Antallet uføre øker

BEKYMRET: Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og Velferds-direktør Joakim Lystad. FOTO: Erlend Aas, NTB scanpix.
BEKYMRET: Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og Velferds-direktør Joakim Lystad. FOTO: Erlend Aas, NTB scanpix.

Nær 11.000 personer ble uføretrygdet i årets tre første måneder. Tett opptil 10 prosent av Norges befolkning er nå uføre.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Vi må tilbake til 2008 for å finne en like stor andel uføre i befolkningen, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Ved utgangen av mars var det 311.200 personer som mottok uførepensjon, viser tall fra Nav. Det er nesten 9.000 flere enn på samme tid i fjor, og tilsvarer en økning på 2,9 prosent.

Den viktigste årsaken i økningen er at mange som tidligere har hatt en tidsbegrenset uførestønad, etter en periode på arbeidsavklaringspenger, nå har fått innvilget uførepensjon.

– Dette er mennesker som gjennom flere år har hatt store helseutfordringer, og vi har forventet at mange av disse ville få en uførepensjon. Om lag halvparten av alle som fikk innvilget uførepensjon i løpet av første kvartal har tidligere hatt en tidsbegrenset uførestønad, sier Lystad.

Les også: Slått med stein i hodet på Nav-kontor

Unge uføre

De som har så store helseutfordringer at de ikke klarer å delta i arbeid eller aktivitet, kan ha krav på uførepensjon.

I aldersgruppen 18 til 29 år er det nå 9.500 uførepensjonister. Fra mars i fjor til mars i år økte antallet unge uføre med 866 personer. Det er flest menn blant de uføre under 30 år.

– De som blir uføre i ung alder, risikerer et langt liv utenfor arbeidslivet.

Vi ser at de som får innvilget uførepensjon i ung alder, har alvorlige diagnoser, sier Lystad.

Ifølge Nav er de vanligste diagnosene blant de unge uføre nevroser og personlighetsforstyrrelser, psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser.

Les også: NAV sendte sensitiv informasjon til feil adresse

Flest kvinner

Det er blant kvinner andelen uføre øker mest. Andelen kvinnelige uføre økte fra 11 prosent til 11,3 prosent, mens tilsvarende tall for menn siste året er en økning fra 8,0 prosent til 8,1 prosent. Aller størst økning er det for kvinner i aldersgruppen 45 til 49 år. I all hovedsak er det psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser som er mest utbredt.

– At veksten i andelen uføre er størst blant kvinner må ses i sammenheng med at det er en overvekt av kvinner som tidligere fikk tidsbegrenset uførestønad og som nå får innvilget varig uførepensjon. Analyser vi har gjort viser at ordningen med tidsbegrenset uførestønad i praksis har fungert som en ventefase for varig uførepensjon, sier Lystad.

Les også: Gulrøtter får flere uføre i arbeid

Han antar at veksten i antall nye uføre vil fortsette utover i 2012. Det er fortsatt mange som nå mottar arbeidsavklaringspenger og som tidligere har mottatt tidsbegrenset uførepensjon.

– Av erfaring vet vi at mange av disse har store helseutfordringer og begrenset med muligheter til å komme tilbake til arbeidslivet, sier Lystad. (

Les flere nyheter

Personvernpolicy