Rettssaken mot Anders Behring Breivik:

Ble i tvil under rettssaken

Rettspsykiaterne Terje Tørrisen og Agnar Aspaas forklarer seg i rettssal 250 mandag i tiende og dermed siste uke i rettssaken mot Anders Behring Breivik. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)
Rettspsykiaterne Terje Tørrisen og Agnar Aspaas forklarer seg i rettssal 250 mandag i tiende og dermed siste uke i rettssaken mot Anders Behring Breivik. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Rettspsykiater Terje Tørrisen ble i tvil og måtte ha en ekstra samtale med Breivik etter å ha observert ham i en uke i rettssal 250.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

OSLO TINGHUS (ABC NYHETER): Rettspsykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrisen forklarer seg i dag. De konkluderte med at Anders Behring Breivik var tilregnelig da han drepte 77 mennesker 22. juli i fjor.

- Vi har et godt grunnlag for å trekke våre konklusjoner, innleder Tørrisen.

Men etter en ukes tid i retten kom Tørrisen noe i tvil om Breivik likevel var psykotisk. Han hadde da en samtale med tiltalte i Oslo tinghus.

- Jeg var usikker etter å ha observert i retten. Samtalen varte i tyve minutter. Vi gikk igjennom hvordan saken artet seg for ham og hvordan han håndterte det følelsesmessige aspektet, sier Tørrisen.

Alle fire forsvarere var til stede, men det kom ikke noe nytt ut av dette, fortalte Tørrisen retten.

Senere forteller han at de to rettspsykiaterne har modifisert sitt syn på enkelte sider av tiltalte etter å ha observert ham under rettssaken.

- Vi tenkte han hadde mer paranoide trekk enn det vi først antok under observasjonen, sier han.

Når det gjelder paranoid personlighetsforstyrrelse, så sier han at det er mulig dette symptomet er oppfyllt.

- Vi skal ikke gi ham en ny diagnose her i retten. Det er ikke veldig fremtredende, men man kan diskutere det, sier Tørrisen.

Tørrisen viser til at Breivik er mistenksom overfor aktor - som han stadig sier driver med latterliggjøring - og har konspirasjonsteorier. I tillegg trekker han frem selvhenføring som de har valgt å tolke innenfor narsissisme, men sier det kan diskuteres også her.

- Han har en grandios oppfatning på mange områder. Han modifiserer seg når han ser vi reagerer i samtaler, men de samme formuleringene kommer tilbake en halv time senere, sier Tørrisen.

- Vi mener han har et grunnleggende behov for å bli beundret.

Jålete, sta og rigid

At han sammenligner de etterlattes situasjon med sin egen, viser at ikke har forstått hva som empati egentlig er.

- Syv av ni symptomer for narsissisme er oppfylt, sier Tørrisen.

- Når det gjelder narsissisme så har han i mange sammenhenger hatt grandiose forestillinger. Han forholder seg overfor andre på en suveren og devaluerende måte, sier Tørrisen og fremhever at det har påvirket hans sosiale omgang.

- Narsissismen har vært til stede fra relativt tidlig av, sier han og viser til at vennene beskriver han som jålete og selvsentrert, sta og rigid.

- Når det gjelder dyssosialitet og avemosjonalisering slik han selv beskriver sin meditasjon, så er vel til det stede til en viss grad. Men vi mener han har en grunnleggende empatisvikt.

Tørrisen viser også til at Breiviks forretningsførsel er plassert bevisst på siden av loven, uten at han har noen betenkeligheter med det.

Han viser også til Breivik skal ha hatt sennep i anus på en katt og andre eksempler, og sier at de mener han er i grenseland til psykopati.

Mens narsissismen har vært der lenge, mener de at hans dyssosialitet er mindre.

- Adferdsmønsteret hans i personlige situasjoner er devaluerende og ikke korrigerbar, sier Tørrisen og viser til både Breiviks oppførsel overfor vitner i retten og de rettssakyndige.

Han viser til at Breivik ikke har jobbet siden 2006 og trukket seg tilbake. Breivik har hatt problemer med sosial funksjon, han har trukket seg tilbake og forhindret normal sosial kontakt.

Tørrisen stiller spørsmål ved tiltaltes barne- og ungdomsår, og at man her kan finne spor av personlighetsforstyrrelse.

- Vi har altså valgt å stå fast ved det vi har kommet frem til, oppsummerer han og mener Breivik er strafferettslig tilregnelig.

Funksjonsevne

I sin forklaring på starten av dagen fremhever Tørrisen blant annet at Breiviks svarte økonomi og bruk av flere kontoer i utlandet, viser hans funksjonsevne.

Breivik smiler og prøver å skjule det med å drikke vann når Tørrisen tørt påpeker at hans beklagelse for rot med ligningen overfor skattemyndighetene nok ikke sitter langt inne, for i 2008 er han samtidig i gang med å skaffe seg svarte inntekter fra salg av falske diplomer.

Tørrisen mener at Breiviks produksjon av falske lønnsslipper for å skaffe seg kredittkort også viser noe om hans funksjonsevne.

