halalmat.

Får han kravene oppfylt vil han dele 98 prosent av informasjonen han har. Det omfatter ikke lokalisasjoner og navn til cellemedlemmer. Siktede blir informert om at vi vil sende kravene til de som kan ta en avgjørelse, og at kravene høyst sannsynlig vil ordne seg.

Siktede blir gjort kjent med at vi må vite at han må gi oss informasjon om det er noen som kommer til å bli drept nå eller i nærmeste fremtid dersom han skal få noen avtale. Siktede fremmer også en kravliste nr 2. Den vil gi politiet sensitiv informasjon.

Siktede er villig til å overgi to andre cellemedlemmer i Norge som planlegger terroraksjoner mot marxistiske partier eller partier som støtter multikulturisme. Både navn og lokalisasjon på cellemedlemmene skulle han gi.

Kravene for dette var at PST sjefen Janne Kristiansen skulle presentere et tilbud for justiskomiteen om å innføre dødsstraff i Norge ved henging, og at waterboarding innføres som tortur.

Alternativt må det innføres begrensninger på immigrasjon av muslimer, og generell islamisering av Norge.

Pb NN brøt inn og spurte om siktede visste hvor han hadde funnet telefonen han hadde på seg. Han tror han fant den i bygningen på øya. Siktede ønsket ikke å fortelle hvor han bodde i natt.

Siktede forteller på ny om et manifest på 2000 sider som han har liggende på en pc og på en eller flere minnestikker. Han har også laget en video som skal ligge på en minnestikk.

Denne skal være distribuert tidligere i dag til 7000 militante europeiske nasjonalister. Han tror den ikke kom frem til alle.

Filmen ligger ikke på Youtube. Filmen beskriver manifestet mer enn den beskriver aksjonen. Siktede hevder at han har jobbet ideologisk hele livet, men har et problem med at media ikke formidler kulturkonservative synspunkter.

Når de nekter å formidle det må man få frem budskapet på andre måter. Det er årsaken til at han ble med i Knights Templar Europa i 2002.

Han har tjent flere millioner kroner på outsourcing av elektroniske tjenester. Han hadde tidligere 12 ansatte programmerere i Russland og Indonesia. Siktede solgte tjenestene til Europa og USA og tjente godt.

Siktede sier plutselig at det er tragisk, og at hjerte hans gråter for det som skjedde i dag.

Han mener det er trist at Arbeiderpartiet tvinger de kulturkonservative til å gå til de barbariske skritt. Siktede blir konfrontert med at han er kommandør og har et ansvar. Til det svarer han at har et ansvar for å redde Norge og folket sitt.

Han tar fullt ansvar for alt. Han er stolt avoperasjonen."Du skulle bare visst hvor mye hardt arbeid det var. Men jeg er ikke stolt over hva jeg ble tvunget til å gjøre. Det var helt for jævlig. Jeg har grudd meg til denne dagen i to år. Jeg håper at myndigheten tar til fornuft, men det gjør ikke det".

På spørsmål om hvor mye våpen kunnskap siktede har sier han at det er sensitivt. Han vil heller ikke svare på hvorfor han valgt nettopp en Ruger mini 14 som våpen. Han forteller at han er medlem av Oslo jakt og fiske, men forstår ikke helt hva undertegnede mener med stridsskytter og stridsskyting som sportsgren. Når han blir forklart hva rapportskriver mener så har han ikke holdt på med stridsskyting som idrett. Han er kjent med feltskyting med Glock.

Siktede uttrykker stor beundring for Israels Idf styrker og israelsk materiell. Han benyttet en israelsk vernevest som beskyttelse mot skudd og hadde også tilleggs beskyttelse i form av plater som skulle stanse panserbrytende ammunisjon. Beskyttelsen trengte han i tilfelle oppdraget ikke ble fullført før politiet kom.

Da ville han ha tatt opp kampen med politiet.Siktede ville ikke fortelle hvor han hadde kjøpt materiellet.

Siktede ble gjort kjent med at kravene han hadde på liste nr 2 var urealistiske og at de ikke kom til å bli sendt inn til vurdering før vi hadde fått svar på liste nr 1.

Siktede fortalte at han hadde sendt et dokument til tusenvis av militante nasjonalister av forskjellige typer i Europa. Han sa ikke noe om hva slags dokument dette var.

Siktede ble på ny oppfordret til å tenke på fremtiden sin. Han svarte at han ikke hadde noen fremtid, men at han kunne bidra til å endre Norge ideologisk. Han mente at han hadde startet en lavintensiv borgerkrig som kom til å vare i 60 år.

Det som hadde skjedd i dag nærmet seg en fase 2 borgerkrig. En lavintensiv borgerkrig som han hadde beskrevet hadde vart frem til nå med sensur av kulturkonservative og ideologisk kamp.

Han mente at Frankrike ville bli vunnet av hans brødre innen 15 år. Han så for seg at det ville være lett å få han ut av fengsel når de først hadde etablert en base. Han bekrefter at organisasjonen Knights Templar skal være beskrevet på internett. Han viser også til et latinsk navn på organisasjonen, Poperes commericones christi tempiqe solominici.

Organiseringen skal være bygget på encelle-prinsippet med stor grad av isolasjon mellom cellene. Siktede er ordinert til Knight i organisasjonen og er kommandør i Norge. Det betyr at han har minst to andre celler under seg. Han er også dommer i organisasjonen.

Den norske kommandørene er suveren i Norge og den internasjonale organisasjonen har ikke myndighet til å detaljstyre den nasjonale kommandøren.

Firmaene som siktede har hatt har vært instrumenter for å finansiere operasjonen. De millionene han har tjent har gått til å finansiere operasjonen. Han vil ikke fortelle hvor mye penger han har brukt, men han har lagt ned mye arbeid og beskriver det som et blodslit.

