Meny

Rettssaken mot Anders Behring Breivik:

Kan ha skjult beskjeder

Terrorrettssaken mot Anders Behring Breivik i Oslo tingrett 2012. Politioverbetjent Dag Uppheim fra PST forklarte seg om Manifestet i rettssal 250 onsdag i syvende uke i rettssaken der Anders Behring Breivik står tiltalt for terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

PST er forbauset over den ekstreme graden av detaljer i manifestet, men de har ikke klarlagt betydningen av 45 falske fotnoter.

RETTSSAL 250 (ABC NYHETER): Politioverbetjent Dag Uppheim fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har vurdert Breiviks over 1500 sider lange kompendium, som også benevnes som et manifest.

På spørsmål fra aktor Svein Holden går Uppheim inn på tiltaltes bruk av koordinater. PST har definert 45 falske fotnoter (en av dem gjentas to ganger) som ikke finnes i de opprinnelige dokumentene som teksten er kopiert fra.

Disse ser ut som henvisninger til kartkoordinater.

- Disse er ikke ekte og leder ikke til en eksakt plassering på internett, men peker til ti byer i vest-europeiske land. Dette er neppe tilfeldig, for ingen av dem havner i hav eller lignende.

Til slutt i disse fotnotene finner en også serbiske skrifttegn og tall og bokstaver, men dette gir ingen mening for PST-etterforskerne.

Tiltalte har oppgitt at han kan kryptologi, så PST har bedt Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vurdere dette. I deres konklusjon utelukkes moderne kryptografiske metoder.

- Om han har skjulte beskjeder eller bare vil skape frykt, det vet vi ikke. Men det har skapt en del oppmerksomhet, sier Uppheim.

- Når det gjelder koordinatene, så må man ha et koordinerende kodeskjema. Det har jeg sagt til politiet hele tiden, sier Breivik selv etterpå.

Bistandsadvokat Frode Elgesem spør om det er noe mønster i dette. Uppheim sier at han ikke er kjent med det, men tar et lite forbehold om andre i hans gruppe har sett noe slikt.

Elgesem spør også om Breiviks ofre havner innenfor hans egne kategorier av forrædere.

- Ut fra det som skisseres kan ikke barn og unge på Utøya være «A- eller B-forrædere», fastslår Uppheim.

Vanskelig tilgjengelig

- Manifestet inneholder mye informasjon som er relevant for etterforskningen, selv om mye er vanskelig tilgjengelig, sier PST-etterforskeren innledningsvis. Uppheim har ledet politiets granskning av det omfattende materialet.

- Deler er tungt å lese, men en annen leser - med en annen motivasjon enn undertegnede - kan finne det lettere å lese, sier Uppheim om jobben.

Han advarte om at dokumentet er skrevet av Breivik, og at enkelte fremstillinger vil være påvirket av tiltaltes ønske om hvordan det skrevne skal fremstå for et større publikum.

- Vi skulle ikke motbevise det historiesynet eller de standpunkter som fremkommer, forteller Uppheim om politiets gjennomgang.

Tiltalte bestemmer seg for en voldelig aksjon for å markedsføre manifestet etter å ha tapt penger i aksjemarkedet, noe som skal ha gjort en lovlig distribusjon vanskelig.

Les også: - Breivik har ingen medhjelpere

Forsvareren spør PST-etterforskeren hva Breivik mener når han sier det pågår en demografisk krigføring, og Uppsheim forteller at dette handler om en forestilling av høyere fødselsrater og at narkotikasalg fra islamske gjenger er «kjemisk jihad», men at dette ikke foregår med våpen som en konvensjonell krig.

- Muslimer beskrives som onde og at de bare venter på å komme i en styrkeposisjon, sier etterforskeren som sier dette beskrives av flere islamsk-kritiske forfattere.

- Det formuleres som en konspirasjon mellom europeiske myndigheter og islam for å islamifisere Europa.

Dommer Wenche Elizabeth Arntzen ber om oppklaring av de ulike delene av borgerkrigen slik Breivik fremstiller det. Uppheim redegjør for dette. Aktor Holden trekker frem at det i første fase - frem til 2030 - også omtales militære sjokkangrep fra skjulte hemmelige celler.