- Han holder på med normbrytende adferd over mange år, mener han og sier det er et tegn på dyssosialitet.

Har tilpasset seg

Aspaas og Tørrisen har tatt opp samtalene med Breivik på lyd - etter ønske fra tiltalte. De to første rettssakkyndige - Torgeir Husby og Synne Sørheim - baserte seg derimot på håndskrevne notater fra samtalene, noe som også er det vanlige.

- Vi har også gått gjennom de første avhørene, sier Tørrisen som opplyser at de ikke har funnet det nødvendig å se på alle 220 timene med tiltalte som finnes på dvd. Han påpeker også at politiets avhørere har vitnet om at Breivik har oppført seg likt i alle avhør.

- Den er ikke avgjørende, sier Tørrisen om den tilpasningen som Breivik har gjort etter at medieforbudet ble opphevet i november i fjor.

- Han har selv sagt at han fikk tilbakemelding og kunne justere seg strategisk i forhold til observasjonen. Det kan tolkes som at han er til stede og rasjonell. Men han har ikke klart å moderere sine personlighetstrekk som er konstant til stede, sier Tørrisen.

- Og vi har hele tiden diskutert de ytterliggående meningene hans.

Tørrisen sier at personer med dyssosial personlighetsforstyrrelse kan tilpasse seg og bli bedre av en streng struktur som livet i fengselet nå pålegger tiltalte.

Han trekker frem at politikk og religion ikke skal være et kriterie for diagnostikk, selv om det også finnes personer med psykiske lidelser innenfor ekstreme grupper.

Torsdag og fredag i forrige uke forklarte det første paret psykiatere seg. Torgeir Husby og Synne Sørheim sto da fast på sin konklusjon om at Breivik var paranoid schizofren under handlingene og da de hadde sine tretten samtaler med ham i månedene etterpå.

De ville da ikke direkte kommentere konklusjonen om tilregnelig fra Aspaas og Tørrisen, men fikk frem at disse intervjuet Breivik på et annet tidspunkt og etter at hans medieforbud var opphevet.

I spørsmålsrunden etter Husby og Sørheims forklaring forsøkte forsvaren Geir Lippestad å fremheve den politiske sammenhengen, og spissformulerte det til at tiltalte forsøkte å stanse muslimene og ikke en million pinnsvin. Han gikk ikke inn på logikken ved å drepe 77 uskyldige for å oppnå dette.

Samarbeider i avhørene

- Avhørene av siktede er sentrale dokumenter for oss, sier Agnar Aspaas.

- Vi har sitert mye fra den første tiden og etter hvert skrevet mer referat. De ble kortere etter hvert som det ble gjentagelser i temaene, forteller han og går inn på det første avhøret på Utøya 22. juli.

- Opptaket gir et eiendommelig inntrykk. Siktede gjennomfører en nærmest gemyttelig samtale, sier Aspaas og minner om at 69 mennesker er drept på øya, helikoptre frakter sårende bort og nasjonen er lammet.

- Siktede fremstiller krav om blant annet tilgang på PC for å samarbeide. Han bekrefter bombeangrepet i Oslo og terrorangrepet på Utøya.

Tørrisen understreker at politiet mener Breivik fremstår sammenhengende og klar i dette første avhør.

- I alle følgende avhør samarbeider han. Opprømtheten fra første avhør er borte. Og han viser ingen tegn på anger, sier Aspaas.

- Hans forklaringer kan fremstå som unødvendig detaljerte.

Breivik fremstår selvbevisst og krevende, med en betydelig grandiositet, oppsummerer Aspaas.

- Selsom, kaller han dvd-en fra rekonstruksjonen på Utøya.

- Hans opptreden står i grusom kontrast til de grusomhetene på øya bare uker tidligere.

- Manifestet har vært en kilde til å vite mer om observandens syn og hva som uttrykkes i nasjonalistiske miljøer, sier han og viser til de delene som ikke er skrevet av Breivik.

- Vi er kjent med den storslåtte fremstillingen av Knights Templar i bok tre, alt dette med uniformer og ritualer, sier Aspaas som opplyser at de ikke har lest hele kompendiet.

Svart arbeide

Tørrisen sier at Breiviks aktivitet på aksjemarkedet har vært betydelig, og at dette foregikk helt frem til 2010 og med 340.000 i tap på en Nordnet-konto.

- Det forteller noe om hvordan han ønsker å fremstå, sier han og viser til at Breivik påstår noe helt annet enn det som kan dokumenteres om økonomien.

- Det er en stadig mer svart økonomi. Han har hele tiden beveget seg på andre siden av loven i sin forretningsførsel. Å sette seg inn i et slikt system som baserer seg på svart økonomi med kontoer i andre land, krever en kognetiv evne.

- Han har en stor arbeidskapasitet og kan holde på lenge. Det gjenspeiler seg også i de svært lange avhørene. Det sier noe om arbeidskapasitet og at han kan holde på med to ting samtidig, sier Tørrisen som mener at den aktive spillingen fra 2006 ikke trenger å utelukke et samtidig arbeid med manifestet.

Aspaas forteller om avhørene politiet har gjort med mor. Hun beskriver han som klok og fornuftig, og som en god og snill gutt.