Siktede svarer på spørsmål om han har jobbet med dette som mål siden 2002 at han ble medlem da han var 21 år, men at han har vært en sovende celle.

Han har aldri utgitt seg for å ha ekstreme tanker før nå. Det mener han er grunnen til at PST ikke har oppdaget han. Han antyder at organisasjonen rekrutterer personer som er egnet, men som ikke har en adferd som gjør at de allerede har blitt registrert av politiet.

Det ville ikke være noe problem for organisasjonen at kommandøren var tatt.

Enkeltcelleneville komme operere videre på egenhånd. Siktede hevder at det finnes personer innen politiet og Pst som er hemmelige sympatisører av organisasjonen.

Han understreker at dersom han ikke hadde blitt sensurert hele livet av media så ville han ikke ha hatt behov for å gjøre det han gjorde. Han mener media har hovedskylden for det som har hendt fordi de ikke har publisert hans meninger.

Det skal være definert klare mål som de ønsker å ramme. Dette vil være kategori A- og B- politikere og media. Bakdelen med det som skjedde i dag var at de rammet kategori C-forrædere.

Det finnes 12 kategori A-forrædere. I Norge. De fleste av de er i regjeringen. Jonas Gahr Støre er på toppen av listen. Stoltenberg kommer lenger ned på listen. Det er andre ideologer i Arbeiderpartiet som er farligere enn Stoltenberg. Kollberg og Ronny Johnsen navngis.

LO sin sjef er også farlig og står høyt oppe på listen.

Alle som er i kategori A, B og C er mulitikulturalister.

Kategori B består av 4500 personer.

Kategori C består av 85000 personer i Norge.

På spørsmål om hvem det er som har tatt avgjørelsen på hvilken kategori de havner inn i svarer han at det er siktede som har formulert alt i boken sin.

Han sier videre: "Vi har mandat til å henrette kategori A- og B-forrædere. Vi har egentlig ikke mandat til å henrette kategori C-forrædere. De fleste av de som var på campen i dag defineres som kategori C-forrædere. Det var fordi min sub operasjon som jeg gjennomførte idag egentlig var plan B. Jeg hadde en annen operasjon som var mye større, men den gikk i vasken".

Siktede vil ikke fortelle hva som var plan A. Siktede er opptatt av å få gjennom kravliste nr 2. Han mener at man ved å innfri hans krav om innføring av dødsstraff og waterboarding vil kunne spare 300 menneskeliv.

De to andre cellene vil ta livet av 300 mennesker dersom de ikke blir stanset.

Han er ute etter å presse samfunnet til å bryte prinsippene sine. Det vil være en ideologisk seier. Han blir gjort kjent med at kravet er urealistisk.

Siktede hadde håpet å bli torturert for å vise at regime var villig til å bryte prinsippene sine. Det ville gitt han ideologisk gevinst.

Siktede forteller at han har vært nominert til bystyret i Oslo for Frp. Det var mens han fortsatt trodde at han kunne endre Europa demokratisk.

Pb NN bryter inn og spør om han kan fortelle om bilen som står på utsiden av bygget vi sitter i og som er lastet med ammunisjon. Siktede forteller at det er en annen som eier bilen. Det står en kasse inne i bilen som er hans.

Siktede spilte et skuespill og ba noen om å kjøre opp kassene for ham. Han spilte et skuespill frem til han var i en opt imal posisjon hvor han aktiverte. Han spurte om de kunne hjelpe han med å bære opp esken. Han har ikke kjørt bilen. Siktede hadde tenkt å tenne på alle bygningene. Han hadde tatt med seg 8 liter diesel, men så hadde han mistet lighteren sin.

I vesten som han hadde på seg hadde han nøkler til to biler som han hadde leid hos Avis.

Siktede hevder at han ringte politiet tre ganger for å få tak i Delta. Totalt hadde han forsøkt åringe ti ganger. Seks av gangene kom han ikke gjennom. Andre ganger snakket han med helt inkompetente personer. Han ba om å bli ringt opp igjen to ganger når de hadde fått tak i operativ leder for Delta eller en ansvarlig person, men hørte aldri noe mer.

Siktede brukte telefonen uten sim kort til å foreta disse opprigningene. Dersom operasjonen ikke hadde blitt 100 prosent vellykket ville han ha kjempet mot Delta til han døde.

Ettersom operasjonen var vellykket så kunne han fortsette kampen med pennen fra fengselet. Etter siktedes mening så pågår operasjonen fortsatt, men nå med pennen.

Han mener at dagen i dag har vært den verste dagen i livet hans. Det har vært helt surrealistisk. Siktede blir gjort kjent med at han vil bli avhørt senere om detaljene omkring det han har gjort.

Siktede benekter at det er han selv som bestemmer om operasjonen har vært vellykket. Han mener det er historien som dømmer og hvordan media vil formidle han. Han skiller mellom stridsteknisk suksess og mediesuksess. Media vil fremstille han som et monster, men hans offer vil han være en nyttig idiot for andre aspekter av noe uspesifisert.

Han tar på seg martyrrollen for å være monster. Stridsteknisk så mener han at operasjonen var en suksess. På spørsmål om det var et mål å bli fremstilt som et monster så svarer han ikke nødvendigvis. Målet var ikke å være så brutal som han var.

Siktede sier: "Når jeg vurderte folk så prøvde jeg å ikke ta så unge mennesker. Fordi jeg tok de som var eldre. Det altså, aldersspennet varierte fra 30 år til 15 ikke sant. Vi har moralske aksepter ikke sant. Selv om det kanskje ikke viste seg så tydelig i dag da".

