Meny

Rettssaken mot Anders Behring Breivik:

Knuser Breiviks ekstremistnettverk

Knuser Breiviks ekstremistnettverk

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politiet legger frem bevis som undergraver eksistensen av Breiviks påståtte organisasjon Knights Templar.

OSLO TINGRETT (ABC NYHETER): Politioverbetjent Vidar Sæther har studert Breiviks påståtte Knights Templar-nettverk. Han tror åpenbart ikke at den høyreekstreme organisasjonen eksisterer, og konkluderer på fire sentrale punkter.

- Det er ikke samsvar mellom kosovokonflikten og opprettelsen av Knights Templar.

- En gjennomgang av hans politiske virksomhet ville ikke falt ut til hans fordel.

- Og hvor mye skal en gjøre for å bygge et cover når ens beste venn også bruker 10.000 kroner. Vi mener Liberia-reisen var økonomisk motivert, og formålet var å investere i diamanter.

- Også når det gjelder Baltikum, så tror vi på et økonomsik motiv - at han skulle hvitvaske en halv million kroner.

- Det er ingen holdepunkter for at Knights Templar skulle eksistere, oppsummerer Sæther.

Forsvarer Geir Lippestad sier at spørsmålet om stiftelsesmøtet er viktig i saken, og spør om etterforskningen viser Breivik dro til Liberia, London og Baltikum på de tidspunktene han sier.

Det bekrefter Sæther.

Lippestad sier politiet tror Breivik var London av økonomiske grunner og drev med diamanter. Han spør så om Sæther har satt seg inn i Breiviks beskrivelser om coverhistorier, noe politoverbetjenten ikke har.

Hvorfor skulle han kjøpe diamanter i Norge før man drar til Liberia for å kjøpe diamanter, spør Lippestad.

- Vi tror - som bestevennen i går - at han gjorde det for å ha noe kunnskap på forhånd, sier Sæther som sier at det kan være smart å sette seg inn i hvordan rådiamanter ser ut før han skal handle det.

Lippestad stiller spørsmål ved bruken av ordet "rådiamanter" som han ikke har sett i tilknytning til Liberia. Sæther sier politiet må komme tilbake til det.

Kan engelske myndigheter finne ut om fire personer på hemmelig sted og med hemmelig navn skulle være samlet i London for ti år siden, spør Lippestad.

- Vanskelig, innrømmer Sæther som så viser til at det er usannsynlig at Breivik skal ha vært sendemann for den påståtte serberen.

- Han kan ha møtt en serber i Liberia og personer i London, men vi vinner det usannsynlig at dette skulle være bestemt på forhånd.

Kan han ha hatt to motiver, både penger og organisasjonen?

- Det er mulig, sier Sæther som oppfordrer retten til å ta stilling til om dette er tilfelle ut fra alle opplsyninger.

En nordmann som het Richard skal ha bodd på St Georg's hotel samtidig med Breivik, påpeker Lippestad, men Sæther mener dette ikke har noen sammenheng med Knights Templar.

Politiet har fått svar fra Liberia i forrige uke på sin rettsanmodning, men har ikke klart å spore den navngitte liberianeren annet enn at han nå bor i USA.

- Vi ønsker å prate med ham, men i forhold til bestevennens forklaring og det Breivik gjorde på forhånd så tror vi formålet var diamanthandel, sier Sæther.

Er du kjent med en innringnig til departementene i mars 2011 hvor en person varslet om et manifest og en aksjon mot AUFere?, spør Lippestad.

- Ja. Men jeg er ikke kjent med etterforskningen i detalj rundt det, svarer Sæther som ikke har analysert epostkontoene til de som mottok manifestet.

Breivik har tidligere i rettssaken hevdet at en av mottakerne av dette var tilknyttet Knights Templar.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen spør om Sæther konkluderer med at enceller heller ikke eksisterer.

- Vi konkluderer at starten ikke er riktig. Ut fra vitneforklaringer og bevis tror vi ikke på motivene for reisene.

Hvis det eksisterer et KT-nettverk med enceller, kan politiet si noe om det?

- Vi har ikke funnet noen holdepunkter for at det eksisterer. Det blir litt sånn: Kan vi motbevise noe som ikke finnes?

Sæther minner om at Breivik ikke har sagt at innholdet er feil når han kaller sier beskrivelsene er pompøse, men derimot at bruken av adjektiver er det.

Aktor Inga Bejer Engh spør om Breivik har endret på kjernen i sin forklaring - at han skal ha vært på et ordineringsmøte i London som sendemann for serberen.

- Nei, svarer Sæther.

Aktor Svein Holden tar opp Richard som var i London sammen med sin kone, og om vitnet kjenner til hva hun har fortalt.

- Det husker jeg ikke.

I en kommentar antyder Holden at kona har fortalt at de ikke var borte fra hverandre disse dagene.