Hun beskriver også sønnen som sindig, rolig og behersket og at hun aldri hadde sett tendenser til sinne og aggressivitet.

Den siste tiden hadde hun oppfattet ham som en stressbunt.

Følte seg stygg

Dommeren har lagt ned referatforbud når det gjelder opplysninger som berører morens helseopplysninger og omsorgsevne.

Det andre avhøret med moren finner sted 8. september. Hun sier at Breivik har brukt to år på manifestet og at han mente boken ville bli like viktig som Bibelen.

Vinteren 2011 skal han ha vært annerledes og tatt seg mer til rette i hjemmet. Hun trodde det hadde sammenheng med alle stoffene han fikk i seg.

22. september forteller hun at Breivik mente han var stygg kort tid før 22. juli og ville endre tannstillingen sin. Søsteren hadde reagert på Breiviks politiske synspunkter, og hun hadde sendt moren en epost om dette og den intensive dataspillingen.

Når søsteren sier dette til Breivik svarer han med å legge på røret, står det i eposten.

I politiets avhør med storesøsteren sier hun at arbeidet med boken hadde startet for tre-fire år siden. Hun sier at Breivik snakket tre-fire ganger i året om prosjektet, og at han forandrer seg når han flytter hjem og «faller ned i et sort hull».

Han skal ha fortalt søsteren at han aldri hadde følt seg lykkeligere enn når han hadde spilt.

Hun trodde Anders skammet seg over at han ikke hadde klart seg like bra som vennene som har avsluttet skole, kommet i jobb og fått seg kjærester.

Han mente alltid at han selv hadde rett. Tok han feil tilpasset han meningen slik at det fremsto som han hadde rett, forteller hun til politiet.

Søsteren er uenig med den første rettspsykiatriske rapporten som konkluderer med at tiltalte skal være paranoid.

Flere familiemedlemmer uttaler seg også til politiet. De forteller at Breivik ikke alltid er med på familiens juleselskaper.

Et familiemedlem forteller om hans deltagelse i Frimurerlosjen, men sier tiltalte blander sammen Frimurerne, Tempelriddere og Korsfarere og ikke vet hva det handler om.

Tørrisen minner om utsagn fra Breiviks venner, at han tidligere var svært sosial og ønsket å markere seg. Bestevennen sier at han traff tiltalte to ganger i 2006 og 2007 hvor Breivik er helt opptatt med å spille.

I politiavhør har bestevennen sitert Breivik på at «en manns handling er verdt mer enn tusen som synser» og at han er svært opptatt av islam.

- Han er veldig sta, oppsummerer vennen Breivik som også sier tiltalte endret seg etter at han begynte å spille.

Om forholdet til faren sier bestevennen at tiltalte hevdet å ha prøvd å få kontakt, men at det skal ha blitt avslått.

En annen venn beskriver Breivik som «en avviker med rare meninger», og at dette ikke har endret seg over tid.

Tørrisen leser så opp utdrag fra politiavhør med en rekke andre venner som tidligere har blitt lagt frem.

Men han dokumenterer ikke hva en fostermor i 1981 har sagt i politiavhør.

Politiet har funnet fire private videofilmer fra 2002 til 2006 på tiltaltes datamaskin, men innholdet beskrives som uintressant og de to rettssakskyndige har ikke sett gjennom disse.

Fasaden viktig

Tørrisen viser til at de har inkludert bakgrunnsopplysninger fra morens og Breiviks liv fra Husby og Sørheims rapport.

Han leser så opp opplysninger fra helsepersonellet ved Ila like etter 22. juli hvor faren for selvmord vurderes.

«Ingen emosjonell kontakt», «nærmest munter» og «ikke psykose», heter det i en rapport om Breivik fra 27. juli.

Fagdommer Arne Lyng sier at sitatene ikke er de samme som finnes i Husby og Sørheims rapport, og lurer på hvem av gruppene som har redigert i notatet.

Tørrisen mener først at han har tatt inn hele sitatet, mens Aspaas sier de kan ha redigert.

- Jeg har lagt vekt på hans psykiatriske status, sier Tørrisen og etter å ha sjekket med journalen sier han at det likevel ikke er et sammenhengende sitat.

Tørrisen går så videre og kommer inn på perioden hvor Breivik i et par uker snakker om livsgnist i prosent. Han mener det er lite påfallende i det som beskrives og understreker at helsepersonellet oppfatter tiltalte som lik i hele perioden.

Breivik sier til en av behandlerne - psykiater Arnhild Flikke som har vitnet tidligere - at han har et tidsperspektiv på «flere tiår», men åpner for at han kan komme til å vurdere selvmord etter rettssaken.

En annen - psykologspesialist Erik Johannesen som også har vitnet - sier det er vanskelig å definere ham som psykotisk.

«En god fasade er viktig for pasienten», oppsummerer han en test av Breivik som ikke brukes på grunn av hans strategiske svar på spørsmålene.

Agnar Aspaas går så igjennom den tvungne observasjonen som ble gjennomført.