Siktede hevder at de ikke ønsker å ramme sivile mål. De ønsker å ramme ekstreme marxister som ønsker å islamisere landet eller støtter mulitkulturalisme. De har et ønske om at det skal være mindre enn 50 prosent av de som rammes som skal være tilfeldige sivile mål.

De satser på å gå etter konsentrasjoner av landsforrædere kategori A, B eller C. Primært A, men problemet er at de er godt beskyttet av politiet. Dersom målet blir for vanskelig er det opp til cellekommandøren å vurdere om man skal gå til et mål lenger ned på kategorilisten.

Han har vurdert i to år hva som er akseptabelt. På spørsmål om han har tenkt å si alt dette i retten så svarer han selvfølgelig, alt er jo planlagt.

Han bekrefter at han har veid for og i mot å hemette folk. Han mener at han ikke har begått drap. Siktede mener at han deltar i en politisk krig, borgerkrig.

Siktede sier han ikke har kjennskap til Hadelandsdrapene, Jonny Olsen og nynazistmiljøet.

Pb NN bryter inn og viser frem et nøkkelknippe og spør om det er nøklene til bilen på landsiden. Siktede bekrefter det. Siktede bekrefter også at en av de andre nøklene tilhører en Passat som han disponerer og som gikk i lufta.

Siktede spør om hvor lang tid det vil ta å få svar på den første kravlisten hans. Dersom han ikke får tilgang til en pc med Word vil han selvterminere. Dersom han ikke har mulighet til å bidra i kampen resten av livet vil alt bli meningsløst.

Det blir tatt en pause hvor opptaket blir stanset.

Han forklarer at dette er den verste dagen i hans liv og at han har gruet seg til dette i 2 år. Han har blitt sensurert i flere år. Nevner Dagbladet og Aftenposten som de som bl.a. har sensurert han.

Han beskriver aksjonen som en suboperasjon og at dette ikke er hovedaksjonen. Forklarer at han ikke er den eneste Knight Templars i Norge og opplyser at det er 2 celler tilknyttet han. Siktede skal angi disse to cellene samt sørge for at 2 operasjoner blir avverget dersom man innfører dødsstraff og waterboarding i Norge.

Han får spørsmål om hvor mange han tror han har drept i dag. Siktede sier han har henrettet 40-50 stk, ikke myrdet. Målet var å drepe morgendagens Arbeiderpartiledere.

Sier videre at hans styrke er at han ikke har kontakt med det høyreekstreme miljøet i Norge. Dersom han hadde hatt dette ville han kommet i politiets søkelys.

Han forklarer om opprinnelsen til Knight Templars som startet med ett møte i London i 2002. Dette møtet kom i stand fordi Nato hadde bombet i Serbia, dette var godkjent av Vollebæk og Bondevik. Knight Templars ble opprettet pga dette.

Siktede ble spurt om hvem som definerer metodikken, cellen eller organisasjonen? Han sier da at hver cellekommandør bestemmer metoden med anbefalinger om å ta færrest mulig sivile liv, og helst ikke politi. Målet er kun marxister og media.

Han sier videre at han har skrevet en bok. En annen har skrevet en annen bok og gjentar at målet var kun marxister og landsforrædere. Han sier at aksjonen på Utøya ikke var en optimal operasjon.

Han blir spurt om hvem som er kategori A mål. Han sier da at det er de 12 Arbeiderpartilederne og setter Jonas Gahr Støre som nr. 1 fordi Støre er farligere enn Stoltenberg. Han beskriver Støre som Norges farligste mann.

Når det gjelder operasjonen på Utøya så sier han at han hadde drept 3 mann fra Delta dersom han ikke hadde klart å fullføre oppdraget. Han hadde ikke klart å ta 6 mann fra Delta, men tre hadde han klart fordi han hadde bedre beskyttelsesutstyr enn dem.

Siktede ble spurt om hvordan han satte av ladningen i dag. Han beskriver da at han benyttet"DDMP" og at han bestilte 5 tonn ammoniumnitrat. Det var hardt arbeid å produsere så mye. For å avsette ladningen brukte han viskoselunte hvor 1 cm er 1 sekund. Han hadde 2 detonatorer og en "safetyfuse" og at han benyttet begge to detonatorene. Han beskriver den ene detonatoren som kottere enn den andre.

Han beskriverat han hadde bygd mobile detonatorer, men at DDMP er mye lettere å lage og bruke. Han ble sputt om hva han brukte som forladning for å få avsetning på ammoniumnitratet. Han beskriver noe om at DDMP er sensitivt for "spark". Han beskriver videre at han benyttet en syre som han benevner som "Anfo".

Det blir tatt en pause hvor opptaket blir stanset.

Siktede sier han kjørte bilen helt inn foran objektet. Han hadde med seg en boltesaks. Siktede var overrasket over hvor langt inn han ble tillatt å kjøre. Siktede hadde aldri trodd han ville overleve operasjonen.Han sier det ville vært enkelt å drepe Stoltenberg, selv om Støre ville vætt et bedre mål.

Siktede anslår at å drepe Stoltenberg ville forutsatt ca en måneds forarbeid, inkludert spaning. Verdien av å drepe bare en person ville være for liten. Han sier også at for en person med hans intellekt og intelligens, ville det være bortkastede ressurser å bruke tid på å planlegge drap på bare en person.

Siktede hadde i utgangspunktet tenkt å bruke en minimotorsykkel til å kjøre fram til bil B. Han sier videre at det kan være at det finnes andre biler som han ikke har fortalt om. Han vil uansett ikke uttale seg om hvorvidt disse bilene er ladd eller ikke.