Politiet har funnet spor som viser at Breivik dro fra Kenya til London den 30. april og at det finnes to transaksjoner datert London 3. mai, som er samme dag politiet tror han også lander i Oslo.

- Breivik skal her ha vært sendemann for serberen til et møte hvor det var tolv deltagere, minner Sæther om og går gjennom deltagerlisten Breivik har gitt.

- De må da ha hatt etterretningskapasitet i elleve land. I dag sier Breivik at han møtte kun tre. Spørsmålet er da hva som skjedde med de øvrige, spør Sæther.

Om møtet har de kun Breiviks ord om hva som skal ha skjedd.

Breivik sier i manifestet at han var den yngste deltageren på det grunnleggende møtet, og at han skrev ned femti sider som skal finnes i kompendiet som en langsiktig plan for å overta makten.

Han sier også at deltagerne skal være blant de mest brilliante politiske og militære taktikere i Europa.

Men vel tilbake i Oslo kjøper han utstyr knyttet til diamanter.

Politiet har også kartlagt Breiviks aktiviteter på FrPUs debattforum og har funnet 231 av hans innlegg.

Noen av dem er skrevet etter reisen til Liberia og London. 23. mai tar han for eksempel til orde for en felles borgelig plattform hvor også KrFU og Unge venstre skal inngå.

- Tre uker tidligere skal altså Knights Templar ha blitt opprettet, men her foreslår han en felles borgelig plattform, selv om en av årsakene til Knights Templar skal ha vært kosovokonflikten. Dette står i sterk konflikt med hverandre, sier Sæther og påpeker at KrFs Kjell Magne Bondevik og Knut Vollebæk var statsminister og utenriksminister på dette tidspunkt.

Dagen etter innlegget kjøper Breivik en prisliste for rådiamanter fra Sør-Afrika, og i dagene etter ringer han både til Citybank og en navngitt liberisk borger.

I juni omtaler Breivik et prosjekt på FrPUs debattsider hvor han omtaler et risikoprosjekt han er i gang med, og som kan gå til "helvete". Politioverbetjenten sier dette støtter tidligere vitners beskrivelser av Breivik på denne tiden som opptatt av å tjene penger.

22. juni har han nok et innlegg. Denne gangen støtter han USA og mener Norge må inn i EU, blant annet for å motvirke nasjonalisme som han beskriver som en "sykdom".

- Vi ser ikke at kosovokonflikten skal være sentral for ham, og heller ikke at innlegget samsvarer med den ideologien han skal ha i dag, sier Sæther.

Så sent som 25. juli 2002 er Breivik i kontakt med et reiseselskap i Liberia, men det er siste spor som leder dit.

Tilsammen har Breivik lagt ut 114.000 kroner i forbindelse med Liberia-prosjektet, men han selger også dollar og har et underskudd på nesten 84.000 kroner på dette.

- 9. april hadde han cirka 100.000 i disponible midler. Etter reisen - 14. juni - har han nesten 30.000 kroner, sier Sæther som opplyser at Breivik har fått to mindre lønninger i mellomtiden.

Tidligere har Sæther vist til at Breivik satt i lokallagsstyret i FrP og FrPU når kosovokrigen pågår, og at partiet støtter bombingen og vil at Kosovos selvstendighet.

Han har også trukket frem at tiltalte på dette tidspunkt har droppet ut av skolen, har mislyktes med flere selskaper og har heller ikke vært i militæret.

Politioverbetjenten lar det skinne igjennom at det er svært usannsynlig at en serbisk krigshelt skal ha valgt ut den 23-årige FrPU-eren som sin stedfortreder på et hemmelig møte i London.

Når det gjelder de to senere møtene i Baltikum, så sier Breivik i manifestet at 25-30 personer skal ha deltatt fra en rekke forskjellige land.

Breivik har også sagt at personene i nettverket skal ha blitt sjekket i forkant, og Sæther slår fast at Knights Templar i så fall må har etterretningskapasitet i minst femten land.

I manifestet beskrives møtet som en treningsleir for cellekommandører hvor det deltok alt kristenkonservative til agnostikere og ateister, og at man planlegger aksjoner hvert 5-12 år.

Breivik var i Litauen 20.-21. januar i 2004. Han reiste via Praha og landet kl 14.30 første dag og reiser dagen etterpå klokken 15.30.

- I bruttotid er han i landet 25 timer.

Politiet har funnet ut at han oppretter en bankkonto i Vilnius og innløser en sjekk på 20.000 dollar.

Til Estland kommer han 20.30 den 28. april, og han resier dagen etter klokken 15.20.

- Han er i landet i nitten timer, og oppretter to konti, sier Sæther.

Også her setter han inn sjekker på 20.000 dollar. Politiet har funnet sjekkene i regnskapene til produksjonene va falske sjekker og setter det i sammenheng med selskapet.

Populært