- En observasjon vil inneholde dagligdagse samværssituasjoner og ustrukturert samvær som er annerledes enn en samtale. Vi vil også se hvordan pasienten opptrådte etter samtalene, om han var sliten eller annet, starter han.

Aspaas sier at de under veis drøftet funnene, men det var først på sitt siste møte at de åpent diskuterte diagnosen.

Historie, politikk og ideologi ble etter en samtale diskutert, selv om dette ikke er deres fagområde.

- Det finnes politiske subkulturer som slutter seg til observandens politiske syn, sier han og viser til nettsteder og de brevene med støtteerklæringer som Breivik mottar i fengselet.

- Det er ikke tradisjon for å bruke psykiatriske diagnoser på politiske synspunkter hvis de ikke har andre symptomer.

- Men voldsforherligelsen er det vesentlig færre som slutter seg til, sier Aspaas med referanse til vitnemålene i retten som har slått fast at flere slutter seg til Breiviks høyreekstreme analyser.

- Vi fikk grei tilgang, sier han om samtalene med Breivik som de hadde hver for seg (med to betjenter til stede).

- Vi har aldri gjort det før, sier Aspaas om Breiviks krav om lydopptak. Disse delte de også med forsvareren etter hver enkelt samtale.

Fått drapstrusler

Til sammen snakket de med ham i 37 timer fordelt på elleve samtaler. Tørrisen hadde fem samtaler alene og Aspaas fire.

- I femte og sjette klasse dannet observanden sammen med flere kamerater en gjeng som kalte seg Skøyen killers, forteller Aspaas. I følge Breivik skal gjengen ha vært antiautoritære og gått med slagvåpen, men at han så ekskluderes fra gjengen i åttende klasse.

Breivik påstår også at han på et tidspunkt banker opp en kamerat fra dette miljøet som hadde omtalt ham i negative ordelag i skolens årbok.

I sin første samtale sier massemorderen at Aspaas ikke trenger å frykte ham fordi han aldri har vært voldelig - «bortsett fra et vindu på tre timer».

Brevene Breivik mottar strekker seg fra støtterklæringer til to drapstrusler.

Han sier at han i fengslingsmøtet spilte et skuespill og at det ikke var alvorlig ment de han sa at han fortjente Krigskorset med tre sverd.

- Jeg er en opportunist og bruker media, forteller Breivik til Aspaas.

Tiltalte sier at to forhold er viktige for å forstå ham: hans dragning mot de verdiene som alfahannene står for og opplevelser med muslimske miljøer.

I samtale to er Breivik forberedt og tar opp muslimske kamerater og gjengdannelser.

Aspaas spør om uniformen, som han ser er «ment som et utkast».

Breivik sier at han har lagd titlene selv og hevder at det er lang tradisjon for dette i revolusjonære organisasjoner og viser til Rote Arme Fraktion.

Han sier at det var en taktisk feil å betone Knights Templar så mye som han gjorde.

- Egentlig vil han ha utført et statskupp med et par hundre mennesker, men det er ikke mulig fordi PST ville ha oppdaget det, forteller Aspaas fra samtalen hvor Breivik definerer konspirasjon som «et samarbeid».

Breivik beskriver seg selv som en «person med stor integritet som ønsker å redde landet og folket sitt». Han sier også at han «ut fra norske verdier er uempatisk», men også at han har følelser og er «utrolig sympatisk».

Aspaas leser fra sin oppsummering av de to første samtalene. Han fastslår at Breivik ikke har psykotiske trekk og ikke gir uttrykk for forfølgelsestanker eller neologismer.

I den tredje samtalen legger Breivik skylden på norske myndigheter for skytingen på Utøya, fordi de har gjort det så vanskelig å lage bomber.

Dommer Arntzen spør om en formulering knyttet til at Breivik vurderer det å flytte til gården som en valg som brakte ham nærmere terrorhandlingene.

- Mitt inntrykk var at ideen hadde blitt mer konkret. Det fysiske skrittet til Rena har gjort det nærmere en virkelighet. Han har visst at han har hatt et valg, og helt til han kjørte bil opp mot regjeringskvartalet vurderte han om han skulle gjøre det eller ikke, svarer Aspaas som også sier at Breivik mener point of no return var de siste hundre meterne før bombebilen blilr parkert.

Sunn grad av paranoia

I 2010 sjekket han boder og rommet sitt hjemme hos mor etter overvåkningskameraer, og han har følt seg overvåket på et tidspunkt.

- Han mener alle har en sunn grad av paranoia, sier Aspaas.

Angående tortur svarer han at han vet det ikke brukes, men at noen i politiet kunne handle irrasjonelt og at det kunne være en liten mulighet for at Stoltenberg kunne ha presset på for "å få noe ut av den jævelen".

- Han mente dommeren kom til å anse ham som tilregnelig og at han da vil bli sittende på isolat i lang framtid. Han vil da skrive essay, og sier at han gleder seg og er motivert for å skrive etter rettssaken. Han har ofret sin frihet og det var planlagt, referer rettspsykiateren fra deres samtale.

De to fellessamtalene var mer konfronterende, sier Aspaas.