I denne forbindelse sier siktede at doktrinen hans sier at et tap på inntil 50 prosent av det han omtaler som sivile, er akseptabelt. Målet er uansett ikke å drepe flest mulig, men å sende utet sterkt signal. Det mener siktede at han har klart.

Han påstår at dersom Arbeiderpartiet forandrer politikken sin hva gjelder innvandring, kan han garantere at det ikke skjer et eneste angrep til på norsk jord. Dette modererer han til at han kan nesten garantere. Etter en kort stund sier han at han kanskje kan garantere at det ikke vil skje flere angrep i Norge.

Han mener at i løpet av 10 år vil Oslo være en muslimsk by, og at de som er ansvarlige for det siktede omtaler som masseinnvandring av muslimer, trenger en klar beskjed. Han gir uttrykk for å være veldig lite fornøyd med det han ble tvunget til å gjøre, men at det geniale med å velge Utøya, var at det var som et knivstikk rett i hjettet på Arbeiderpartiet.

Siktede mener at det selvfølgelig er tragisk at noen må dø, men til syvende og sist er det helheten som er det vesentlige.

Han sier at han en gang hadde troen på å vinne på en demokratisk måte, men etter den dagen han mista trua på dette, har han ansett vold som den eneste muligheten.

Siktede blir spurt om hva skumgummibeholderne som ligger i bilen som står på landsiden er for noe. Han ønsker ikke å si noe om det men innrømmer at det er naturlig å tro at det er innpakking til detonatorer. Innpakningen skal forhindre at de gikk av under transport.

Siktede blir gjort kjent med at kravene hans er akseptert av staben ved Oslo Pd.

Han ønsker likevel ikke å komme med opplysningen han har lovet i bytte. Han ønsker å få en skriftlig godkjenning med underskrift av statsadvokat. Han blir gjort kjent med at han bør holde ord og ikke hale ut tiden.

Resymeet avsluttes da oppdraget etter dette gikk over i en transpot fase.

Rapportskrivers bemerkninger: Rapporten er skrevet som et resyme av samtalen vi hadde med siktede. Vi har benyttetanførselstegn ved direkte sitat av det siktede sa.

Samtalen ble i sin helhet tatt opp på tape. Pga støy utenfra er noen deler av tapen uforståelig.

Siktede ble overtatt av pb. NN like utenfor hovedhuset på Utøya. NN fikk da også overlevert en mobiltelefon og ett jakkemerke med dødningskallemotiv. Siktede hadde på dette tidspunktet håndjern påsatt på ryggen. NN løsnet på håndjernene og satte dem på foran.

Siktede ble tatt med til 2 etg i hovedhuset hvor vi fikk tildelt ett rom hvor vi kunne sitte uforstyrret. Siktede opplyste straks at han hadde tatt noe stoff som gjorde at han kom til å dø av dehydrering innen kort tid.

Han opplyste at han hadde tatt ett stoff han benevnte som Estack. Han sa selv at dette var en blanding av efedrin, koffein og aspirin.

Siktede fikk brus av oss samt at han fikk servett mat, røyk og snus. Han fikk ved 2 anledninger gå på toalettet for å pisse.

Det ble tatt to lengre pauser i samtalene med siktede i forbindelse med at Kripos ankom for å gjennomføre kriminaltekniske undersøkelser av siktede. Alle klærne og sko, bortsett fra truse, ble fratatt siktede og sikret på stedet. Siktede fikk tatt på seg en hvit engangsdress som han fikk overlevert av oss.

Vi fant et par gamle, slitte sko på huset som vi gav til siktede påstedet. I tillegg ble det foretatt en utvidet prøve av siktede.

Under samtalen kommenterte siktede at han blødde fra ett sår han hadde i sin høyre hånd.

Vi så på skaden på stedet og fant en rift på ca. 0,5 cm som vi plastret på stedet.

Siktede ble etter samtalene på Utøya fraktet til fastlandet med båt og satt inn i vår bil. Han ble deretter transportert til politiuset hvor han ble inkvirert av oss kl. 0449. Før han ble innsatt ble han forespurt om han ønsket forsvarer oppnevnt i saken. Han ønsket da adv. Lippestad som sin forsvarer i saken.

Siktede forklarte seg uten problemer under hele samtalen. Han fremsto som helt klar ogreflektert. Siktede forklarte seg hele tiden sammenhengende og detaljert.

Se også: Her er Anders Behring Breivik minutter etter arrestasjonen

Resymé av andre avhør, lørdag 23. juli 2011:

Rapportskriver og Pb. NN fulgte avhøret i sin helhet via enveisspeil og lydoverføring i bisitter rom. Ord og setninger nedtegnet i ”anførselstegn” er siktedes egne ord. Enkelte sekvenserer nedtegnet i sin helhet. Disse fremkommer også i ”anførselstegn” og er nedtegnet etter å ha hørt på opptaket av avhøret.

Siktede fikk innledningsvis opplest siktelsen i sin helhet. På spørsmål om hvordan han stilte seg til siktelsen svarte siktede at han syntes den var mangelfull. Siktede uttrykte at han syntes det var merkelig at den ikke inneholdt noe vedrørende hans produksjon av biologiske våpen samt hans intensjoner om å bruke disse.

Siktede ble gjort kjent med at det pr dags dato var registrert 7 døde etter bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet samt over 80 døde på Utøya. Siktede svarte på spørsmål at forstod sine rettigheter.

Siktede følte seg noe redusert da han kun hadde sovet 2 timer natt til lørdag samt at han hadde tatt en del prestasjonsfremmede medikamenter. Sistnevnte hadde han gjort for å best mulig kunne gjennomføre gårsdagens aksjoner som han beskrev som en militær aksjon.