- Har du eksempler på at han har endret noe hos Fjordman?, spør Lippestad som viser til at Breivik har endret teksten hos f.eks, Una-bomberen.

- Nei. Men det ser likt ut, svarer Uppheim.

- Har dere funnet ord, uttrykk som ikke gir mening eller som engelskeksperter ikke skjønner?

- Nei. Men betegnelsen MA100 om de hundre mest multikulturalistiske partene er for eksempel nytt for meg.

- Beskriver han seg som en historisk stor person, en konge, eller historiske storheter?

- Nei, ikke om han. Men han sier jo at om hundre år vil de bli dyrket som helter og at man vil bli hedret som martyrer av kirken, men ikke noe som knytter seg direkte til han, nei.

Bistandsadvokat Elgesem spør om Breiviks nye beskrivelse av manifestet som en pompøs fremstilling av noe som ligger frem i tid.

- For så vidt, så kan man det, svarer Uppheim.

Ikke truffet Fjordman

Dokumentet skal bevise at frykten for islamiseringen av Europa ikke skal være irrasjonell, heter det i innledningen. Her benevnes også massedrapene 22. juli som en markedsføring av manifestet.

- Kapitlene omfatter alt fra balanserte tekster fra anerkjente historikere til ubalanserte tekster, sier Uppheim.

Han referer til synspunkter i første del hvor det sies at islamister i Europa nå fremstår fredelige, men at det vil endre seg når «styrkeforholdet endrer seg». I andre del introduseres en konspirasjon hvor multikulturalistiske makteliter skal ønske å overlate makten til islamistene.

Uppheim mener det er i bokens andre del Breiviks egne bidrag befinner seg.

- 80 sider i bok to har tiltalte skrevet selv.

- Den norske bloggeren Fjordman skiller seg markant ut i bok to, sier Uppheim og viser til hvor mye han siteres. Til sammen er nesten en tredjedel av manifestet er hentet fra Fjordman, og også tittelen er hentet fra ham.

Breivik skal ha prøvd å møte Fjordman, men har ikke lykkes med dette.

- De to første bøkene er satt sammen av allerede tilgjengelig tekst på internett. tiltalte har i liten grad skrevet noe selv, og Fjordman har skrevet en stor del.

Faseinndelingen og kategoriseringen av A- og B-forrædere skal være Breiviks bidrag i disse to delene av boken som er mindre fokusert på vold.

Les også: - Depresjon eller skjult homse

Tredje del er en slags krigserklæring hvor leseren oppfordres til å ta del i en forkjøpskrig mot det som beskrives i de to første delene, opplyser Uppheim.

- Mye klipp og lim, omskrivning og redigering, men der tiltalte er mye med i teksten, oppsummerer han den tredje delen.

Det argumenteres for væpnet motstand og man introduserer fire kategorier forrædere. A- og B-kategoriene gis dødsstraff. Disse utgjør hele 10 pr 1 million innbyggere. I tillegg tilbys de europeiske styresmaktene benådning hvis de overgir seg innen 1. januar 2020.

Her er også påstandene om Knights Templar, at organisasjonen ble opprettet i London, at Breivik skal ha møtte en serber i forkant og fått i oppgave å skrive dette utkastet.

Klokken 12.51 den 22. juli er Breivik selv siste gang inne i manifestet, og han gir seg da en selvoppnevnt grad som er den høyeste graden i organisasjonen.

- Det er tyve sider med dekorasjoner og ordner som blant annet skal gis ut fra antall drepte forrædere, sier Uppheim som også referer til ulike uniformer og hvilken gravstein som benyttes av Knights Templar.

Invielsesritualet kan man utføre på egen hånd, og medaljer og utmerkelser kan man gi seg selv.

- Fremstår dette bare som et forslag fra Breivik eller et etablert system, spør dommeren.

- Det skal jeg tenke på og komme tilbake på, svarer Uppheim først. Etter pausen sier han at medaljer og gradssystemer formuleres som om dette eksisterer, men andre sekvenser - som innskripsjon på gravsteiner - er tydelig merket som forslag.