Breivik sier da at Knights Templar var blåst opp, og at alt om uniformer, titler og medaljer er noe som kan videreutvikles.

Om stiftelsesmøtet i 2002 sier han at det fant sted, men at utgangspunktet var stusselig og at han ville koble organisasjonen med en konkret terrorhandling.

- Han ville ikke nevne andre personer. Han sammenlignet organisasjonen med speiderbevegelsen hvor Baden Powell utarbeidet forslag til uniformer og annet.

Om fengslingsmøtet i februar sier han at han var nervøs i møtet med folk som hatet ham.

- Men han hadde på sitt gameface, oppsummerer Aspaas.

- Han var redd for å bryte sammen i rettssaken og at det var moren som kunne få ham til det.

- Han mener å ikke kunne være narsisist siden han var forberedt på å dø.

Under den siste samtalen hadde det nettopp vært en del tv-dekning av tiltalen. Brevivik sier at det var grusomt, at han blir lei seg og kjenner sorg for de omkomne.

- Han sier at han ikke angrer. Og at han er stolt for å ha gjennomført aksjonene som han har planlagt i mange år, men sorg over at det var nødvendig.

Breivik utelukker ikke maktovertagelse fra høyreekstreme i enkelte land, men at han regner sjansene for å bli løslatt som null, i denne samtalen.

Som Hitler og Stalin

Om uttalelser om å bli regent under navnet "Sigurd korsfareren II", sier han at dette er oppdiktet av Husby og Sørheim. Om fødelsfabrikker og deportasjoner, sier han at både Hitler og Stalin har utført deportasjoner tidligere og at kvinner i India bærer frem barn for andre.

- Vi så det som nødvendig å ta opp uttalelser fra den tidligere erklæringen for å sjekke hvordan han svarte og om han var konsistent.

- Vi visste at politiet hadde tatt opp den første erklæringen i avhør med ham i november og desember.

Aspaas og Tørrisen husker ikke om de på dette tidspunkt var klar over samtalen Flikke hadde med tiltalte, og hvor Husby og Sørheims mulig følelsesmessige reaksjoner ble omtalt.

Tørrisen mener Breivik ikke har nevnt sin meditasjon og Bushido-kodeksen med Husby og Sørheim, og at dette først nevnes i hans samtaler med tiltalte.

- Men han har kanskje laget seg en egen liten variant av tolkningen av dette, sier han tørt.

Han sier det var svært krevende samtaler, og at den lengste varte i mer enn fem timer.

Breivik sier at han føler skyld for at han ikke klart å holde seg plan A (bombeeksplosjoner), men ikke skyld overfor de etterlatte.

- Nei, jeg føler ikke skyldfølelse for det jeg gjør, referer han og legger til at Breivik av og fører skyld i forbindelse med fylleangst og at han skal ha sagt noe dumt.

20. februar har Breivik på forespørsel tatt med en del brev som Tørrisen får lese, og her uttrykkes det støtte til både hans ideologi og handlingene 22. juli. I tillegg får han frierbrev og henvendelser fra religiøse som vil omvende ham.

Fraværende emosjonell kontakt og stereotype svar innenfor et normalt stemningsleie, er hans vurdering etter samtalene. Tørrisen finner også øyebevegelsene og at han smiler noen gang hvor det ikke er naturlig.

- Å tolke noe inn i smilet, det synes jeg er vansklig å gjøre, sier han på spørsmål fra dommeren.

Tørrisen finnes ikke vrangforestillinger og sier at Breivik klarer å forklare det han hevder.

- Men det er ikke løse assosiasjoner, sier han.

- Han fremstår som en lett krenkbar person.

Rettspsykiateren forteller at det har vært vanskelig å teste Breivik som nekter å delta eller svarer strategisk. De har derfor prøvd å komme rundt dette problemet ved hjelp av intervjuteknikk, andre avhør og observasjoner, forteller han.

- Han mener at han bevisst har gjennomgått en radikaliseringsprosess og at hans politiske synspunkter ikke er vrangforestillinger.

Et spørsmål de har vurdert er også om Breivik har en grunnleggende empatisvikt og at det ikke er tillært gjennom for eksempel meditasjon, slik han selv hevder.

- Vi har ikke fått frem at observanden har hatt en lengre tids depresjon, sier Tørrisen med referanse til det som har fremkommet i retten om et mulig knekkpunkt i 2006 hvor han flytter hjem, isolerer seg og bruker tiden til å spille.

- Vi mener det er en viljestyrt aktivitet, sier Tørrisen om det mer enn ene året som Breivik bruker på dataspill.

- Generelt finner vi ikke noen vrangforestillinger.

Når det gjelder paranoid psykose, så sier han at de også har vurdert dette, men mener ikke Breivik har en slik diagnose.

- Men det var jo flere eiendommelige sider ved fremstillingen som vi har drøftet, som våre kollegaer.

Når det gjelder deres vurdering av personlighetsforstyrrelser, som også Den rettsmedisinske kommisjon har bedt dem om å redegjøre for, så måtte de også på dette området bruke tilleggsinformasjon.