Siktede ønsket å avgi forklaring. Siktede var villig til å forklare seg om ”98 % av alt” dersom han fikk gjennomslag for det han kalte kravliste 2.

Siktede var videre villig til å avgi en uforbeholdenforklaring dersom han fikk gjennomslag for kravliste 1. Siktede så det som lite sannsynlig at han ville få gjennomslag for kravliste 1.

Kravliste 1:

”Vi anerkjenner ikke de regimene som er i Vest Europa. De ser på alle organisasjoner som jobber for dekonstruksjon av europeiske verdier og kultur som terrororganisasjoner. Vi mener at vi er den øverste militære og politiskemyndighet i Europa. Vi krever at de anerkjenner oss som det. Vi er villige til å gi alle kategori A og B forrædere amnesti mot at de oppløser Stortinget og overfører myndigheten til et konservativt vokter råd, ledet av meg selv eller andrenasjonalistiske ledere”.

Kravliste 2:

PC på celle med tekstbehandlingsprogrammet word samt tilgang til printer. Denne datamaskinen trengte ikke å være tilknyttet internett, men måtteinneholde ”Wikipedia”, helst engelsk utgave.

Bruk av ”Knight Templar” uniform i retten, herunder også fengslingsmøtet.

Åpen rettssak med fri presse.

Soningsforhold med færrest mulige muslimske medfanger.

Siktede forklarte at han var inneforstått med at han aldri mer ville ”se friheten” og at dette var greit for ham. Siktede ville bruke sin tid i fengsel til å skrive. Siktede forklarte at han siden 2001 har vært medlem av en organisasjon som kaller seg Knight Templar” og er en ”korsfarerorganisasjon” som har som mål å deportere politiske muslimer fra Europa, støtte kulturelt kristendom samt maktovertakelse.

Siktede ser på maktovertakelsen som et langsiktig mål som må starte i større land som Frankrike og England. Siktede forklarte at maktovertakelsen vil fremstå som”lavintensitet” i begynnelsen, men at denne vil eskalere og bli ”ekstremt blodig som vil rive landet i filler”. Siktede beskriver seg selv som en frihetskjemper.

Siktede ble konfrontert med at han hele tiden refererte til ”vi” når han forklarte seg.

Siktede forklarte at da at det pr i dag er ca 80 ”celler” rundt i Europa og at det i Norge er 3 slike ”potente celler”. Siktede ser på seg selv som lederen i Norge og omtaler seg som celle nr 1. Siktede er villig til å navngi og dele all informasjon omcelle 2 og 3 dersom kravliste 1 ble gjennomført. Siktede la til at dette i så fall ville kunne redde mange menneskeliv i Norge.

Siktede forklarte at cellene var umulig å infiltrere da de jobbet alene, hver for seg. Mye av æren for sin suksess la han til at de hadde jobbet på denne måten og da klarte å holde seg utenfor etterretningen og PST`s radar.

Vedrørende siktedes planlegging av fredagens aksjoner gav han en lengre og detaljert utgreiing om dette. Kort fortalt forklarte siktede at han innledningsvis fra 2001 ønsket å bidra kun som finansielt. Målet var å spare 30 millioner innen han ble 30 år. Da han var 26 år gammel så hadde han spart 6 millioner og forstod at han ikke villevære i stand til å nå målet.

Han bestemte seg da for å bruke pengene til å skrive et kompendium bestående av 3 bøker hvorav aksjonen fredag skulle være en del av publiseringen av dette ”manifestet”.

Boken ble ”publisert på en litt jævelig måte”.

Aksjonen fredag 22.07.11 var en plan B. Plan A som etter siktede beskrivelse var mye mer omfattende lot seg ikke gjennomføre pga den ekstreme tiden og anstrengelsen det var å lage nok eksplosjoner.

Plan A var å sette ut 4 kjøretøyer med sprengstoff på følgende steder; Regjeringskvartalet, Gunerius, AP og til slutt slottet.

Dersom siktede overlevde dette så skulle han oppsøke Blitzhuset, Dagsavisen og SV hvor han ville drepe flest mulig. Siktede la til at kongefamilien ikke var et definert mål. Organisasjonen har ikke noe imot monarkiet.

Plan B anser siktede som 100 prosent vellykket. Han endrer dette senere i avhøret hvorhan forklarte at uforutsette ”logistikk problemer” gjorde at han måtte utsettesprengningen av regjeringskvartalet som egentlig skulle bombes kl.10.00.

”Denne utsettelsen var katastrofal for hele greia”. Siktede vet at folk slutter kl 14.00 på fredager. Siktedes opprinnelige plan B ville ha kostet mange flere menneskeliv i Oslosamt at han ville ha hatt tid nok til å komme seg til Utøya innen kl. 11.00 hvor Gro Harlem Brundtland oppholdt seg.

Siktede ser på sistnevnte som en forræder klasse A og skulle således ”henrettes”.

Siktede forklaret at organisasjonen hans definerer forrædere av landet inn i 3 klasser. Klasse A er de største forræderne og forklarte at det er 12 slike Klasse A forrædere i landet. Siktede navnga Marte Michelet, Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Gro Harlem Brundtland og Trine Schei Grande.

Siktede forklarte videre at det er 4500 klasse B forrædere og nevnte da spesielt Arbeiderparti medlemmer. AUF medlemmer betegnes av siktede som ”arbeiderparti jugend” og tilhører Klasse C-forrædere.

Siktede forklarte at samtlige celler i organisasjonen har ”mandat til på drepe enhver klasse A og klasse B forrædere”. Siktede erkjenner at de fleste som ble drept på Utøya tilhørte klasse C og at han i utgangspunktet ikke hadde mandat til å drepe disse. Siktede vurderte derimot situasjonen slik at disse var barn av klasse B-forrædere og ville sannsynligvis ende som klasse B-forrædere selv.

