Får ekstra oppfølging etter omstridt vaksine

NEGATIVE EFFEKTER: Narkolepsi er en alvorlig og sjelden søvnlidelse, som gir dårlig nattesøvn og økt søvnighet på dagtid. I tillegg utvikler mange anfall med plutselig kreftsvekkelse i kroppen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
NEGATIVE EFFEKTER: Narkolepsi er en alvorlig og sjelden søvnlidelse, som gir dårlig nattesøvn og økt søvnighet på dagtid. I tillegg utvikler mange anfall med plutselig kreftsvekkelse i kroppen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Flere barn utviklet narkolepsi etter vaksinasjon mot svineinfluensa. Nå skal de sikres bedre oppfølging.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om narkolepsi

Narkolepsi er en søvnforstyrrelse med dårlig nattesøvn og økt søvnighet på dagtid. Dessuten typiske anfall med unormal/sterk søvntrang.

I tillegg utvikler mange anfall med plutselig kraftsvekkelse i kroppen (katapleksi) utløst av emosjonelle påvirkninger som stress, glede, sinne o.l.

Sykdommen diagnostiseres hyppigst hos personer i alderen 15-30 år, men mange pasienter har hatt symptomer i flere år før diagnosen stilles.

Barn med narkolepsi har som følge av trøttheten læringsvansker og psykososiale problemer, noe som i hvert fall til en viss grad kan avhjelpes med psykososiale tiltak og medisinsk behandling.

Kilde: NTI.no

Høsten 2009 satte norske helsemyndigheter i gang massevaksinasjon mot svineinfluensa. Vaksinen Pandemrix ble gitt til 2,2 millioner nordmenn i løpet av høsten og vinteren.

I etterkant av vaksineringen høstet både Verdens helseorganisasjon (WHO) og norske helsemyndigheter massiv kritikk for sin håndtering av influensapandemien.

En studie som ble publisert i 2011, viste at barns risiko for å få narkolepsi er ni ganger høyere hos dem som har fått vaksine mot svineinfluensa, enn hos dem som ikke er vaksinert.

Les om studien: - H1N1-vaksinen gir narkolepsi-risiko hos barn

Per mars i år er det 39 registrerte tilfeller av narkolepsi hos vaksinerte i alderen 4-19 år, ifølge tall fra Statens legemiddelverk. Men flere tilfeller er fremdeles under utredning.

Samtidig hadde fire ikke-vaksinerte barn fått påvist narkolepsi på det tidspunktet.

Nå opprettes et eget nasjonalt oppfølgingsprosjekt for unge mennesker som er rammet av den alvorlige søvnsykdommen, melder forskning.no.

Prosjektet er beregnet på alle barn og unge som har utviklet narkolepsi, ikke bare de som kan ha fått sykdommen i forbindelse med vaksinen Pandermix.

Men Helsedepartementet påpeker i oppdragsbrevet til Helsedirektoratet behov for å sikre «særskilt ivaretakelse av utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging av barn og unge som har utviklet narkolepsi med mulig tilknytning til svineinfluensapandemien».

Les også: - Ti nye barn narkolepsi-rammet

- En spesiell situasjon

- Helsemyndighetene vil ha et nasjonalt prosjekt som sikrer et godt oppfølgingstilbud til de unge pasientene, sier divisjonsdirektør Cecilie Daae i Helsedirektoratet til forskning.no.

I prosjektet inngår blant annet styrket informasjon, veiledning og forskning på sykdommen.

Det er Helse Sør-Øst som har fått i oppdrag av Helsedepartementet å etablere prosjektet, mens også de øvrige helseforetakene og nasjonale kompetansemiljøer på feltet, vil inngå i et samarbeid.

- Vi har fått en spesiell situasjon der mange barn og unge i Norge, og i mange andre land, har utviklet narkolepsi i etterkant av svineinfluensapandemien, sier avdelingsleder Solveig Ervik for Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger, til forskning.no.

Derunder ligger Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, på Oslo Universitetssykehus.

- Dette kompetansesenteret har allerede gjort en stor innsats i møte med denne gruppen, og vil legge til rette for økt satsing på ulike former for kunnskapsspredning og veiledning, sier Ervik.

Les også: Flere bivirkninger etter svineinfluensavaksine

- Sjelden og alvorlig lidelse

Ved siden av dette kompetansesenteret i Oslo er også Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer (SOVno) på Haukeland Universitetssykehus tiltenkt en rolle i prosjektet, men hvilken rolle er foreløpig ikke avklart.

- Det jeg kan si foreløpig er at vi fullt ut støtter at det forskes mer på denne sykdommen, sier Bjørn Bjorvatn, som leder senteret, til forskning.no.

- Narkolepsi er en sjelden og alvorlig søvnlidelse. Det har vært en klar økning i forekomsten av den blant barn og unge mennesker under 18 år etter vaksinasjonen mot svineinfluensa, både i Norge, Sverige og Finland, fortsetter han.

Bjorvatn mener man nå med relativt stor sikkerhet kan si at vaksinen, som ikke lenger er i bruk i Norge, har vært en utløsende faktor for sykdommen.

Les også:

-H1N1-vaksinen gir risiko for narkolepsi hos barn

- Ti nye barn narkolepsi-rammet

Her er WHOs hemmelige pandemirådgivere

- Troverdigheten ligger i grus

Mener faren ved svineinfluensa ble overdrevet

Les mer om helse i ABC Nyheter

Les flere nyheter

Personvernpolicy