- Han fremstår som "jeg er best" når han sier noe, mener Tørrisen. Han henviser til utsagn a la "jeg er den mest suksessrike militære kommandøren etter andre verdenskrig" som han mener viser narsisitiske trekk.

Les også:

Skal stanse muslimene og ikke en million pinnsvin

- Sin egen verste fiende

- Risiko for nye drap

- Ble merkelig moralsk (referat fra morens samtale med Husby og Sørheim)

- Breivik har ingen psykose

Var redd for høy IQ

Prøvde å verve psykiaterne

- Han ønsket å bli stor, å bli en helt

Absurde, bisarre og irrasjonelle

Alt om terrorrettssaken

Les flere nyheter

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
16:34 WHO: Verden må forberede seg på potensiell pandemi16:07 Kollen-arrangøren gir ikke opp å få løperne inn til Frognerseteren16:03 Vei på Osterøy gjenåpnet etter ras15:45 Bil har kjørt inn i karnevalsparade i Tyskland15:30 Merkels parti skal velge ny leder 25. april15:15 Tidligere statsminister i retten for å ha lønnet kona millioner15:13 Grønt lys til legemiddel mot atopisk eksem14:31 50-åring tiltalt for å ha svindlet over 100 nordmenn14:03 USA om Assange: – Journalistikk er ingen unnskylding for kriminalitet14:02 Kvinne strøk på teoriprøven 49 ganger – dømt for juks13:39 Ingen tatt av skredet ved Jostedalsbreen13:24 Malaysias statsminister går av13:23 Flere fotballforbund forbyr barn å heade ballen på trening13:09 Mer lønnskrøll for fiskeriministeren: – God gammeldags grådighet13:04 Erling Sandmo er død12:33 Norsk bokser risikerer fire års utelukkelse for EPO-bruk12:32 Fem døde av det nye koronaviruset i Italia12:04 Anmelder fiskeriministeren for bedrageri12:03 Rüdiger: – Rasistene har vunnet11:49 Kraftige virus-fall på europeiske børser11:17 Iranske myndigheter avviser at 50 er døde av det nye koronaviruset11:17 Aps Marianne Marthinsen gir seg i politikken11:16 Mann ringte ned 112-sentralen – ble fratatt telefonen10:33 Åpningskampen i fotball-EM spilles på Old Trafford10:32 Tiltalt tsjekker erkjenner drap på Frogner09:51 Tidligere Premier League-spiller klar for AaFK09:50 Hovland med jafs på golfrankingen09:45 Våteste nyår i Bergen siden 186109:41 Klopp: – Ikke svekket lag mot West Ham tross tap09:26 Fiskeriministeren: Denne saken ble helt feil09:24 En av fem strøk til statsborgerprøven09:24 Oslo Børs faller kraftig på grunn av virusfrykt09:00 MDGs fylkesleder i Rogaland meldte seg ut av partiet08:18 Durek Verrett avviser brudd: – Vi bryr oss ikke om disse ryktene07:51 Virustilfeller registrert i Bahrain og Kuwait07:48 18 av 20 høyesterettsdommere er Oslo-utdannet07:46 Beboere evakuert etter røykutvikling i bygård i Bergen07:40 Tredje strake St. Louis-tap for Zuccarellos Wild07:30 Norwegian og SAS gjør seg klare for å få sandfaste reisende hjem07:28 Trump hyllet av over 100.000 i India07:22 Raser mot 460 nye finanslover fra EU: – Enorme tall. Nå må vi ta en pause07:21 Det kan hende Putin dropper «splitt og hersk»-taktikken07:00 Olsbu Røiseland og Thingnes Bø med heftig VM-inntekt06:37 Mann behandles for brannskader etter husbrann06:30 Sanders leder etter seier i Nevada, men noen demokrater er bekymret06:23 Kina utsetter årets Folkekongress på grunn av virusutbruddet06:08 Ny vurdering av Flåmsbana mandag06:00 Marerittet over for Kristiansen, reddet Györ til seier og vil til OL05:58 Politiet styrker Dark Room-etterforskningen05:50 Dette skjedde i natt05:50 Dette skjer i dag05:45 Friske personer får forlate Wuhan05:30 Klart for rettsmøte om USAs utleveringskrav mot Assange05:00 Asias børser faller etter nyheter om flere virusdøde04:59 Arbeidstilsynet vil ta ansvar for yrkesdykkerne04:30 Trump ser fram til kongelig mottakelse i India04:12 Sanders villig til å møte Nord-Koreas Kim om han blir president04:09 Norsk 15-åring vant 30.000 dollar i Fortnite-turnering04:05 Leger Uten Grenser krediterer samme sitat med ulike navn03:18 Sør-Korea melder om flere syke og døde av covid-1902:50 Togos president gjenvalgt for fjerde gang02:26 Tre til sykehus etter utforkjøring i Rendalen02:12 Syklist siktet for drapsforsøk etter krangel med bilist i Sverige01:37 Israel bombet mål på Gazastripen og i Syria etter rakettangrep00:52 Togtrafikk mellom Østerrike og Italia åpnet etter mistanke om virus00:34 Utforkjøring på