Siktede forsøkte å drepe de eldre og ”hoppet over to som så veldig unge ut”. Siktede beskrev sine handlinger som en del av ideologisk kamp på lengre sikt og på spørsmål svarte siktede at han ville ha gjort det igjen.

Målet med gjennomføringen av Plan B var å ”gi et kraftig signal” til folket. Siktede ønsket å påføre Arbeiderpartiet ”størst mulig tap” slik at dette for fremtiden ville ”strupe ny rekruttering”.

Siktede forklarte at Arbeiderpartiet har sveket landet og folket og prisen for forræderiet fikk de betale for i går.

”Operasjonen var ikke å drepe flest mulig, men å gi et kraftig signal som ikke kan misforstås. Om at så lenge Arbeiderpartiet kjører den ideologiske linjen sin og fortsetter å dekonstruere norsk kultur og masseimportere muslimer så må de ta ansvaret for dette forræderiet og enhver person med samvittighet kan ikke landet sitt bli kolonisert av muslimer”.

Siktede forklarte at dersom han identifiserte de to resterende cellene så ville dette kunne redde opptil 300 menneskeliv. Siktede gjentar flere ganger at han er villig til dette dersom han får gjennomslag for kravliste 1.

Vedrørende fengsling så ønsker siktede å delta på fengslingsmøtet. Han regner det som sannsynlig at han vil bli forsøkt drept så siktede ønsker at det skal vurderes bruk av ”rustning og visir”. Siktede er klar på at han ønsker møtet ført for åpne dører med pressen til stede. Siktede la til at han ”heller tar risikoen med å bli plaffet ned” enn å holde møtet for lukkede dører.

Siktede gjentok at han ønsket å bruke uniform underdette møtet. Siktede erkjenner sine handlinger, men ikke straffeskyld.

Avhøret avsluttet kl. 22:55.

Les også:

Svart arbeid viser funksjonsevne

Skal stanse muslimene og ikke en million pinnsvin

- Sin egen verste fiende

- Risiko for nye drap

- Ble merkelig moralsk (referat fra morens samtale med Husby og Sørheim)

