Meny

Ministre krangler om kontrollen med regnskogs-milliardene

Revirstrid: De to SV-statsrådene Heikki Holmås (til venstre) og Bård Vegar Solhjell ønsker begge å styre Norges regnskogsmilliarder. Foto: Kyrre Lien/NTB Scanpix.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

2 av de 2,5 milliardene regjeringen har bevilget til regnskogstiltak i Brasil, hoper seg opp på sperret konto i Norges Bank. Nå vil Utenriksdepartementet overta kontrollen fra Miljøverndepartementet.

Erik Solheims avgang som kombinert utviklingsminister i Utenriksdepartementet og miljøvernminister i Miljøverndepartementet, har utløst en latent strid mellom de to departementene.

Utenriksdepartementet reiser nå diskusjon om ikke hele flyten av regnskogs-milliarder skal kontrolleres fra UD.

Uenigheten om hvem som skal styre regnskogsprosjektene, skal ha kommet opp på en regjeringskonferanse denne uka, ifølge ABC Nyheters interne kilder.

- Tungrodde UD

- Erik ville ikke at UDs tungrodde byråkrati skulle forvalte disse pengene, sier en intern kilde.

- Det er åpenbart at UD hele tida har ønsket, og at hele byråkratiet har ventet på en sjanse til å få makten over regnskogsmidlene, sier en annen kilde og legger til:

- Det er tradisjonell revirkamp vi ser.

Opp på regjeringskonferanse

Utenriksdepartementet bevilger milliardene til regjeringens klimatiltak i tropiske regnskoger, mens Miljøverndepartementet håndterer bruken av dem.

Nå har Utenriksdepartementet reist en diskusjon innad i regjeringen om å få den hele og fulle kontrollen med disse bistandspengene.

Lite penger brukt

Norge var første bidragsyter til et Amazonasfond som Brasil opprettet i 2008 for å bremse avskogingen.

Regjeringen har lovet inntil 6 milliarder fram til 2015 dersom Brasil kan vise til fortsatt reduksjon i avskogingen.

Så langt er det blitt bevilget i alt 2,55 milliarder kroner på statsbudsjettene fra 2009-2011.

Men bare 554 millioner, en femtedel av de bevilgede pengene, er faktisk betalt ut til Brasil. Resten står på sperret konto i Norges Bank, får ABC Nyheter opplyst i Miljøverndepartementet.

Venter på prosjekter

Grunnen er at brasilianerne ikke har rukket å komme opp med troverdige konkrete prosjekter som pengene skal brukes til.

I 2012 er det ikke bevilget én krone. I 2007 lovet regjeringen å bruke 3 milliarder kroner i året på å stanse hogst i regnskogen.

Les: Regnskogsmilliarder står ubrukt.

Murring i UD

Dette forholdet har skapt uro i Utenriksdepartementet, som altså bevilger, men deretter ikke har full kontroll med hva som skjer med regnskogsmilliardene.

Les også: Karbonfangst 50 ganger så dyrt som regnskogtiltak.

Årlige bevilgninger skal i utgangspunktet brukes det året de bevilges. Men regnskogs-pengene hoper seg altså opp inntil Miljøverndepartementet godtar prosjekter å bruke dem til.

Regnskogsmilliardene har riktignok fått en egen tillatelse i statsbudsjettene til å bli overført fra år til år. Men forholdet skaper ubehag i Utenriksdepartementet (UD).

- Barnesykdommer

UD har riktignok et ord med i laget i og med at dets underliggende direktorat Norad foretar en metode- og resultatkontroll. Denne avdelingen skal være noe bekymret for regnskogspengene.

Det vil ikke underdirektør Anne Kristin Østenby Martinsen i Norads juridiske seksjon kommentere.

- Det er en bekymring i seg selv at skogen jo befinner seg i land vi ikke er vant til å jobbe i, og der det også kan være mye korrupsjon, sier Østenby Martinsen imidlertid til ABC Nyheter.

- Det vi ser på, er om avtalene er i tråd med regelverket. Erik Solheim sa at man er villig til å ta en høy risiko. Skog- og klimaavtalene er kompliserte mekanismer. Og alt som er nytt, har barnesykdommer, legger hun til.

Les også: Frykter klima-jippo fra Jens.

I mottakerlandene har bruken av regnskogsmidlene blant annet vakt bekymring for urfolks rettigheter.

Imponert av Miljøverndepartementet

- Klima- og skogteamet i Miljøverndepartementet har på en imponerende måte tatt initiativer til veldig viktige tiltak og bevist at de har fått til veldig trykk internasjonalt, sier Lars Løvold som leder Regnskogsfondet, på spørsmål fra ABC Nyheter om departementsstriden.

- Det prinsipielt interessante spørsmålet er om Miljøverndepartementet (MD) eller andre departementer driver bistand uten å ha kompetansen til å drive bistand, sier derimot en kilde i UD-systemet.

- Det har vært en diskusjon mellom UD og MD om skogprosjektet skal flyttes til UD. Nå som det ikke lenger er samme minister begge steder, mener nok en god del i UD at kontrollen med midlene bør være hos dem som vanligvis har kontroll med bistandsmidler, UD og Norad, sier kilden og legger til:

- UD og Norad er dessuten dem som har den allmenne kunnskapen om mottakerlandenes styrker og svakheter.

Artikkelen er korrigert. Bevilgningene til Amazonfondet gir ikke CO2-kreditter til Norge.

Les alt om klimastriden i ABC Nyheter.

Les andre nyheter her.

Populært