Nordmøre00:09 Motvillige menn får skylden for lave fødselstall23:43 Katastrofevalg for høyresiden i Hamburg23:27 Neymar utvist da PSG bød opp til målfest23:24 Hovland tok historisk PGA-seier tross mareritthull og uvær i avslutningsdrama23:01 Atletico snudde til viktig seier22:41 Viktor Hovland tok historisk PGA-seier tross mareritthull og uvær i avslutningsdrama21:52 Østerrike stanser togtrafikk til Italia på grunn av virus21:39 Arbeidstilsynet: Alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven i XXL21:20 Ødegaard-lagkamerat vil ikke tilbake til Haalands Dortmund20:54 Norske turister sitter værfast på Gran Canaria – flyavganger kansellert20:27 Funn kaster nytt lys over fortidsmenneskets ritualer20:03 Hus brant ned i Vågan i Lofoten19:52 MDGs valgkomité vil ha Une Bastholm som partileder19:29 Brassescoring åpnet målfesten da Arsenal slo Everton19:27 Innbyggerne på Vega har fått vannet tilbake18:51 Drastiske tiltak mot virus-spredning i Italia17:40 Vil avlive myter om utslipp fra mobilbruk og strømming17:33 Ambulanse kolliderte under utrykning i Troms17:21 Straffespark og praktscoringer sikret seier til Solskjærs United16:47 – Jeg hadde en million spørsmål, og ingen å snakke med16:36 Riiber skrev kombinerthistorie med ny verdenscupseier16:26 Bygde hjemmelaget rakett for å bevise at jorda er flat - døde da raketten krasjet15:59 Trump vil sette navnet sitt på Taliban-avtale15:49 Johannes Thingnes Bø fullstendig overlegen på fellesstarten i skiskytter-VM15:07 Xi Jinping: Det nye koronaviruset er landets største helsekrise noensinne14:47 Pål Golberg vant årets Ski Tour etter russisk smørebom14:10 Par i 70-årene forsvant fra Airbnb – funnet i villmarken én uke senere13:57 Passasjerer reddet ut etter å ha vært innesperret etter bussvelt på Geilo13:33 Erna Solberg tar FN-gjengen med til Svalbard13:30 En voksen og tre barn til sykehus etter trafikkulykke i Trysil13:18 Olsbu Røiseland etter ny VM-tittel: – Det klikka oppe i hodet mitt13:07 Stengte fjelloverganger i Sør-Norge13:00 Maren Lundby tok sin første verdenscupseier på fem hopprenn12:58 Søreide forsvarer samarbeidet med Libyas kystvakt
Siste nytt
16:34Helse og livsstilWHO: Verden må forberede seg på potensiell pandemi16:07SportKollen-arrangøren gir ikke opp å få løperne inn til Frognerseteren16:03NorgeVei på Osterøy gjenåpnet etter ras15:45VerdenBil har kjørt inn i karnevalsparade i Tyskland15:30PolitikkMerkels parti skal velge ny leder 25. april15:15PolitikkTidligere statsminister i retten for å ha lønnet kona millioner15:13Helse og livsstilGrønt lys til legemiddel mot atopisk eksem14:31Penger50-åring tiltalt for å ha svindlet over 100 nordmenn14:03VerdenUSA om Assange: – Journalistikk er ingen unnskylding for kriminalitet14:02MotorKvinne strøk på teoriprøven 49 ganger – dømt for juks13:39NorgeIngen tatt av skredet ved Jostedalsbreen13:24PolitikkMalaysias statsminister går av13:23SportFlere fotballforbund forbyr barn å heade ballen på trening13:09PolitikkMer lønnskrøll for fiskeriministeren: – God gammeldags grådighet13:04KulturErling Sandmo er død12:33SportNorsk bokser risikerer fire års utelukkelse for EPO-bruk12:32Helse og livsstilFem døde av det nye koronaviruset i Italia12:04PolitikkAnmelder fiskeriministeren for bedrageri12:03SportRüdiger: – Rasistene har vunnet11:49PengerKraftige virus-fall på europeiske børser11:17Helse og livsstilIranske myndigheter avviser at 50 er døde av det nye koronaviruset11:17PolitikkAps Marianne Marthinsen gir seg i politikken11:16NorgeMann ringte ned 112-sentralen – ble fratatt telefonen10:33SportÅpningskampen i fotball-EM spilles på Old Trafford10:32NorgeTiltalt tsjekker erkjenner drap på Frogner09:51SportTidligere Premier League-spiller klar for AaFK09:50SportHovland med jafs på golfrankingen09:45NorgeVåteste nyår i Bergen siden 186109:41SportKlopp: – Ikke svekket lag mot West Ham tross tap09:26PolitikkFiskeriministeren: Denne saken ble helt feil09:24NorgeEn av fem strøk til statsborgerprøven09:24PengerOslo Børs faller kraftig på grunn av virusfrykt09:00PolitikkMDGs fylkesleder i Rogaland meldte seg ut av partiet08:18KulturDurek Verrett avviser brudd: – Vi bryr oss ikke om disse ryktene07:51Helse og livsstilVirustilfeller registrert i Bahrain og