- Jeg er usikker på hva tiltalte mener, oppsummerer han og sier at det både er en guide og forslag.

I en juridisk bemerkning står det at boken er oppspinn, men Uppheim mener dette kan være skrevet i tilfelle politiet skulle oppdage dokumentet på et tidlig tidspunkt.

Han går også inn på den ekstreme detaljnivået i manifestets tredje del.

- Jeg har aldri opplevd å ha gjort noe mer meningsfullt enn det jeg gjør nå, sier Breivik i manifestet.

- En selvdrevet og svært veldrevet manifistering av en motstandscelle, kaller han seg også.

- Å unngå mistanke er en gjennomgående del i del tre, både fra familie og venner og myndighetene.

- Det fremgår at det er viktig å styrke coveret, heter det.

Det er f.eks. tyve sider om dyrking av sukkerbete, og Breivik skriver at man må tenke, gå og oppføre seg som en bonde hvis det skal være et cover.

Han skifter harddisker ofte og graver dem ned i depoter. Tiltalte skriver også om prioriteringen av mål for ulike aksjoner. Det fremgår at han planlegger en voldelig aksjon, men verken regjeringskvartalet eller Utøya nevnes.

Et eget kapittel omhandler det å ta livet av kvinner.

- Men om hundre år vil folk forstå og da vil du bli dyrket som helt, heter det om tiden etter en aksjon og at man vil bli forsøkt demonisert.

I dokumentet gjennomgås ulike angrep med alt fra ren nikotin til radioaktivitet.

Manifestet både fraråder og oppfordrer til angrep på muslimer.

Europa på femtitallet og Japan og Sør-Korea fremheves som eksempel, og det advares mot manglende kjønnsmoral - blant annet med konkrete navngitte eksempler.

- Fødselsfabrikker i lavkostland, er et av hans fremtidsvisjon.

Her skal også kristendommen - basert på den katolske kirkens syn - være den eneste religion.

- I borgerkrigens fase to skal celler på tre og fire opprettes, fortsetter han.

Konservative skal samles i det Breivik kaller Wien-skolens tankegang. Dette begrepet brukes ikke av andre, men Uppheim mener dette inkluderer blant annet Fjordman.

Breivik forteller at en i fremtiden bør sikre sin formue i gull og edelsteiner.

Muslimer skal deporteres i fremtiden, enten frivillig (mot en kilo gull) eller via cruiseskip, men Rom-folket skal få et eget land.

I sitt mer enn 70 sider lange intervju med seg selv, er det også et personlig preg, sier Uppheim, og forteller om Nato-bombingen av Serbia og opplevelser fra barndommen.

Dokumentet inneholder også en logg som starter i april/mai 2002. Men til 2006 bærer ikke dette preg av å være skrevet i sann tid. Men fra høsten 2009 er det hyppigere og lengre oppdateringer, og mot slutten blir det detaljert.

Tidligere i dag har to andre fra politiet fortalt om etterforskningen. Hovedetterforsker Kenneth Wilberg konkluderte med at Breivik ikke hadde hatt noen medhjelpere, og analytiker Alf Nissen fra Kripos viste hvordan man har kartlagt hele livet til tiltalte.

I går vitnet venner av Breivik. De husket ikke flere slagsmål og overfall fra islamske gjenger som han i sitt kompendium sier de har bevitnet.

De avviste også at neseoperasjonen var nødvendig fordi den ble knekt i en slik episode, men sa at det var av rene forfengelighetsgrunner.

En i vennegjengen sa at han trodde Breivik sommeren 2006 ble deprimert eller eventuelt slet med å komme ut av skapet som homofil.

Breivik tok selv ordet mot slutten av dagen og sa blant annet at han aldri har vært feminin og at episodene med utenlandske gjenger faktisk har skjedd.

Les også:

Har gransket hele Breiviks liv

- Breivik har ingen medhjelpere

Ingen venner ville møte Breivik

- Åpen, ærlig og lojal

- Depresjon eller skjult homse

- Jeg har aldri vært feminin

Populært