Flere overvektige barn på bygda

Det kan være en helsemessig ulempe at barn på bygda kan ha begrensede muligheter til for eksempel å sykle eller gå til skolen på grunn av stor avstand eller utrygt trafikkmiljø, mener forskerne bak ny studie. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Det kan være en helsemessig ulempe at barn på bygda kan ha begrensede muligheter til for eksempel å sykle eller gå til skolen på grunn av stor avstand eller utrygt trafikkmiljø, mener forskerne bak ny studie. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Barn i byene har mindre sjanse for å bli overvektige enn barn som vokser opp i landlige strøk.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om saken

Barn i vekst-studien er den eneste studien i Norge som overvåker barns høyde, vekt og livvidde.

Totalt 127 skoler deltar i dette helseovervåkingsprosjektet.

Neste måling er planlagt i 2012 ved de samme skolene.

Deltakelsen blant elevene har vært god - nesten ni av ti elever har deltatt i studien både i 2008 og 2010.

Andelen barn med overvekt og fedme har økt i store deler av verden. Blant norske niåringer har nesten 1 av 5 (18,5 prosent) overvekt eller fedme.

Nå viser en studie med utgangspunkt i data fra Folkehelseinsituttets barnevekststudie at det er flere overvektige barn på landsbygda enn i byene.

I den nye artikkelen, som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening, har forskerne Nora Heyerdahl, Geir Aamodt, Rannveig Nordhagen og Ragnhild Hovengen undersøkt om overvekt hos norske tredjeklassingene har sammenheng med om disse bor i byen eller i landlige områder.

- Vårt hovedfunn var at andelen barn med overvekt er lavere i kommuner med høy grad av sentralitet, og vi ser de samme tendensene i sammenheng mellom livvidde og bosettingstetthet, skriver forfatterne i Tidsskriftet.

De tok utgangspunkt i studien Barns vekst i Norge 2008 der vekt, høyde og livvidde ble målt hos 3473 tredjeklassinger.

Livvidde måles fordi det kan gi mer informasjon om kroppsmassefordeling enn kroppsmasseindeks (BMI) alene.

Les også: Bruk heller målebånd

Les også: Magefett gir tidlig død

- Begrensede muligheter på bygda

Studien viser at barn i byene har mindre sjanse for overvekt sammenliknet med barn i landlige strøk. Studien viser også at gjennomsnittlig livvidde er lavere hos 8-9-åringer i byene enn hos barna på bygda.

Det gjenstår å undersøke årsaker til og eventuelle helseeffekter av forskjellene som studien viser.

Forfatterne mener funnene bør bidra til at oppmerksomheten rettes mot de faktorene i bygdebarnas nærmiljø som kan bidra til overvekt.

- Daglig aktivitet, som å sykle eller gå til skolen og fritidsaktiviteter har betydning for barns totale aktivitetsnivå. Det at barn i rurale områder har begrensede muligheter til dette på grunn av stor avstand eller utrygt trafikkmiljø, kan ha negativ innvirkning på aktivitetsnivået.

- Det er viktig å få mer kunnskap om det er spesielle miljøfaktorer som påvirker utviklingen av overvekt blant barn på landsbygda, skriver de i studien.

En undersøkelse som nylig så på overvekt blant befolkningen generelt, konkluderte med at de tykkeste bor på landet.

Les også:

Her er barna tjukkest i landet

Norske barn blir tykkere og tykkere

Hao (3) veier 60 kilo

Virus knyttes til barnefedme

La barna gå selv

Les mer om helse i ABC Nyheter

Les flere nyheter

Personvernpolicy