Kuwait07:48Norge18 av 20 høyesterettsdommere er Oslo-utdannet07:46NorgeBeboere evakuert etter røykutvikling i bygård i Bergen07:40SportTredje strake St. Louis-tap for Zuccarellos Wild07:30ReiseNorwegian og SAS gjør seg klare for å få sandfaste reisende hjem07:28PolitikkTrump hyllet av over 100.000 i India07:22PolitikkRaser mot 460 nye finanslover fra EU: – Enorme tall. Nå må vi ta en pause07:21StemmerDet kan hende Putin dropper «splitt og hersk»-taktikken07:00PengerOlsbu Røiseland og Thingnes Bø med heftig VM-inntekt06:37NorgeMann behandles for brannskader etter husbrann06:30PolitikkSanders leder etter seier i Nevada, men noen demokrater er bekymret06:23Helse og livsstilKina utsetter årets Folkekongress på grunn av virusutbruddet06:08NorgeNy vurdering av Flåmsbana mandag06:00SportMarerittet over for Kristiansen, reddet Györ til seier og vil til OL05:58NorgePolitiet styrker Dark Room-etterforskningen05:50NorgeDette skjedde i natt05:50NorgeDette skjer i dag05:45VerdenFriske personer får forlate Wuhan05:30VerdenKlart for rettsmøte om USAs utleveringskrav mot Assange05:00PengerAsias børser faller etter nyheter om flere virusdøde04:59NorgeArbeidstilsynet vil ta ansvar for yrkesdykkerne04:30VerdenTrump ser fram til kongelig mottakelse i India04:12PolitikkSanders villig til å møte Nord-Koreas Kim om han blir president04:09SportNorsk 15-åring vant 30.000 dollar i Fortnite-turnering04:05NorgeLeger Uten Grenser krediterer samme sitat med ulike navn03:18VerdenSør-Korea melder om flere syke og døde av covid-1902:50PolitikkTogos president gjenvalgt for fjerde gang02:26NorgeTre til sykehus etter utforkjøring i Rendalen02:12VerdenSyklist siktet for drapsforsøk etter krangel med bilist i Sverige01:37VerdenIsrael bombet mål på Gazastripen og i Syria etter rakettangrep00:52VerdenTogtrafikk mellom Østerrike og Italia åpnet etter mistanke om virus00:34NorgeUtforkjøring på Nordmøre00:09Helse og livsstilMotvillige menn får skylden for lave fødselstall23:43PolitikkKatastrofevalg for høyresiden i Hamburg23:27SportNeymar utvist da PSG bød opp til målfest23:24SportHovland tok historisk PGA-seier tross mareritthull og uvær i avslutningsdrama23:01SportAtletico snudde til viktig seier22:41SportViktor Hovland tok historisk PGA-seier tross mareritthull og uvær i avslutningsdrama21:52VerdenØsterrike stanser togtrafikk til Italia på grunn av virus21:39PengerArbeidstilsynet: Alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven i XXL21:20SportØdegaard-lagkamerat vil ikke tilbake til Haalands Dortmund20:54VerdenNorske turister sitter værfast på Gran Canaria – flyavganger kansellert20:27VerdenFunn kaster nytt lys over fortidsmenneskets ritualer20:03NorgeHus brant ned i Vågan i Lofoten19:52PolitikkMDGs valgkomité vil ha Une Bastholm som partileder19:29SportBrassescoring åpnet målfesten da Arsenal slo Everton19:27NorgeInnbyggerne på Vega har fått vannet tilbake18:51VerdenDrastiske tiltak mot virus-spredning i Italia17:40Helse og livsstilVil avlive myter om utslipp fra mobilbruk og strømming17:33NorgeAmbulanse kolliderte under utrykning i Troms17:21SportStraffespark og praktscoringer sikret seier til Solskjærs United16:47Helse og livsstil– Jeg hadde en million spørsmål, og ingen å snakke med16:36SportRiiber skrev kombinerthistorie med ny verdenscupseier16:26VerdenBygde hjemmelaget rakett for å bevise at jorda er flat - døde da raketten krasjet15:59VerdenTrump vil sette navnet sitt på Taliban-avtale15:49SportJohannes Thingnes Bø fullstendig overlegen på fellesstarten i skiskytter-VM15:07VerdenXi Jinping: Det nye koronaviruset er landets største helsekrise noensinne14:47SportPål Golberg vant årets Ski Tour etter russisk smørebom14:10VerdenPar i 70-årene forsvant fra Airbnb – funnet i villmarken én uke senere13:57NorgePassasjerer reddet ut etter å ha vært innesperret etter bussvelt på Geilo13:33PolitikkErna Solberg tar FN-gjengen med til Svalbard13:30NorgeEn voksen og tre barn til sykehus etter trafikkulykke i Trysil13:18SportOlsbu Røiseland etter ny VM-tittel: – Det klikka oppe i hodet mitt13:07NorgeStengte fjelloverganger i Sør-Norge13:00SportMaren Lundby tok sin første verdenscupseier på fem hopprenn12:58PolitikkSøreide forsvarer samarbeidet med Libyas kystvakt
Populært