Klimaforsker: Brutte klimaløfter kan gi smitteeffekt

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvis selv ikke rike Norge klarer å nå sine klimamål, kan andre land bli mindre motivert til å kutte egne utslipp.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det mener Knut Alfsen, forskningsdirektør ved CICERO Senter for klimaforskning. Selv om han i hovedtrekk er fornøyd med regjeringens nye klimamelding, er han bekymret for om utslippsmålene i meldingen vil bli nådd.

– Et eksempel her er regjeringens nye klimafond. Det er vanskelig å si hvilken effekt det vil få over tid, sier Alfsen til NTB.

Hvis ikke rike land som Norge klarer å kutte egne utslipp, så tror han det kan påvirke klimapolitikken i andre deler av verden.

– Flere u-land har gjort det klart at de ikke vil gjøre noe med sine utslipp hvis ikke de rike landene går foran, sier Alfsen.

Smitteeffekt

Forskningsdirektøren innrømmer at det ikke nødvendigvis er slik at de flinkeste landene i klimaklassen blir rollemodeller for andre. Ambisiøs klimapolitikk i ett land blir ikke automatisk kopiert av andre, ifølge forskere som har sammenlignet miljøpolitikk på tvers av landegrensene.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Svak klimainnsats i de rikeste landene kan likevel ha en betydelig demotiverende effekt, mener Alfsen. Han får støtte fra klimaforsker Helge Drange ved Bjerknessenteret i Bergen.

– Hvis ikke et nærmest uforskammet rikt oljeland som Norge klarer å legge om kursen, hvem skal da klare det, spør Drange.

– En lettelse

Begge forskerne mener klimameldingen, som ble presentert onsdag, inneholder en rekke gode tiltak. Alfsen fryktet på forhånd at den rødgrønne regjeringens tautrekking ville ende med et klimapolitisk tilbakeskritt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Så jeg er litt lettet over at det ikke ble verre, sier han.

Forskningsdirektøren mener det politiske klimaet de siste årene har vært ugunstig for klimameldingen. Uroen i verdensøkonomien og økende skepsis til klimaforskningen i befolkningen har gjort det vanskeligere å skape oppslutning om tiltak som senker CO2-utslippene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Drange er glad for at regjeringen har beholdt det overordnede målet om at to tredeler av de norske klimakuttene skal skje innenlands. I tillegg roser han den økte satsingen på kollektivtransport og målsettingen om mer energieffektive bygninger.

Men det overordnede utslippsmålet ville vært lettere å nå hvis regjeringen hadde utarbeidet en konkret plan med delmål år for år, tror Drange.

– Høyt ambisjonsnivå

Selv om virkemidlene i meldingen er vage, så er det mulig å konkretisere dem etter hvert, tror Dranges sjef Eystein Jansen, professor og direktør ved Bjerknessenteret.

Han mener klimameldingen holder et høyt ambisjonsnivå.

– Vi ser ingen tegn til at regjeringen forsøker å tone ned alvoret i klimaproblemet, understreker Jansen overfor NTB.

I tillegg minner han om at det haster med å gjennomføre tiltak både i Norge og internasjonalt. Nye utsettelser betyr økt risiko for ødeleggende klimaendringer og en global oppvarming på mer enn 2 grader.

– Å nå togradersmålet er fortsatt ikke umulig, men det er veldig vanskelig, sier Jansen.

Han mener det trengs en «fantastisk omlegging» av verdens klimapolitikk og klimateknologi hvis vi skal unngå mer enn 2 graders temperaturøkning. Så langt er det lite som tyder på at denne store endringen vil skje i tide.

Les flere nyheter