- Breivik har ingen psykose

Var redd for høy IQ

Prøvde å verve psykiaterne

- Han ønsket å bli stor, å bli en helt

Absurde, bisarre og irrasjonelle

Alt om terrorrettssaken


Les flere nyheter

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
07:46 OBOS og Nokas beklager voldsbruk ved Sotakiosken07:35 Passasjerer som har fått dra fra virusrammet skip, har symptomer07:34 Minnesota på sluttspilljakt etter seier over Columbus Blue Jackets07:32 Video ryster USA: Seksåring lagt i jern av politiet07:19 Historisk mild vinter i åtte fylker07:16 20 drept i voldsomme opptøyer i New Delhi07:07 Pasienter rystet over politi og fylkesmann: – Som å møte en vegg06:38 Serbia-planen klar: LSK-hallen for Lagerbäck hvis værkaoset slår til06:31 Første bekreftede forekomst av covid-19 i Brasil06:19 Norske finansmenn etterforskes for bedrageri i Frankrike06:00 Siste sjanse for Netanyahu05:50 Dette skjer i dag05:45 Case-studie: Bare 57 prosent fulgte håndvaskregler på Oslo-sykehjem05:44 Kina har satt 94 flypassasjerer i karantene05:42 Flåmsbana åpnet for trafikk etter skred05:33 Dette skjedde i natt05:03 Bernie Sanders hardt angrepet under demokratenes debatt05:00 PFU behandler klage på NRKs Lotto-sendinger04:24 Mann pågrepet for væpnet hotellran i Stavanger04:07 Demokratene uenige om marihuana bør legaliseres i USA03:54 Støttegruppe krever nye avhør i Kielland-saken03:52 Amerikansk soldat smittet – over 1.000 virussmittede i Sør-Korea03:34 Antallet virusdøde fortsetter å falle i Kina03:09 Busselskap krever Trondheim kommune for millioner02:18 Anklager om korrupsjon i Carlsbergs indiske datterselskap02:13 Siktede i Ranheim-saken erkjenner ikke straffbar handling02:09 Bomber regner over Idlib – ti skoler rammet på én dag01:18 Tidligere forsikringsrådgiver dømt for bedrageri00:46 Disney-sjefen går av etter 15 år00:39 Turoperatører forberedt på virusutbrudd00:23 Ferjefylkene krever mer penger til grønt skifte23:17 Rask Gnabry-dobbel ga Chelsea mesterligamareritt23:16 Griezmann reddet uavgjort for tannløst Barcelona23:02 Bil krasjet med SAS-fly på Tenerife – 180 passasjer rammet22:37 Equinor og Nordea ber ansatte om å holde seg hjemme i to uker etter reiser21:41 Studie: Utenomjordisk liv på Saturn-måne er lite sannsynlig21:35 18-åring funnet død i Bergen – rusmiddel trolig dødsårsak21:21 Barnevernsgründer tiltalt for seksuelt misbruk av eget fosterbarn20:29 Rapport: Britiske politikere lot overgrep mot barn passere19:56 Solberg mener Sivertsen bør gå ut av Frimurerlosjen19:44 Stemmer teorien, kan det være «århundrets oppdagelse»19:38 Tidligere statssekretær fra Frp fikk dobbel lønn19:11 Kina sier at fengslet forlegger ikke lenger er svensk18:54 Spiller ballen rett i fanget på klimafornekterne18:48 En mann i 30-årene kritisk skadd i arbeidsulykke i Oslo18:26 Sjefen om Solskjær: - Fundamentet for suksess er på plass18:09 Matsvinn-innlegg tar av på Facebook – problemet er at fakta ikke stemmer17:48 Folkehelseinstituttet ber helsetjenesten forberede seg på en alvorlig virusepidemi17:38 UEFA: Koronaviruset kan true fotball-EM16:26 Mann funnet død - skal ha blitt etterlatt i hjelpeløs tilstand16:00 Christian Tybring-Gjedde varsler boikott av Dagens Næringsliv-journalister15:48 Ingen særbehandling av nordmenn som har bodd på samme hotell som virussmittet italiener15:13 Filip Ingebrigtsen ble pappa15:11 Kristoffersen tatt ut til super-G-renn, kan debutere i disiplinen15:10 Opposisjonen dropper mistillit, men varsler sterk kritikk14:55 Bodø/Glimt kjøper tidligere Stabæk-spiller14:54 Kritikere får selv kritikk etter Giske-saken14:24 Nordmenn bestiller ferie som før: – Ingen frykt for å reise14:08 Smittetallene i Italia kryper opp mot 30014:05 – Tre måneders vindu for avgjørelse om Tokyo-OL14:04 Åtte menn vil bli leder for oljefondet14:03 Uefa hjelper gresk fotball å bekjempe vold og korrupsjon13:44 En av fem innsatte i norske fengsler er over 50 år13:21 Takk for stemmen. Takk for musikken. Takk for smilet12:53 29-åring frifunnet for forsøk på barneekteskap12:51 Flere nordmenn bodde på samme hotell som virussmittet italiener12:42 Millionbot etter eksplosjon på gjenvinningsanlegg12:37 Kvinne mistet livet i frontkollisjon med trailer12:01 Politiaksjon mot regnskapsførere i Oslo og Viken12:01 Egypts tidligere president Hosni Mubarak er død11:08 Opptøyer i India samtidig som Trump er på besøk11:07 Beste resultat i Folketrygdfondets historie10:29 Weinstein brakt til sykehus etter dommen10:29 Regnet fortsetter i et stadig mer oversvømt Jakarta10:28 Svenske myndigheter krever at Kina slipper fri dømt forlegger10:13 Kjendisene sørger over Teigens bortgang: – Ingen kan erstatte deg09:43 Thiago Silva mister returkampen mot Dortmund09:42 Tre nye virusdødsfall i Iran09:31 Jahn Teigen er død09:30 Nordmenn forbrukte nest mest i Europa09:18 Fra høsten tilbyr Lånekassen lån til du er 5009:17 Oslo Børs åpnet med oppgang – men faller09:17 18 barn blant de skadde i bilangrepet i Tyskland08:36 Listhaug reagerer på regjeringens nye returpolitikk08:28 Verdens eldste mann (112) er død i Japan08:15 Kvinne fremstilles for fengsling, siktet for boligbrann i Nord-Troms07:47 790 sandstrandede Norwegian-passasjerer hentet hjem07:09 Ny norsk barnevernssak til behandling i Strasbourg07:08 Klimabekymring: Enorm avstand mellom mellom MDG og Frp07:05 Ni av ti foreldre er fornøyd med barnehagen07:00 Rapport: Medienes dekning av fylkene er svekket06:59 VM-kongen Thingnes Bø er helt avhengig av broren06:00 Keeper-Solberg klar for kamp etter sykdomsalarm06:00 Høyre-topper uenige om Frp-kritikk05:59 Svensk forlegger dømt til fengsel i Kina05:52 Dette skjer i dag05:45 Rapport: Brannene ødela en femdel av Australias skog05:30 Dette skjedde i natt05:30 Oslo kommunes Hafslund-bud opp for retten på nytt05:29 Skipper dømt etter at inspektør falt i sjøen
Siste nytt
07:46NorgeOBOS og Nokas beklager voldsbruk ved Sotakiosken07:35VerdenPassasjerer som har fått dra fra virusrammet skip, har symptomer07:34SportMinnesota på sluttspilljakt etter seier over Columbus Blue Jackets07:32VerdenVideo ryster USA: Seksåring lagt i jern av politiet07:19NorgeHistorisk mild vinter i åtte fylker07:16Verden20 drept i voldsomme opptøyer i New Delhi07:07Helse og livsstilPasienter rystet over politi og fylkesmann: – Som å møte en vegg06:38SportSerbia-planen klar: LSK-hallen for Lagerbäck hvis værkaoset slår til06:31VerdenFørste bekreftede forekomst av covid-19 i Brasil06:19NorgeNorske finansmenn etterforskes for bedrageri i Frankrike06:00VerdenSiste sjanse for Netanyahu05:50NorgeDette skjer i dag05:45NorgeCase-studie: Bare 57 prosent fulgte håndvaskregler på Oslo-sykehjem05:44VerdenKina har satt 94 flypassasjerer i karantene05:42NorgeFlåmsbana åpnet for trafikk etter skred05:33NorgeDette skjedde i natt05:03VerdenBernie Sanders hardt angrepet under demokratenes debatt05:00NorgePFU behandler klage på NRKs Lotto-sendinger04:24NorgeMann pågrepet for væpnet hotellran i Stavanger04:07VerdenDemokratene uenige om marihuana bør legaliseres i USA03:54NorgeStøttegruppe krever nye avhør i Kielland-saken03:52VerdenAmerikansk soldat smittet – over 1.000 virussmittede i Sør-Korea03:34VerdenAntallet virusdøde fortsetter å falle i Kina03:09NorgeBusselskap krever Trondheim kommune for millioner02:18VerdenAnklager om korrupsjon i Carlsbergs indiske datterselskap02:13NorgeSiktede i Ranheim-saken erkjenner ikke straffbar handling02:09VerdenBomber regner over Idlib – ti skoler rammet på én dag01:18NorgeTidligere forsikringsrådgiver dømt for bedrageri00:46VerdenDisney-sjefen går av etter 15 år00:39NorgeTuroperatører forberedt på virusutbrudd00:23NorgeFerjefylkene krever mer penger til grønt skifte23:17SportRask Gnabry-dobbel ga Chelsea mesterligamareritt23:16SportGriezmann reddet uavgjort for tannløst Barcelona23:02VerdenBil krasjet med SAS-fly på Tenerife – 180 passasjer rammet22:37NorgeEquinor og Nordea ber ansatte om å holde seg hjemme i to uker etter reiser21:41VerdenStudie: Utenomjordisk liv på Saturn-måne er lite sannsynlig21:35Norge18-åring funnet død i Bergen – rusmiddel trolig dødsårsak21:21NorgeBarnevernsgründer tiltalt for seksuelt misbruk av eget fosterbarn20:29VerdenRapport: Britiske politikere lot overgrep mot barn passere19:56PolitikkSolberg mener Sivertsen bør gå ut av Frimurerlosjen19:44VerdenStemmer teorien, kan det være «århundrets oppdagelse»19:38NorgeTidligere statssekretær fra Frp fikk dobbel lønn19:11VerdenKina sier at fengslet forlegger ikke lenger er svensk18:54NorgeSpiller ballen rett i fanget på klimafornekterne18:48NorgeEn mann i 30-årene kritisk skadd i arbeidsulykke i Oslo18:26SportSjefen om Solskjær: - Fundamentet for suksess er på plass18:09NorgeMatsvinn-innlegg tar av på Facebook – problemet er at fakta ikke stemmer17:48Helse og livsstilFolkehelseinstituttet ber helsetjenesten forberede seg på en alvorlig virusepidemi17:38SportUEFA: Koronaviruset kan true fotball-EM16:26NorgeMann funnet død - skal ha blitt etterlatt i hjelpeløs tilstand16:00PolitikkChristian Tybring-Gjedde varsler boikott av Dagens Næringsliv-journalister15:48ReiseIngen særbehandling av nordmenn som har bodd på samme hotell som virussmittet italiener15:13SportFilip Ingebrigtsen ble pappa15:11SportKristoffersen tatt ut til super-G-renn, kan debutere i disiplinen15:10PolitikkOpposisjonen dropper mistillit, men varsler sterk kritikk14:55SportBodø/Glimt kjøper tidligere Stabæk-spiller14:54KulturKritikere får selv kritikk etter Giske-saken14:24ReiseNordmenn bestiller ferie som før: – Ingen frykt for å reise14:08Helse og livsstilSmittetallene i Italia kryper opp mot 30014:05Sport– Tre måneders vindu for avgjørelse om Tokyo-OL14:04PengerÅtte menn vil bli leder for oljefondet14:03SportUefa hjelper gresk fotball å bekjempe vold og korrupsjon13:44NorgeEn av fem innsatte i norske fengsler er over 50 år13:21StemmerTakk for stemmen. Takk for musikken. Takk for smilet12:53Norge29-åring frifunnet for forsøk på barneekteskap12:51ReiseFlere nordmenn bodde på samme hotell som virussmittet italiener12:42NorgeMillionbot etter eksplosjon på gjenvinningsanlegg12:37NorgeKvinne mistet livet i frontkollisjon med trailer12:01NorgePolitiaksjon mot regnskapsførere i Oslo og Viken12:01VerdenEgypts tidligere president Hosni Mubarak er død11:08VerdenOpptøyer i India samtidig som Trump er på besøk11:07PengerBeste resultat i Folketrygdfondets historie10:29KulturWeinstein brakt til sykehus etter dommen10:29VerdenRegnet fortsetter i et stadig mer oversvømt Jakarta10:28KulturSvenske myndigheter krever at Kina slipper fri dømt forlegger10:13KulturKjendisene sørger over Teigens bortgang: – Ingen kan erstatte deg09:43SportThiago Silva mister returkampen mot Dortmund09:42Helse og livsstilTre nye virusdødsfall i Iran09:31KulturJahn Teigen er død09:30PengerNordmenn forbrukte nest mest i Europa09:18PengerFra høsten tilbyr Lånekassen lån til du er 5009:17PengerOslo Børs åpnet med oppgang – men faller09:17Verden18 barn blant de skadde i bilangrepet i Tyskland08:36PolitikkListhaug reagerer på regjeringens nye returpolitikk08:28Helse og livsstilVerdens eldste mann (112) er død i Japan08:15NorgeKvinne fremstilles for fengsling, siktet for boligbrann i Nord-Troms07:47Reise790 sandstrandede Norwegian-passasjerer hentet hjem07:09NorgeNy norsk barnevernssak til behandling i Strasbourg07:08PolitikkKlimabekymring: Enorm avstand mellom mellom MDG og Frp07:05NorgeNi av ti foreldre er fornøyd med barnehagen07:00KulturRapport: Medienes dekning av fylkene er svekket06:59SportVM-kongen Thingnes Bø er helt avhengig av broren06:00SportKeeper-Solberg klar for kamp etter sykdomsalarm06:00PolitikkHøyre-topper uenige om Frp-kritikk05:59KulturSvensk forlegger dømt til fengsel i Kina05:52NorgeDette skjer i dag05:45VerdenRapport: Brannene ødela en femdel av Australias skog05:30NorgeDette skjedde i natt05:30PengerOslo kommunes Hafslund-bud opp for retten på nytt05:29NorgeSkipper dømt etter at inspektør falt i sjøen
Populært