Dobler klimaavgiften for oljeindustrien

Statsminister Jens Stoltenberg legger onsdag fram klimameldingen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Statsminister Jens Stoltenberg legger onsdag fram klimameldingen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Oljeindustrien må tåle økt CO2-avgift, men slipper påbud om elektrifisering. Et eget klimafond kommer på plass, og kollektivsatsingen skal styrkes.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er blant hovedpunktene i regjeringens klimamelding. Oppskriften på hvordan de norske klimamålene skal nås ble presentert onsdag, etter å ha vært utsatt flere ganger som følge av rødgrønn uenighet.

– Vi er blant de land i verden med mest ambisiøse mål for klimapolitikken. Nå vil vi forsterke innsatsen, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Målsettingen fra klimaforliket om at to tredeler av alle norske utslippsreduksjoner skal tas i Norge, står ved lag. Dette regnes som en av SVs viktigste seire i meldingen.

– Vi vil gjennomføre en langsiktig og framtidsrettet omstilling av Norge til et samfunn med lave klimagassutslipp. En slik omstilling innebærer også at vi må være innstilt på å gjennomføre nasjonale klimatiltak som er dyrere enn tiltak i utlandet, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).

CO2-avgift

For å gi selskapene økte insentiver for elektrifisering vil regjeringen øke CO2-avgiften for petroleumsvirksomheten med 200 kroner per tonn. Det er nesten en dobling fra dagens nivå på 209 kroner. Dersom kvoteprisen øker over tid, gir det grunnlag for å redusere CO2-avgiften slik at samlet karbonpris forblir om lag på samme nivå.

SVs og Senterpartiets lange kamp for et klima- og energifond er også kronet med seier. Med utgangspunkt i Enova skal fondet brukes til teknologiutvikling i industrien.

Fondet styrkes med 5 milliarder kroner i 2013 slik at det får en kapital på til sammen 30 milliarder kroner. Det skal gradvis økes til 50 milliarder kroner i 2020.

Senterpartiet har ellers fått gjennomslag for sitt krav om at nyplanting og drift av skog skal inngå i klimaregnskapet. Regjeringen skal utarbeide en strategi for økt skogplanting samt bidra til utvikling av biogass i Norge.

– Aktiv og ansvarlig bruk av naturen kan gi viktige klimabidrag. Jeg er derfor ekstra glad for at vi nå skal ta i bruk det store klimapotensialet som finnes i skogen gjennom en aktiv skogpolitikk, sier Senterparti-leder Liv Signe Navarsete.

Les alt om klimameldingen:

Frp: Regjeringen velger klima framfor arbeid

Bellona: Klimameldingen gir full miljøseier

Kollektiv

Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, til sykkel og fots. Investeringene i jernbanen økes, særlig rundt de største byene.

Bevilgningen til gang- og sykkelveier skal fordobles innen 2017. Bilavgiftene skal fortsatt brukes som virkemiddel for en omlegging til en mer miljøvennlig bilpark. Plug-in hybridbiler skal få tilgang til parkering med lademulighet.

– Jeg er særlig fornøyd med at det skal tas et krafttak for kollektivtransport i de store byene og at bevilgningene til gang- og sykkelveier skal dobles. Sammen med høyere CO2-avgift i petroleumssektoren og satsing på teknologiutvikling gir det en offensiv politikk for et mer klimavennlig Norge, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Regjeringen skal også legge fram en handlingsplan for energieffektivisering, med mål om å redusere samlet energibruk vesentlig i byggsektoren innen 2020.

Arbeidet for å få på plass en klimaavtale fortsetter også, med en mulig styrking av klima- og skogprosjektet utover 3 milliarder kroner årlig. Regjeringen lover også å trappe opp klimaforskningen og vil vurdere å utarbeide en egen klimalov.

Les alt om klima

Les flere nyheter

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden